15 Maggio 2020 / 15. maj 2020

Ne prezrite v Domu z dne 15. maja
In primo piano sul Dom del 15/5

V deveti letošnji številki Doma je v ospredju vprašanje režima na italijansko-slovenski meji. Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa se postopoma mehčajo tako v Italiji kakor v Sloveniji in v celi Evropi. V Benečiji, Reziji in Kanalski dolini pa še naprej predstavlja veliko težavo dejansko zaprta meja, zaradi katere je oteženo življenje lokalnega prebivalstva in gospodarstva. Obisk notranjega ministra RS Aleša Hojsa, ki je potekal 4. maja, ni prinesel težko pričakovanega odgovora o ponovnem odprtju meje. Saj je dejal, da tega ne more napovedati. »Glede na stanje epidemije v Italiji kot tudi drugod po Evropi je to težko reči. Vse evropske države bodo zelo previdne pri svojih mejah,« je povedal. Krovni organizacij SSO in SKGZ sta v skupnem dokumentu ministru izpostavili željo po vrnitvi v stanje na obmejnem področju pred epidemijo s koronavirusom.

Nel nono numero 2020, recante la data del 15 maggio, il quindicinale Dom pone in primo piano la questione del confine tra Italia e Slovenia. Sul persistere della chiusura, a causa delle misure di contenimento del Covid-19, abbiamo chiesto di esprimere la propria opinione adalcuni sindaci del territorio della provincia di Udine, dove è riconosciuta la comunità slovena. «Ho saputo che la Regione si sta muovendo e cerca di costruire dei rapporti di collegamento sia con la Slovenia, sia con l’Austria – risponde il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli –. I riferimenti che noi abbiamo in questo momento sono i rappresentanti della minoranza slovena che hanno rapporti con l’altra parte; secondo me loro conoscono molto meglio la situazione e io potrei sentirli e vedere qual è la situazione. Ribadisco che i confini aperti, sia con l’Austria che con la Slovenia, sono fondamentali per la nostra regione».

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Proč prekleti konfin! /Via il maledetto confine!

UVODNIK / EDITORIALE

Ne vidimo ure, da bomo spet šli k sveti maši/Non vediamo l’ora di tornare a messa

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Skupna molitev 14. maja/Preghiera comune il 14 maggio

ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA

La triste atmosfera del «Veliki petek», pratiche religiose e credenze ataviche/Žalostno vzdušje ob Velikem petku, verske prakse in atavistična prepričanja

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Lakoto po besedah potešijo knjige/I libri placano la fame di parole

SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA

Od tistega dne sem zvesto molil/Da quel giorno ho pregato diligentemente

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO

Per la riapertura del confine ora si muovono i sindaci/Župani si prizadevajo za ponovno odprtje meje

Življenje se počasi vrača v naše vasi. Od 18. maja lahko spet k sveti maši/Lentamente torna la vita nei nostri paesi. Dal 18 maggio si potrà tornare a messa

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

Tre Comuni per i «Cantieri di lavoro»/Tri občine so za projekt »Delovna gradbišča«

Datum prvega Sv. Obhajila premaknjen. Na jesen?/La data della Prima comunione è stata spostata. In autunno?

La biblioteca arriva a casa e le Valli sono entusiaste/Knjižnica prihaja na dom in so Nediške doline navdušene

TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Domenica 24 maggio a Porzus la festa della «Salus infirmorum»/Nedelja, 24. maja, v Porčinju bo praznik »Mati Božja od zdravja«

KANALSKA DOLINA / VAL CANALE

Con »Maca« anche alla scoperta dei boschi della Val Saisera/Preko aplikacije »Maca« bo mogoče obiskati tudi Dolino Zajzero

REZIJA / RESIA

Il segno di Aldo Madotto/Sled Alda Modotta

POSOČJE / VALLE DELL’ ISONZO

Zaprta meja otežuje življenje prebivalstvu in gospodarstvu/Il confine chiuso rende difficile la vita alla popolazione e all’economia

ŠPORT / SPORT

La ripartenza del calcio incontra dubbi e ostacoli/Dvomi in ovire glede ponovnega zagona nogometnih prvenstev