13 Giugno 2019 / 13. junij 2019

Ne prezrite v Domu 15. junija
In evidenza sul Dom del 15. giugno

V izdaji z dne 15. junija petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje pojav Klopov v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, saj predstavljajo vse večjo nevarnost. Klopi spadajo v družino pršic. Zelo so majhni (nekaj milimetrov) in temno rjave barve. Gre za občasne zajedavce številnih divjih in domačih živali, ki včasih napadajo celo človeka. Najraje bivajo v vlažnih in senčnih gozdnatih območjih, pokritih z divjim rastjem ter s plastjo suhega listja. Veliko klopov najdemo tudi v podrasti, na neobdelanih travnikih in po gozdnih poteh, ki si jih utirajo divje živali; prisotni so na stranskih stezah ali pa skriti v travi in grmovju. Najbolj aktivni so od pomladi do jeseni, predvsem ob najvišjih dnevnih temperaturah. »Obvarujte se pred boleznimi, ki jih prinašajo klopi«, je spopročilo v priročniku, ki ga je pred leti štirijezično (italijansko, slovensko, nemško in furlansko) izdala Zdravstvena ustanova št. 3 »Gornja Furlanija«. Dom ponuja svojim bralcem nasvete iz priročnika. V uvodniku , ptnajstdnevnik za Slovence v Benečiji, Reziji in Knalski dolini komentira predlog spremembe deželnega zakona 26/2007, ki je vključen v osnutek deželnega zakona omnnibus. Najbolj zaskrblja namera o uvedbi novega registra za društva, ki delujejo za ohranjanje jezikovinih različič v Reziji, v Kanalski dolini ter v Nediških in Terskih dolinah. nenavaden pa je predlog, da se z novim členom 22-bis ustanovi poseben register, saj bi se lahko to prav tako uredilo, če bi se omenjena društva vpisala v že obstoječi register za slovenska društva. Zgrešeno bi namreč bilo, če bi v sklopu deželnega zakona, ki ščiti Slovence v FJk, nastal register, ki ima namen ustvariti posebno skupino društev, ki se želi distancirati od delovanja v slovenskem jeziku, in tudi da bi se ne smela v register vpisati slovenska društva, ki si vseskozi prizadevajo za ohranjanje domačih govoric. V četartek, 6. junija, je bila v muzeju SMO javna projekcija pete in zadnje epizode mladinske oddaje Krivopetniki. V imenu Inštituta za slovensko kulturo je pozdravil predsednik Giorgio Banchig. »Videl sem te epizode in sem ostal presenečen. Varnil sem se 50, tudi 60 let nazaj, ko smo kosili travo, klepali koso, delali stole in vse tiste stvari, ki so nam jih naši Krivopetniki pokazali, « je dejal Banchig, ki se je zahvalil ravnatelju sedeža Rai za Furlanijo Julijsko Krajino, Guidu Corsu, odgovorni urednici slovenskih programov Rai, Martini Repinc, urednici programa Krivopetniki, Luciji Tavčar, in režiserju, Janu Leopoliju. Kulturno društvo Rečan_ Aldo Klodič praznuje petdeset let delovanja. Svojo pot je začelo okrog liške fare, kjer sta bla župnik g. Azeglio Romanin in kaplan g. Rino Marchig. Uradno je bilo ustanovljeno 19. aprila 1969. Od samega začetka je bilo in je tudi današnji dan med najpomembnejšimi organizacijami, ki v Benečiji skarbijo za slovenski jezik in kulturo. Petdesetletno pot društva je za Dom povedal predsednik Gianni Floreancig. Vponedeljek, 3. junija, je tudi Slovence v Kanalski dolini razveselila spodbudna vest. Na zasedanju v Cavtatu na Hrvaškem je predsedstvo Mednarodne smučarske zveze (Fis) imenovalo novega direktorja ženskega dela svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po 14 letih na čelu svetovnega pokala alpskih smučark, Norvežan Atle Skaardal je zapustil položaj. Novi šef ženskih tekem je pa postal zamejski Slovenec Peter Gerdol. Gerdol, ki je do sedaj bil koordinator celinskega pokala, je star 56 let in je po rodu s Tržaškega. V Kanalski dolini, kamor se je preselil pred približno 30 leti in kjer si je ustvaril družino, se je gotovo udomačil. Več kot 20 let je bil vpleten v delovanje družbe Promotur (ki upravlja žičnico na Svete Višarje); bil je tudi glavni šef tekmovalnega dela tekem za svetovni pokal na Trbižu. Od leta 2014 je bil med drugim koordinator v okviru celinskega tekmovanja FIS Continental Cup. V Kanalski dolini ga poznajo tako kot sodelavca na župnijski ravni in pri raznih pobudah v Žabnicah, kot tudi v okviru slovenskih društev Don Mario Cernet in Planika.

