13 Aprile 2022 / 13. april 2022

Ne prezrite velikonočnega Doma
Primo piano sul Dom di Pasqua

»Velika noč, Bogu ni nič nemogoče« se glasi glavni naslov v Domu z dne 15. aprila. »Pripravljamo se obhajati zmago Gospoda Jezusa Kristusa nad grehom in smrtjo. Nad grehom in smrtjo, ne nad nekom in proti nekomu drugemu. Toda danes je vojna. Zakaj se hoče zmagati tako, na način sveta? Tako se le izgubi. Zakaj ne pustiti, da On zmaga? Kristus je nosil križ, da bi nas osvobodil oblasti zla. Umrl je, da bi kraljevalo življenje, ljubezen in mir. Odložite orožje! Naj se začne velikonočno premirje; vendar ne, da bi ponovno napolnili orožje in nadaljevali boj, ne!, premirje za dosego miru z resničnimi pogajanji, ki so pripravljena tudi nekaj žrtvovati za dobro ljudi. Kakšna bo pravzaprav ta zmaga, ki bo zasadila za-stavo na kup ruševin? Bogu ni nič nemogoče,« je dejal papež Frančišek.

«Pasqua, a Dio niente è impossibile». Le parole di papa Francesco fanno da titolo di apertura dell’edizione del 15 aprile del quindicinale Dom. «Possano le celebrazioni pasquali della morte e risurrezione di Cristo essere fermento vivo di riconciliazione e pace tra individui, famiglie, gruppi e nazioni, perché prevalga non l’avidità e la violenza, ma la pace e la solidarietà». È l’augurio pasquale che padre Paolo Cocco rivolge da Castelonte/Stara gora, in primo luogo agli abitanti delle valli per i quali l’antico santuario mariano è un importante punto di riferimento».

UVODNIK / EDITORIALE
Tisti odvaljeni kamen je naše upanje/Quella pietra srotolata è la nostra speranza
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Velikonočna vigilija in blagoslov jedi po slovensko v Ažli/Veglia pasquale e benedizione dei cibi in sloveno ad Azzida
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Sveti Duh», il bel dono pasquale della mamma alla figlia sposata/«Sveti Duh», lepo velikonočno darilo mame novoporočeni hčerki
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Ruski imperializem. Ko je bila na vrsti Finska/Imperialismo russo. Quando toccò alla Finlandia
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Krščanska demokracija in razkol med duhovniki/La Democrazia cristiana e il litigio tra i sacerdoti
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Od 1. maja nič več zelenega potrdila in brez maske/Dall’1 maggio senza  Green pass e mascherine
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Za čezmejno sodelovanje v novi finančni perspektivi/Per la collaborazione transfrontaliera nella nuova prospettiva finanziaria
Ecco i punti critici del territorio comunale di San Pietro/Odkrili kritične točke špietarskega območja
Ukrajinske praznične ikone v Beneški galeriji/Le icone ucraine delle feste in mostra nella Beneška galerija
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Locali pubblici e botteghe per stare insieme e ritrovarsi/Lokali in trgovine, da bi se ljudje srečevali
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Ob sprostitvi ukrepov se vračajo h krajevnim običajem/Senza le limitazioni anti Covid, le gente riprende le tradizioni
REZIJA / RESIA
Un turismo della diversità/Turizem, ki upošteva raznolikost
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Kobariški OŠ Gregorčičev kip in priznanje »Kulturna šola«/Alla scuola di Kobarid la statua di Gregorčič e il premio »Scuola della cultura«
ŠPORT / SPORT

Calcio. Savognese subito ok nella seconda fase del Collinare/Nogomet. Sauonska ekipa začela s pravo nogo drugi del prvenstva