26 Ottobre 2016 / 26. oktober 2016

Ne prezrite v Domu 31.oktobra
Uscito il Dom del 31 ottobre

prva-1916V izdaji z dne 31. oktobra, na prvi strani petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje slovesnost Vseh svetih in spomin na verne duše. V uvodniku msgr. Marino Qualizza poudarja,  kako sta ta dva praznika tesno povezana z Veliko nočjo.
V notranji strani Dom posveča pozornost stari domači navadi pobiranja »hliebcu« in molitev po hišah, ki jih še zadnji dan oktobra v nekaterih vaseh Nediških dolinah še naprejdržijo.
V Benečiji in Kanalski dolini se bodo predstavniki Sveta slovenskih organizacij ter združenj Blankin in Cernet 31. oktobra in 2. novembra poklonili domačim slovenskim duhovnikom. 31. oktobra pa bodo dve delegaciji predstavnikov Republike Slovenije polagali vence na grobove in spomenike partizanov in zaslužnih Slovencev v Benečiji in Reziji. V Čedadu in v Reziji bo prisoten minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.
Dom postavlja v ospredje tudi velik uspeh nedavnega Burnjaka v Gorenjem Tarbju, ki je privabil ogromno ljudi na ogled stojnic domačih kmečkih in obrtniških pridelkov Benečije, Rezije in Posočja in ki iz leta v leto izraža navezanost mladih na domače kraje in običaje.
Na verski strani je glavni članek posvečen reakcijam k pripombam projektu o preureditvi nadškofije, ki so jih sestavili uredništvo Doma in združenji Evgen Blankin ter don Mario Cernet v prid zaščiti Slovencev v videnski Cerkvi.
V soboto 5. in v nedeljo 6. novembra se bo v telovadnici na Liesah odvijal 32. Senjam Beneške pesmi, ki si prizadeva za ohranjanje slovenskega narečja. Saj, kot je Margherita Trusgnach, aktivna kulturna delavka kulturnega društva Rečan_Aldo Klodič, povedala v intervjuju, na letošnjem sejmu bo 19 pevcev in bogat ter raznolik repertoar pesmi v domačem, terskem in rezijanskem narečju.
V Domu tudi poglobljen članek o celodnevnem nedavnem špetrskem simpoziju, na katerem se je govorilo o posledicah plebiscita, ki je oktobra 1866 Beneško Slovenijo in Rezijo priključil Italiji.
Na isti strani praznik izseljencev, ki bo 1. novembra na Solbici, je izhodišče članka o tem pojavu v Reziji.
Na strani posvečeni Terskim dolinam je v ospredju intervju z domačinom Valeriom Micottis, iz Sedlišč, ki je celo življenje delal po svetu. Ostal je pa trdno navezan na rojstno vas, kjer je s sovasčani letos priredil praznik kostanja, da bi oživeli.
Zadeva tponomastiko občine Naborjet-Ovčja vas knjiga bivšega naborješkega župana Alessandra Omana, ki v pogovoru poudarja, kako »rešena imena naših krajev kažejo na njihovo zgodovino«.
V Naborjetu bo 4. novembra posvet »Želja po dvo in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini«.
V ospredju na strani Posočja je kvalitetna ponudba 32. abonmajske sezone Kinogledališča Tolmin.
»Valnatisone vztraja po porazu z ekipo Pro Cervignano« je glavni naslov na športni strani. V drugem članku je govor o Žabničanu Tadeiju Pivku, ki je drugo leto zaporedoma svetovni prvak v gorskem teku Skyrunning World Series.

 

In prima pagina sul numero del 31 ottobre, il quindicinale Dom pone in primo piano le ricorrenze di Tutti i Santi e dei fedeli defunti. L’editoriale firmato da  mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, sottolinea il legame tra le due festività e la Pasqua.
Sullo stesso tema, all’interno il giornale dà voce all’usanza della raccolta dei panetti e della preghiera per le case, che in alcuni paesi delle Valli del Natisone viene ancora osservata da adulti e bambini.
Il 31 ottobre e il 2 novembre nella Slavia friulana e in Valcanale la Confederazione delle organizzazioni slovene, le associazioni Blanchini e Cernet renderanno omaggio ai sacerdoti, che si sono prodigati per la tutela degli sloveni in provincia di Udine. Sempre il 31 ottobre nella Slavia friulana e in Val Resia renderanno omaggio a partigiani e sloveni meritevoli due delegazioni di esponenti della Repubblica di Slovenia, con il ministro per gli sloveni d’oltre confine e nel mondo, Gorazd Žmavc.
In prima pagina anche il successo del Burnjak, la tradizionale Festa delle Castagne che lo scorso 16 ottobre a Tribil ha richiamato tantissima gente e che rappresenta una vetrina dei prodotti agricoli e artigianali delle Valli del Natisone, del Torre, di Resia e della valle dell’Isonzo ed esprime la volontà dei giovani nel coltivare antiche tradizioni.
Nella pagina di vita religiosa in apertura continua il dibattito sul documento inerente la riorganizzazione dell’Arcidiocesi, redatto dal gruppo redazionale del Dom, dalle associazioni »don Eugenio Blanchini« e »don Mario Cernet«.
Si terrà il 5 e 6 novembre il 32° Festival della canzone della Slavia friulana, organizzato dal circolo culturale Rečan_Aldo Klodič. Margherita Trusgnach, che ne è parte attiva, illustra il programma del festival, che vedrà l’esibizione di diciannove cantanti e offrirà un ricco repertorio nei dialetti delle Valli del Natisone, del Torre e di Resia.
Nel giornale anche un resoconto dettagliato sull’articolato simposio che ha avuto luogo a San Pietro al Natisone in merito alle conseguenze negative del plebiscito, che nel 1866 sancì l’ingresso della Slavia friulana e di Resia nel Regno d’Italia. Nella stessa pagina un articolo sul fenomeno dell’emigrazione in Val Resia, dove a Stolvizza il 1° novembre si terrà la «Festa dell’emigrante».
Nella pagina dedicata alle Valli del Torre in primo piano l’intervista a Valerio Micottis, nativo della frazione omonima del comune di Lusevera e tra gli organizzatori della locale festa delle castagne.
La pagina della Valcanale dedica l’apertura all’intervista con Alessandro Oman, ex sindaco di Malborghetto e autore della pubblicazione «La toponomastica del comune di Malborghetto/Valbruna». Il 4 novembre a Malborghetto si terrà il convegno «La richiesta di istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine».
Il Cineteatro di Tolmino presenta la sua ricca 32a stagione di abbonamenti nell’articolo di apertura della pagina dedicata alla Valle dell’Isonzo.
«La Valnatisone si rialza dopo lo scivolone con Pro Cervignano», titola la pagina dello sport, che evidenzia anche il secondo titolo mondiale conquistato nelle Skyrunning World Series da Tadei Pivk, atleta valcanalese di Camporosso.