Nel numero che reca la data del 15. giugno, il quindicinale Dom pone in primo piano l’allarme zecche, scattato nelle Valli del Natisone e del Torre, in Val Resia e in Valcanale, con l’aumento delle temperature. Qui, a causa dell’abbandono dei terreni e dei boschi, i piccoli aracnidi più che altrove trovano un habitat ideale. Molti agricoltori, boscaioli ed escursionisti testimoniano che non ce ne sono mai stati come quest’anno. Le zecche sono pericolose per l’uomo e gli animali. E a causa dei cambiamenti climatici, la loro proliferazione è in aumento e ha determinato un incremento di malattie dovute al loro morso del 400 per cento in 30 anni. L’editoriale è dedicato alle modifiche alla legge regionale di tutela della minoranza slovena. «Bisogna arrivare alla lettera “d” del terzo comma dell’articolo “22 bis”, che si vorrebbe inserire nel testo attualmente in vigore, per trovare la ratio della modifica alla legge regionale di tutela della minoranza slovena presentata nell’ambito del disegno di legge omnibus, “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale”, presentato dalla Giunta regionale lo scorso 30 maggio e già approdato in commissione consiliare. Quella frase, se diventasse legge, impedirebbe di ricevere finanziamenti per la valorizzazione dei dialetti – “varianti linguistiche”, sono definiti – delle valli del Natisone e del Torre nonché della Valcanale a tutte le istituzioni e associazioni che da decenni si stanno davvero prodigando per la conservazione del patrimonio linguistico del territorio menzionato. Sarebbe uno scandalo!», vi si legge. Il Dom dedica ampio spazio anche al dibattito post elettorale. Nel commento, il prof. Igor Jelen scrive: «Votare contro l’Europa è insomma un po’ votare contro se stessi. In questo senso il voto di benečani, rezijani e kanalčani non si discosta da quello del resto del Nordest, e in genere degli altri italiani: come molti, anche i benečani hanno votato «contro» l’Europa (forse intesa come un nuovo centralismo), il che sembra semplicemente un modo per rimuovere la realtà. Uno dei tanti paradossi di cui siamo testimoni da tempo, e che in genere caratterizza le periferie escluse, che per farsi sentire non possono che protestare, magari stravolgendo l’ordine delle cose: noi benečani-rezijani- kanalčani lo sappiamo bene, che cosa vuol dire vivere da emarginati, il senso del tutto viene semplicemente stravolto, l’amministrazione, le regole, i valori, il modo stesso di lavorare e di vivere». Intanto i sindaci eletti lo scorso 26 maggio hanno nominato i membri delle giunte municipali che li affiancheranno nel governo dei loro Comuni. Dai dati raccolti dal Dom, balza agli occhi il fatto che i primi cittadini di numerosi comuni abbiano assegnato deleghe non solo agli assessori, ma anche ai consiglieri comunali. A Resia e Pulfero è stata introdotta addirittura la figura del consigliere «assistente» del sindaco o dell’assessore. Sul piano politico, nelle Valli del Natisone tiene banco la prospettiva di fusione dei Comuni, tema già toccato anche in campagna elettorale. Scopre subito le carte Antonio Comugnaro, riconfermato sindaco di San Leonardo: «La mia posizione è nota e prevede la costituzione di due Comuni in luogo degli attuali sette. Mi sembra una proposta di buon senso, per una questione di personale, di gestione del territorio, di promozione del turismo. Ma registro, purtroppo, che questo percorso a qualcuno non piace, perché pensa di mantenere la sua piccola realtà. A Taipana non si è votato per il rinnovo dell’amministrazione, ma ancora una volta il maltempo ha messo in ginocchio la comunità, ponendo l’attenzione sulla estrema necessità di intervenire in maniera urgente (e definitiva) con manutenzioni straordinarie su ampia scala. In particolare vanno cambiati i pali in legno che reggono la rete telefonica fissa. «Ormai sono vecchi, molti sono marci e, al primo forte vento – fa notare il sindaco, Alan Cecutti, che ha già contattato Telecom –, possono crollare, diventare percolanti e creare danni per chi transita e alla rete di servizio».