30 Giugno 2021 / 30. junij 2021

Ne prezrite v Domu z dne 30. junija
Primo piano sul Dom del 30 giugno

V izdaji z dne 30. junija, ptenajstdnevnik Dom poroča, da je v Italiji delež precepljenih proti Covidu 19 do 28. junija znašal okoli 35 odstotkov prebivalstva nad 12. letom starosti, medtem ko je vsaj prvi odmerek cepiva prejelo dobrih 55 odstotkov ljudi. Trenutna dobra epidemiološkaslika je povzročila znaten upad za cepljenje in strokovnjaki svarijo, da bo cepljenih mnogo premalo. Če bo šlo tako naprej, nas čaka nova katastrofalna jesen. Tudi ker se je pojavil sev Delta (Indijska različica), ki naj bi bil še mnogo bolj nalezljiv od seva Alfa (Angleška različica). »Da bi bli na varnem pred pandemijo, je potrebna kar 80 odstotna precepljenost prebivalstva, kar bo zelo težko doseči, ker se ne more še cepiti otrok pa tudi, ker preveč ljudi zavrača cepljenje,« poudarja znani in priljubljeni videnski zdravnik slovenskih korenin Mario Canciani.

Vaccinarsi per se stessi e per gli altri: è l’appello lanciato dal quindicinale Dom, nell’edizione del 30 aprile. Il dott. Mario Canciani, noto allergo-pmeumologo udinese dalle origini slovene, che fin dall’inizio della pandemia ha dispensato preziose informazioni e suggerimenti per affronatare l’emergenza del coronavirus. spiega: «Gli epidemiologi americani hanno provato a fare delle simulazioni per predire come sarà il prossimo futuro e hanno visto che il livello di sicurezza sarebbe con l’80% di vaccinati. Tale percentuale sarà difficilmente raggiungibile, sia per la mancata copertura della popolazione pediatrica – nella quale mancano ancora studi di sicurezza – sia per i rifiuti ai vaccini e per le probabili reinfezioni dei soggetti che si sono vaccinati tra dicembre 2020 e febbraio 2021, che potrebbero presentare un calo dell’immunità e aver bisogno di un richiamo di vaccino».

UVODNIK / EDITORIALE
È necessario vaccinarsi / Cepljenje je prepotrebno
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Naloga starih strašev je varovati korenine in posredovati vero mladim / Il compito dei nonni è conservare le radici e trasmettere la fede ai giovani
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Kres», le origini e i significati di un atavico rito collettivo / »Kres«, viri in pomeni atavičnega skupnega obreda
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Italija-Slovenija, ozadje izpred 30 let / Italia-Slovenia, I retroscena di 30 anni fa
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Duhovniki strupeni do plesa / Sacerdoti contrari al ballo
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Po 30 letih sta Slovenija in Italija odlični partnerici / Dopo trent’anni Slovenia e Italia sono partner eccellenti
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Tudi julija in avgusta bo vsako soboto v Špietru sveta maša po slovensko / La messa prefestiva in sloveno a San Pietro si terrà anche luglio e agosto
A Pulfero presto colonnine per auto elettriche / V Podbuniescu bojo kmalu postavili polnilne postaje za električna vozila
Trije konci tedna s Postajo v Topolovem / Tre fine settimana con la Stazione a Topolò
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Cambio in giunta a Taipana, Vazzaz alla Protezione civile / Vazzaz novi odbornik za civilno zaščito pri Občini Tipana
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Muzeji kot živi prostori, za jezike ki so v naši deželi / Musei come luoghi vivi, per le lingue della nostra Regione
REZIJA / RESIA
Stolvizza respira aria aperta / Solbica nadiha na prostem
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
V »Tminskem poletju« kar 112 dogodkov do septembra / 112 eventi fino a settembre nel programma estivo di Tolmin
ŠPORT / SPORT
Le migliori cicliste del mondo il 10 luglio alla conquista del Matajur / Najboljše svetovne kolesarske bodo 10. julija osvajale Matajur