31 Maggio 2018 / 31. maj 2018

Ne prezrite v Domu 31. maja
Uscito il Dom del 31 maggio

Prva1018Dom v izdaji ob koncu maja postavlja v ospredje, prepoved slovenščine pri parvem svetem obhajilu v Špietru, glede katere so pri videmskem nadškofu posegli Svet slovenskih organizacij-Sso, senatorka Tatjana Rojc ter združenji Evgen Blankin in Mario Cernet.
S tem v zvezi petnajstdnevnik objavlja obširen intervju s špetrskim župnikom Michele Zanon in v uvodniku ter notranji strani poziv s strani odgovornega urednika mons. Marina Qualizze, naj se skupaj dela, da bi se v Nediških dolinah slovenska in italijanska duša podali roko in sodelovali.
Za podpis ustanovitvenega dokumenta Clusterja, političnega telesa, ki namerava spodbuditi razvoj teritorija z evropskimi sredstvi in v stalnem dialogu z Brusljem, 25 občin z italijanske in slovenske strani čaka na prisotnost političnih deželnih oblasti.
V imenu Sv. Petra bo v saboto 9. junja v Špetru, v Nediških dolinah, ob bogatem športnem in kulturnem programu, 18. Srečanje Šempetrov.
V Terskih dolinah so se v kraju Ciseriis domači krvodajalci izkazali in so podelili priznanja članom krvodajalskega združenja.
Folklorna skupina doline Rezije je pred nedavnim v Rusiji nastoplia na pomembnih kulturnih dogodkih.
Učenci, starši in učitelji šolskega poslopja v Ukvah, v Kanalski dolini, že mislijo na nadaljevanje projekta večjezičnega pouka »Odraščam v več jezikih«, v sklopu katerega so poučevali slovenščino, nemščino in furlanščino.
Poklon spominu na domače žrtve prve svetovne vojne v Bovcu je v ospredju na posoški strani.
Na športni strani Dom objavlja pogovor z Valentino Cernoia, nogometašinjo iz Brescie s koreninami v Nediških dolinah, ki je 20. maja dobila nogometno prvenstvo z žensko ekipo Juventus. Na isti strani so izidi nogometnega amaterskega turnirja v Nediških dolinah.

 

L’edizione del 31 maggio del quindicinale Dom pone in evidenza la questione del divieto dell’uso della lingua slovena imposto dalla parrocchia di San Pietro al Natisone in occasione delle prime comunioni, lo scorso 6 maggio. A questo proposito sono intervenuti presso l’arcivescovo di Udine la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso la senatrice Rojc, le associazioni don Eugenio Blanchini e Mario Cernet.
In merito, il quindicinale riporta un’ampia intervista al parroco di San Pietro al Natisone, don Michele Zanon, e l’invito, ribadito anche nell’editoriale dal direttore responsabile del quindicinale, mons. Marino Qualizza, a colmare le distanze tra le due anime, italiana e slovena, nelle valli del Natisone.
Nella pagina di vita religiosa in primo piano il discorso introduttivo di papa Francesco alla seduta plenaria della conferenza episcopale italiana, nel quale sottolinea che chi crede e predica povertà, non può vivere come un faraone.
Per la firma del documento del cluster, l’organismo di confine che ha lo scopo di perseguire lo sviluppo del territorio con i fondi europei in dialogo diretto con Bruxelles, si attende la presenza dei vertici della Regione Fvg. In ogni caso è confermata l’adesione di 25 Comuni italiani e sloveni.
Il 9 giugno si terrà a San Pietro al Natisone il 18° incontro tra i paesi sloveni che portano il nome o di cui è patrono San Pietro. È stato allestito un ricco programma sportivo e culturale.
Lo scorso 27 maggio si è tenuta a Ciseriis, in val Torre, la riunione dei donatori Afds e la consegna dei riconoscimenti ai soci delle sezioni. Questo in apertura nella pagina dedicata alle Valli del Torre.
Il gruppo folcloristico Val Resia si è esibito recentemente a San Pietroburgo, in Russia, ospite di importanti eventi culturali.
In Valcanale si è recentemente concluso nel plesso scolastico di Ugovizza il progetto plurilingue «Cresco in più lingue», nell’ambito del quale si è svolto l’insegnamento di tedesco, friulano e sloveno. Docenti, genitori e alunni auspicano nella continuazione del progetto nel prossimo anno scolastico.
Omaggio alle vittime della prima guerra mondiale a Bovec, in apertura della pagina dedicata all’alta valle dell’Isonzo.
Valentina Cernoia, la calciatrice di Brescia con radici familiari nelle valli del Natisone, ha vinto lo scudetto con la formazione femminile della Juventus ed è stata chiamata nella nazionale femminile. Nella pagina dello sport l’intervista che ha concesso al quindicinale e gli ultimi esiti del campionato amatoriale di calcio nelle valli del Natisone.