10 Aprile 2019 / 10. april 2019

Ne prezrite velikonočnega Doma
Non perdete il Dom pasquale

»Velika noč nam sporoča, da moramo oživeti svoje vasi, « se glasi glavni naslov letošnje velikonočne izdaje petnajstdnevnika Dom. »Tisti, ki imajo kajšno lieto an se zmisnejo, kuo je bluo ne puno liet tega, vedo, de je bla Benečija preliepa dežela, vsa lepuo obdielana, vsa zelena an obarvana poliete, biela od snega pozime. Ljudjè so bli veseli an skarbni, takuo de so znali lepuo daržati njih naravno hišo. Nie, de donas nieso skarbni, problem je, de jih nie. Malo nas je ostalo an na moremo daržati čedno an lepuo, kar smo dobili od Nebes. Za glih reči, se kjek novega vide; kajšan znak lepote se spet parkazava od kraja do kraja. Velika nuoč nam prave, de muoramo iti po teli poti an, če se da, nazaj oživieti tudi naše vasi. Če zaries vierjemo, de je Kristus odparu novuo življenje tud’ za nas, ga muoramo pokazati veselo an skarbno že na teli zemlji. Takuo Velika nuoč skuoze našo viero postane praznik za vse stvari an vsiem stvarem parnese upanje an muoč tistega življenja, ki izvira od samega Boga. Viera nam dà muoč, de bomo varvali tudi stvarstvo,« piše odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza. Dom Veliko noči posveča drugo in tretjo stran, na katerih je govor o velikonočnih običajih v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, je v besedi in sliki opisana priprava galobice in so objavljeni urniki maš med velikonočnimi prazniki. Še posebno je poudarek na velikonočni vigiliji in blagoslovu velikonočnih jedi v sklovenskem jeziku, ki bo v soboto, 20. aprila, ob 19.15 v Ažli. Med novicami iz dolin izstopajo predlog, da bo domače kuhane štrukje prodajala nemška multinacionalka Bofrost, zmaga učencev 4. in 5. razreda špietarske dvojezične šole v igri med dvema ognjiema, pripoved pravljic o krivopetah, nova pešpot, ki povezuje Subid in Porčinj, prizadevanje 79-letnega Albina Micottisa za svojo vas Sedlišča, opis velikega tedna v Kanalski dolini in oitvoritev novega odseka Soške poti od Kobarida do Trnovega. Petnajstdnevniku Dom je tokrat priložen tudi bilten »Sveta Marija iz Porčinja», ki je posvečen letošnjemu romarskemu letu v beneškem Marijinem svetišču.

«Il messaggio pasquale ci esorta a far rinascere i nostri paesi». È questo il titolo di apertura dell’edizione pasquale del quindicinale Dom. Alla Pasqua sono dedicate due pagine, nelle quali sono descritte le tradizioni più radicate di Benecia, Resia e Valcanale ed è riportato il quadro delle celebrazioni della Settimana Santa nelle chiese di tutto il territorio nel quale è presente la comunità di lingua slovena. In prima pagina anche un commento dal titolo «Redditi da Guerra fredda», che inizia così: «Non fa nemmeno più notizia il fatto di trovare i comuni della Benecia in fondo alla classifica del reddito pro capite del Friuli Venezia Giulia. Il deprimente quadro economico e sociale, il gelo demografico e il degrado ambientale – tutti fenomeni strettamente interconnessi – sono da tempo cronici e traggono origine dal secondo dopoguerra, quando sul nostro territorio calò quella Cortina di ferro che per oltre quarant’anni divise l’Europa in due blocchi contrapposti ideologicamente ed economicamente, ma soprattutto militarmente». Ampi articoli sono dedicati alla vittoria degli allievi delle classi 4ª e 5ª della scuole bilingue di San Pietro al Natisone nella competizione sportiva regionale «Tra due fuochi», all’idea di cedere alla multinazionale tedesca Bofrost della ricetta degli strucchi lessi, alle leggende sulle Krivapete, al nuovo sentiero che collega Subit e Porzus, all’impegno del settantanovenne Albino Micottis per il proprio paese nell’Alta Val Torre, alle tradizioni della Settimana Santa in Valcanale e all’inaugurazione del percorso lungo l’Isonzo da Kobarid a Trnovo ob Soči. Il quindicinale Dom questa volta contiene anche l’inserto «Santa Maria di Porzus» con tutte le informazioni sull’imminente stagione dei pellegrinaggi nel santuario mariano.