16 Giugno 2021 / 16. junij 2021

Ne prezrite v Domu z dne 15. junija
Primo piano sul Dom del 15 giugno

V enajsti letošnji številki, z dne 15. junija, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje 30-letnico samostojnosti Republike Slovenije. Postala je neodvisna država 25. junija 1991, na temelju plebiscita 23. decembra 2010, ko se je 88,5 odstotkov vseh volivcev in 95 odstotkov udeleženih odločilo za samostojno in neodvisnoSlovenijo. To je bil največji politični dosežek slovenskeganaroda, ki se je s tem pridružil drugim svobodnim evropskim narodom, ki so že živeli v miru in demokraciji. S tem smoizpolnili sanje, v katerih so sanjali naši predniki tako rekoč stoletja. Vesel sem, da pripadam generaciji,ki je doživela nasmeh zgodovine, ki ga je razumela in tudi izkoristila.

Nell’edizione del 15 giugno, il quindicinale Dom pone sotto i riflettori il trentesimo anniverario dell’indipendenza della Repubblica dei Slovenia, proclamata il 25 giugno 1991 e riconosciuta dalla comunità internazionale all’inizio dell’anno successivo. La politica europeo e mondiale era in gran parte ostile allo smembramento della Jugoslavia e nutriva forti simpatie nei confronti della Serbia. Il Dom pubblica i retroscena dell’atteggiamento italiano.

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Slovenija praznuje 30 let državnosti / La Slovenia festeggia i 30 anni da Stato
UVODNIK / EDITORIALE
Bil je konec temnih let / È stata la fine degli anni bui
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
L’arcivescovo Mazzocato: «Preghiamo con due lingue perchè diventino un’armonia» / Nadškof Mazzocato: »Molimo v dveh jezikih, tako da postanejo harmonija«
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«I Friulani incantati dalla nostra processione del Corpus Domini» / »Furlane je naša precesija ob prazniku Svetega rešnja telesa očarala«
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Trdni temelji Evrope / Le solide fondamenta dell’Europa
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Čar Devetice in božične noči / La magia della Novena e della notte di Natale
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Od 1. julija evropska Covidna prepustnica, do takrat laho v Slovenijo le obmejno prebivalstvo / Dall’1 luglio certificato europeo, fino a quella data solo chi vive vicino al confine potrà recarsi liberamente in Slovenia
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Novo vodstvo Blankina bo nadaljevalo 25-letno delo / Il nuovo direttivo del Blanchini proseguirà un’opera ventennale
Il Comune per la sezione primavera bilingue / Občina podpira pomladni oddelek na dvojezični šoli
Antichi manoscritti sloveni ora accessibili a Cividale / Stari slovenski rokopisi so zdaj na voljo v Čedadu
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Il comune di Lusevera ha dato l’ok al programma triennale delle opere pubbliche / Na občini Bardo so sprejeli triletni program javnih del
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Dunaj s svojo glasbo v okviru glasbenega festivala Risonanze / Vienna con la sua musica nell’ambito del festival musicale Risonanze
REZIJA / RESIA
Il Consiglio pastorale di Moggio è per un programma condiviso / Možniški pastoralni svet je za skupni program
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Kobariški sejem bo otvoril pestro poletno dogajanje / La sagra di Caporetto aprirà un ricco programma estivo
ŠPORT / SPORT
Il Cai-Val Natisone ha indetto la propria assemblea annuale / Cai-Val Natisone je sklical svoj letni občni zbor