29 Marzo 2023 / 29. marec 2023

Ne prezrite velikonočnega Doma
Primo piano sul Dom di Pasqua

Številka petnajstdnevnika Doma z dne 31. marca je velikonočno obarvana. »Velika noč praznik veselja in upanja. Raztrgal smrti je vezi,« se glasi glavni naslov na prvi strani.

L’edizione del 31 marzo del quindicinale Dom è pasquale. «Pasqua festa di gioia e speranza. Ha strappato le catene della morte» è il titolo di apertura.

UVODNIK / EDITORIALE
Velikonočna želja po resničnem miru / Desiderio pasquale di una pace vera
L’OPINIONE / MNENJE
Ma non votare è atto autolesionistico / Kdor ne glasuje sam sebe poškoduje
VELIKA NOČ / PASQUA
Velikonočna vigilija in blagoslov jedil po slovensko v Ažli / Veglia pasquale e benedizione dei cibi in sloveno ad Azzida
Urniki svetih maš za velikonočne praznike / Orari delle celebrazioni nelle feste pasquali
Mons. Lorenzo Caucig: Pasqua porti serenità e speranza nel cuore di ogni uomo / Msgr. Lorenzo Caucig: naj Velika noč prinese vedrino in upanje v srce vsakega človeka
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
La disputa nella Chiesa primitiva sulla data per celebrare la Pasqua / Ob začetku Cerkve so se prepirali o datumu Velike noči
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Cerkev v času krize / La Chiesa in tempo di crisi
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Pater Avgustin Osgnach / Padre Agostino Osgnach
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Volilci Furlanije Julijske krajine izbirajo predsednika in svetnike / Gli elettori del Friuli Venezia Giulia scelgono presidente e consiglieri
Kaj obljubljajo kandidati iz naših dolin za deželni svet / Gli impegni dei valligiani candidati al Consiglio regionale
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Il turismo ora decolla. È già boom di prenotazioni per l’estate / Turizem je vzletel. Že veliko rezervacij za poletje
Si rifà la rete fognaria e idrica a Podvarschis, Specognis e Loch / Obnavljajo kanalizacijo in vodovodno omrežje v Podvaršču, par Špehuonjah in na Logu
Planinska družina Benečije se že pripravlja na 11. junij / La Planinska družina Benečije si sta già preparando all’11 giugno
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Aria fresca e nuovo slancio per gli Amici di Prossenicco / Prevetritev in nov zagon za turistično društvo v Prosnidu
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Na Trbižu nujno potrebujejo učitelja slovenščine / A Tarvisio cercano urgentemente un insegnante di sloveno
REZIJA / RESIA
L’arcivescovo Mazzocato in visita / Nadškof Mazzocato obiskal Rezijane
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Obeta se izgradnja kolesarske poti od Starega sela do Robiča / È imminente la costruzione della pista ciclabile da Staro Selo a Robič
ŠPORT / SPORT
Calcio. Un turno da favola con quattro vittorie e un pareggio / Nogomet. V izjemnem krogu so beneške ekipe dosegle 4 zmage in en remi
PRILOGA / INSERTO
Sveta Marija iz Porčinja štv. 1/2023 / Santa Maria di Porzus n. 1/2023