26 Ottobre 2022 / 26. oktober 2022

Ne prezrite v Domu z dne 31. 10.
Primo piano sul Dom del 31/10

»Vahti nam kažejo pot,« je glavni naslov v Domu z dne 31. oktobra. »Lietos nam še vič ku po navadi pridejo na pomuoč Vahti, se pravi pru tist sviet, ki ga želimo, zak’ je božji sviet. Praznik Vsieh svetniku an spomin viernih duš sta ‘an sam dogodek, ki povezuje našo rievno zemljo z veselo novo Zemljo, ki je sad odrešenja. Vsi Svetniki so novo an večno božje ljudstvo, ki je že dobilo večno plačilo pravega življenja. Kažejo nam pot, de bomo tudi mi takuo hodili, de se an dan všafamo vsi kupe v božjem raju, v nebesah,« piše odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza.

Nell’edizione del 31 ottobre, il quindicinale Dom pone in apertura la solennità di Tutti i Santi e la commemorazione dei defunti, ricorrenze molto sentite in Benecia Resia e Valanale. Secondo il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, l’1 e il 2 novembre «indicano la strada», cioè sono una bussola per orientarsi nella vita.

UVODNIK / EDITORIALE
Un’interlocuzione costruttiva / Konstruktivni sogovorniki
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež: Pred očmi imeti konkretne ljudi, ne statističnih podatkov / Il papa: avere davanti agli occhi persone concrete, non dati statistici
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Leonardo, il santo delle catene invocato da prigionieri e puerpere / K svetniku verig Lenartu so se zatekali jetniki in nosečnice
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Slovenski in furlanski sta bratska naroda / I popoli sloveno e friulano sono fratelli
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Duhovniško posvečenje / L’ordinazione sacerdotale
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Vahti kažejo močno povezavo z pokojniki / L’1 e il 2 novembre mostrano un forte legame con i defunti
Le lingue si tutelano anche combattendo lo spopolamento / Tudi boj proti izseljevanju ščiti jezikovne manjšine
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Dalla qualità “Purčinka” una farina di castagno di alta qualità / Iz sorte “Purčinka” visokokvalitena kostanjeva moka
Pulfero invoca la tutela degli sloveni per salvare l’asilo / V Podbuniescu se sklicujejo na zaščito Slovencev, da bi ohranili vrtec
Cammino delle 44 chiesette. 10ª tappa da Castelmonte ad Albana / Pot 44 votivnih cerkvic. 10. etapa, s Stare Gore do Ibane
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Parchi delle Prealpi Giulie e del Triglav insieme nel programma Unesco / Park Julijskega predgorja in TNP skupaj kandidirata na Unescov program
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Imparare lo sloveno da casa piace anche senza restrizioni / Slovenščine se bodo še naprej učili na daljavo
REZIJA / RESIA
Arriva il nuovo medico di famiglia / Prihaja novi družinski zdravnik
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Praznik Občine Kobarid ob koncu štiriletnega mandata / La festa del Comune di Kobarid al termine del mandato quadriennale
ŠPORT / SPORT
Per Drenchia/Grimacco/San Leonardo una vittoria a tavolino / Za ekipo Dreka/Garmak/Svet Lienart sodniška zmaga