30 Marzo 2017 / 30. marec 2017

Ne prezrite v Domu 31. marca
Uscito il Dom del 31 marzo

Prva 617V izdaji z dne 31. marca, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje Benečijo, kot deželo zdravega življenja. Kar izpostavlja v širšem pogovoru z zdravnikom Mariom Cancianijem. Raziskave, ki so jih opravili strokovnjaki videnske univerze so pokazale, da se lahko v domačih hosteh zdravijo ljudi, ki imajo težave z dihanjem. V Nediških dolinah je, namreč, pri 200 in 700 metrov visokosti mikroklima podoben tistemu, ki ga dobimo drugje na bolj visoki nadmorski višini.
V uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza upa, da se bo slovenski jezik vrnil pri učenju verouka v župnijah, kjer je prisotna slovenska manjšina.
V ospredje verska stran spominja, da je pred štirimi leti bil izvoljen papež Frančišek, ki je z domačnostjo in preprostostjo presenetil Cerkev in svet.
Tudi letos  se bodo v Vidnu učili slovenskega jezika in kulture. Videnska občinska uprava je organizacijo tečaja zaupala združenju »Evgen Blankin«.
Projekt male hidroelektične centrale, ki bi jo zgradili na potoku Aborni, v Sauodnji, buri duhove. Proti načrtu je posebno približno 400 ljudi podpisalo peticijo, ki je bila izročena predsedniku Deželnega sveta Francu Iacop.
»V Mažeruolah slovenska kultura ni še bila ovrednotena« je naslov ene notranje strani, v kateri se govori o slovenski jezikovni skupnosti v vaseh Tauarjanske občine.
Čezmejno pobratenje tradicionalnih »Črnih kuhinj« med Prosnidom in Robidiščem je v ospredje glede Terskih dolin. Na isti strani je posebna pozornost posvečena velikonočnim običajem, ki so jih nekoč sledili v občini Bardu.
Brušači doline Rezije osvajajo Koroško preko razstave o brušačevem delu, ki so jo odprli v kraju Bad Eisenkappel.
»Dobri pastir Mario Cernet ohranil in obranil jezik in vero« je naslov v ospredju na strani Kanalske doline, kjer so v Žabnicah blagoslovili ploščo v spomin na pokojnega žabniškega župnika.
Na slovenski strani Kanina bo kar nekaj investicij za poletno sezono – beremo na Posoški strani. V zvezi s tem je daljši pogovor z Marjanom Skorniškom, vršilcem dolžnosti direktorja smučišča »Sončni Kanin«.
Na športni strani je v ospredju, da je za ekipo Valnatisone zagotovljena končnica. Dom posveča pozornost tudi posvetu »Teče proti zdravju«, ki je pred kratkim v Špetru podčrtal pomembnost zdrave in pravilne prehrane ter je ponudilo izreden primer udarne žilavosti v pričevanjah paraolimpijskega tekača Luke Campeotto in tekača Leonarda Cenci, ki je prvi na svetu bolan za raka pretekel newyorški Marathon.
V petnajstdnevniku tudi pobuda »Vabilo na kosilo spomladi«, ki vsak konec tedna od 1. aprila do 4. junja vabi na pokušanje domačih jedi napravjenih z zeljem v več gostiln Nediških dolin in v eno na Čedajskem.

 

In apertura nel numero del 31 marzo del quindicinale Dom c’è l’intervista con Mario Canciani, responsabile del servizio di pneumo-allergologia della clinica pediatrica dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, che ha fatto parte del gruppo interdisciplinare di ricerca dell’ateneo friulano su iniziativa dell’associazione valligiana »Malin-Mill«. Canciani evidenzia come le valli della Slavia friulana dispongano di tutti i parametri per la cossiddetta terapia forestale, indicata per patologie dell’apparato respiratorio. La terapia forestale secondo Canciani rappresenta anche un’opportunità di sviluppo turistico ed economico.
Nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, auspica che lo sloveno torni nell’insegnamento del catechismo nelle parrocchie dov’è presente la minoranza slovena.
In apertura la pagina di vita religiosa ricorda i quattro anni di pontificato di Papa Francesco, che ha sorpreso, con la sua semplicità e affabilità, la Chiesa e il mondo.
Anche quest’anno a Udine sarà avviato, a partire dal 3 aprile e per dieci lezioni, il corso di lingua e cultura slovena. Si terrà a Godia, organizzato dall’Associazione «Don Eugenio Blanchini».
Sono 390 le firme contrarie al progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Alberone, che è stato recentemente presentato nell’ambito di un incontro pubblico a Savogna. La petizione è stata consegnata al presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop.
«A Masarolis la cultura slovena locale aspetta ancora di essere valorizzata», titola una pagina interna sulla comunità linguistica slovena nelle frazioni del comune di Torreano.
La pagina dedicata alle Valli del Torre ricorda il recente gemellaggio transfrontaliero delle tradizionali «Case nere» tra Prossenicco e Robedischis e le usanze pasquali di un tempo nel comune di Lusevera.
Gli arrotini della Val Resia sono alla conquista della Carinzia, dove a Bad Eisenkappel è stata allestita una mostra sul loro mestiere.
«Il buon pastore Mario Cernet ha conservato e difeso lingua e fede» titola in apertura la pagina dedicata alla Valcanale, riportando la cronaca della benedizione, a Camporosso, della lapide dedicata al sacerdote.
Dopo la recente riapertura della seggiovia, sul versante sloveno del Canin è prevista una serie di investimenti per la stagione estiva.
Nella pagina dello sport in primo piano il calcio: la qualificazione ai play-off è assicurata per la Valnatisone.
Il Dom dedica spazio anche al convegno «Di corsa verso la salute», che lo scorso 24 marzo a San Pietro ha sottolineato l’importanza di una sana e corretta alimentazione e ha offerto uno straordinario esempio di resilienza nelle testimonianze dell’atleta paraolimpico Luca Campeotto e del maratoneta Leonardo Cenci.
Il quindicinale ricorda che dal 1° aprile parte l’Invito a pranzo nelle Valli del Natisone, al quale aderiscono vari locali delle valli e uno del cividalese. L’iniziativa, che ogni fine settimana vi invita alla degustazione, su prenotazione, di piatti tipici preparati con le erbe, si concluderà il 4 giugno.