24 Ottobre 2018 / 24. oktober 2018

Ne prezrite v Domu 31. oktobra
Da leggere nel Dom del 31 ottobre

V 19. letošnji številki petnajstdnevnika Dom so v ospredju prvi novemberski dnevi, v katerih je spomin na pokojne (Vse svete in Verne duše). »Vahti so čas veselja in upanja,« se glasi članek izpod peresa odgovornega urednika msgr. Marina Qualizze. 4. novembra je tudi stoletnica prve svetovne vojne. »Že 29. otuberja 1918 so iz Benečije začel’ odhajat parvi avstrijski sudadi; 31. otuberja je zaparla komanda v Špietru in cieu dan po Nediški dolin se je vlačila nepretargana kolona imperialnih čet. Dne 4. novemberja so se pokazal’ parvi Italijani, ki so se že tisti dan potisnil’ do Kobarida in Tolmina brez nobednaga upora s strani naspruotniku, ki so se hitro umaknil’ čez Predel. Tisti dan je podutanski famoštar pre Jožef Gorenščak napisu v farne zgodovinske bukva tele besiede: »Donas, opudan, so Italijani paršli v Čedad. Ob 3. popudan so bli že v Špietru. Smo se odrešil’ in, čast Bogu, brez de bi se zaviedal’, brez streljanja z orožjam, brez nadluog in strašnih dogodku. Naj gre naša zahvala Bogu in starogorski Materi Božji, ki sta nas obvarovala … Po vsieh vaseh je velik praznik in plapola italijanska bandiera.« Konac parve svetovne vojske predstavlja za Benečijo prelomni cajt in konac velikih sprememb, ki so začele s prihodam Napoleona lieta 1797.« Posebej Dom izpostavlja dogodke v Kanalski dolini, ki je pred stotimi leti prvič pišla pod Italijo. Na prvi strani je tudi poudarek na službo za jezikovne pravice ZaJezik. Predsednika SSO in SKGZ Walter Bandelj in Rudi Pavšič, sta ob predstavitvi podčrtala, da gre za pomemben dosežek, za katerega si je naša narodna skupnost prizadevala že pred leti. Pravna osnova, na kateri bo služba Zajezik delovala je zaščitni zakon 38/2001, okvirna konvencija Sveta Evrope iz leta 1995 in ostala državna ter mednarodna zaščitna zakonodaja. Ostale vsebine: VERSKO ŽIVLJENJE, pokojni pater Ciril Čarga nenehno vabil v »slovenski Lurd«; ZGODOVINA IN KULTURA, duhovnika Clignon iz Arbeča in Cruder iz Ronca sta bila neutemeljena obtožena izdajalstva; POGLOBIMO IN PREMISLIMO, Porabje in Benečija, tako daleč tako blizu; V OSPREDJU, Dežela podpira omrežjo za slovenščino na občinah. IZ NAŠIH DOLIN, Prazniki kostanja privabili v Benečijo tisoč obiskovalce, Načrtujejo romarsko pešpot od Čedada do Stare gore, Senjan beneške pesmi bo podaril 15 novih skladb; TERSKE DOLINE, 1. novembra gre na mizo Ocikana, ampak je mora ostati tudi za pokojne; KANALSKA DOLINA, Od januarja morda ponovno brez slovenščine v šolah?; REZIJA, Rezijanski ples med generacijami ob 180-letnici folklorne skupine; POSOČJE, Kraj evropskega spomina sto let po prvi svetovni vojni; ŠPORT / SPORT, Vse bolj zaskrbljujoče stanje za nogometno ekipo Valnatisone.

In apertura del Dom n. 19 (con la data del 31 ottobre) ci sono le ricorrenze dei primi giorni di novembre, Tutti i santi e Commemorazione de defunti. Il direttore, mons. Marino Qualizza, scrive che questi non sono giorni di tristezza, ma di gioia. A pagina 2 pubblichiamo gli orari delle messe dell’1 e 2 novembre in Benecia, Resia e Valcanale.E c’è anche l’anniversario della fine della prima guerra mondiale, del quale quest’anno ricorre il centenario. Nell’articolo dedicato a quell’ evento, è riportato quanto annotò sul libro storico della parrocchia di San Leonardo don Giuseppe Gorenszach il 4 novembre 1918: «Oggi a mezzogiorno le truppe italiane sono arrivate a Cividale. Alle 15 erano già a San Pietro al Natisone. Siamo stati liberati e, grazie a Dio, senza che ce ne accorgessimo, senza colpi di arma da fuoco, senza sofferenze e fatti terribili. Rivolgiamo il nostro ringraziamento a Dio e alla Madonna di Castelmonte, che ci hanno protetti. In tutti i paesi si fa festa e sventola la bandiera italiana». Particolarmente interessante è quanto successo in Valcanale, che per la prima volta passò all’Italia. La Valcanale era stata molto segnata dalla guerra. La popolazione era stata evacuata nel 1915, all’inizio delle operazioni militari. Quattro anni di conflitto avevano portato piena devastazione sul territorio, anche dal punto di vista economico. A rendere ancora più difficile la situazione intervennero i saccheggi per mano di formazioni ungheresi sbandate nella ritirata austro-ungarica. Gli ufficiali italiani poterono fare fronte alla situazione solo instaurando da subito buoni rapporti con gli abitanti, in difficoltà non solo per le devastazioni ma anche dall’improvviso e profondo cambio amministrativo, linguistico e culturale. In prima pagina il Dom dedica un ampio articolo alla presentazione del servizio giuridico per la lingua slovena «ZaJezik». Si tratta di un’iniziativa comune della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dell’Unione culturale economica slovena-Skgz. È stata presentata lo scorso 17 ottobre, nel «Tržaško Knjižno Središče TKS360», in piazza Oberdan a Trieste.v«Verranno messe a disposizione rogatorie e, se necessario, anche difensori civici», ha spiegato Walter Bandelj, presidente dello Sso. Nelle pagine di cronaca, il Dom parla anche dell’ieda di realizzare un sentiero per i pellegrini da Carraria a Castelmonte, del festival della canzone beneciana (a Liessa il 10 e l’11 novembre) delle tradizioni culinarie dell’Alta Val torre, del 180° del Gruppo folcloristico Val Resia, dei timori che nelle scuole della Valcanale venga a mancare l’insegnamento della lingua slovena, considerato che il finanziamento è grantito solo fino a dicembre.