27 Luglio 2022 / 27. julij 2022

Ne prezrite v Domu z dne 31. julija
Primo piano sul Dom del 31 luglio

V Domu z dne 15. julija je v ospredju 30-letnica ustanovitve Planinske družine Benečije. Po številnimi sestanki je peščica Benečanov 6. novembra 1992 v gostilni v Nokulah pri Špietru odločila, da ustanovi Planinsko družino Benečije. Društvo Benečanov, ki radi hodijo v hribe in obenem ljubijo svoj slovenski jezik in kulturo ima torej 30 let. V soboto 24. in v nedeljo 25. julija je Planinska družina par svoji koči »Dom na Matajure« obeležila visoko obletnico z delovno akcijo, s katero so uredili območje koče, in programom z naslovom »Pod soncem, med zvezdami, že dolgo Planinska gre naprej«.

Nel Dom del 15 luglio c’è in primo piano il trentesimo di fondazione del club alpino Planinska družina Benečije, che raccoglie gli appassionati della montagna nella comunità slovena della provincia di Udine. L’anniversario è stato festeggiato gli scorsi 24 e 25 luglio sul Matajur, dove l’associazione ha il proprio rifugio.

UVODNIK / EDITORIALE
Poletne sanje / Sogni estivi
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Trajna in celovita zasčita otrok, žrtev trgovine z ljudmi / Tutela permanente e completa dei bambini vittime della tratta
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Sveti Uolar, dajte ga!», supplicava la gente nei periodi di siccità / »Sveti Volar, dajte ga!« so ljudje prosili ob suši
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Resnici je treba gledati v oči / Bisogna guardare la verità negli occhi
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Naši duhovniki za volanom / I nostri sacerdoti al volante
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Planinska družina Benečije že 30 let gre pogumno naprej / La Planinska družina Benečije va avanti con coraggio già da 30 anni
Cammino delle chiesette (4). Venti chilometri che valgono la fatica / Pot 44 cerkvic (4). Do Gorenjega Barnasa, Pečnijega in Mašere
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Ecco la «Rožinca» coi suoi bei mazzi di fiori ed erbe / Prihaja »Rožinca« s svojimi lepimi snopiči cvetja in trav
La «Green community» del Natisone / Nediška »zelena skupnost«
Sejmi vabijo v Benečijo obiskovalce od vsepovsod / Le sagre richiamano in Benecia visitatori da ogni dove
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Leggere le icone nel verde di Monteaperta / Prebirali bodo ikone v zeleni Viškorši
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Ukovški žegen in spomini na vas v knjigi Jakoba Kanduta / La sagra di Ugovizza e il paese nei ricordi di Jakob Kandut
REZIJA / RESIA
Andranno a scuola anche nel Parco delle Prealpi Giulie / Učili se bodo tudi v Parku Julijskega predgorja
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Vokalna skupina »Flance« obeležila s koncertom svoje prvo desetletje / Concerto del gruppo vocale “Flance” per i suoi primi dieci anni
ŠPORT / SPORT
La grande stagione del Gs Azzida / Plodna sezona ažlanskega športnega društva