2 Agosto 2018 / 2. avgust 2018

Ne prezrite v Domu 31. julija
Uscito il Dom del 31 luglio

Prva 1418Ob Domu v izdaji 31. julija je dvojezični versko-kulturni bilten »Sveta Marija iz Porčinja«, ki vabi na mašo za Slovence, 1. septembra v Purčinju, ki jo bo maševal kardinal Rode. V biltenu, med drugim, pričevanja o prikazovanjih leta 1855 v Purčinju in fotogalerijo o romanjih v teku leta.
Petnajstdevnik Dom izpostavlja, da brez kmetijstva ne bo turizma. Tega se zavedajo v nekaterih vasehBenečije, kjer sta najbolj zgovorma primera občina Srednje in vas Porčinj. Potreba po urejenem in zdravem okolju skozi celo leto je bila 21. julija podčrtana na konferenci v Srednjem.
V uvodniku se odgovorni urednik mons. Marino Qualizza veseli verouka po slovensko, ki bo spet na dvojezični šoli v Špetru in upa v nadaljevanju po tej poti.
Na verski strani v ospredje je papežev poziv glede tragedij v Sredozemskem morju.
Tudi štiri posoške občine so se združile v Grozdu/Cluster, katerega bo 1. septembra uradna predstavitev. Gre za politično telo, 25 občin z italijanske in slovenske strani, ki namerava spodbuditi razvoj teritorija z evropskimi sredstvi in v stalnem dialogu z Brusljem.
Brez krajevnih jezikov ni bodočnosti za Furlanijo Julijsko krajino. To je kar je podčrtal deželni svetnik, vodja Pakta za avtonomijo, Massimo Moretuzzo, med nedavnim srečanjem v Čedadu s slovenskimi organizacijami katoliškega izvora.
V ospredju na strani o Terskih dolinah je članek o likovni reviji Planet Bardo, ki julija vsako leto privabi v Terske doline umetnike iz celega sveta.
Stari verski običaj je na Solbici v dolini Rezije zaznamoval praznik Sv. Ane.
Videnski nadškof Mazzocato se je na dan vaškega žegnanja mudil v Ukvah v Kanalski dolini, obrazložil spremembe, ki jih bo uvedla reforma videnske nadškofije in podčrtal, da v cerkvi bodo domače jezike še posebej ohranili farani.
V Kobaridi so 1. avgusta mladi iz različnih evropskih držav podpisali zavezo za mir v sklopu prireditev ob stoletnici prve svetovne vojne.
V tej številki se nadaljuje pregled zgodovine nogometnih ekip Nediških in Terskih dolin, od njihovega nastanka do današnjega dne. V tretjem nadaljevanju je govor o ekipi Savognese, še posebej o njeni tekmi proti Audace, ki je bila leta 1978 priklicala v Čedad 4500 gledalcev.
Nadaljuje se tudi niz pravljic, ki jih je v slovenskem narečju Nediških dolin napisala Ada Tomasetig in v strip spravil Moreno Tomasetig.
Na zadnji strani Prosnid fest, praznik ki vas prve dni avgusta vabi v vas Terskih dolin; v Nediških dolinah pa bo 15. avgusta Rožinca, s tradicionalnim požegnanjem rož, v Matajurju in v Dreki. Med dogodki več priložnosti za spoznavanje domačih jedi in krajevnih lepot v Nediških in Terskih dolinah.
Prihodnja številka Doma bo izšla konec avgusta.

 

In allegato all’edizione del 31 luglio del quindicinale Dom il bollettino religioso culturale bilingue «Santa Maria di Porzus». L’inserto, in versione bilingue, preannuncia la messa per gli sloveni che il 1° settembre verrà celebrata dal cardinale Rode, riporta racconti sulle apparizioni del 1855 e una galleria fotografica sui pellegrinaggi quest’anno a Porzus.
Il quindicinale Dom pone in evidenza l’importanza della cura dell’ambiente nella promozione del turismo, che è stata ulteriormente sottolineata lo scorso 21 luglio a Stregna nel corso della conferenza «Rivitalizzazione sostenibile del sistema turistico e produttivo di Stregna – Dalla formazione degli operatori alla valorizzazione dei percorsi tematici escursionistici lungo l’Alpe Adria Trail».
Nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, si rallegra del catechismo in lingua slovena, che anche quest’anno si terrà presso la scuola bilingue e auspica in una sua continuità.
Nella pagina di vita religiosa in apertura il monito di Papa Francesco sulle tragedie nel Mediterraneo.
Anche i Comuni dell’alta valle dell’Isonzo, Bovec, Kobarid, Tolmin e Kanal ob Soči hanno aderito al Cluster, l’organismo di confine che ha lo scopo di perseguire lo sviluppo del territorio con i fondi europei e in dialogo diretto con Bruxelles. Il 1° settembre si terrà la presentazione ufficiale del cluster.
«Senza le lingue locali non c’è futuro per il Friuli Venezia Giulia», è quanto è stato sottolineato dal consigliere regionale Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’autonomia, nel corso di un recente incontro a Cividale con le organizzazioni slovene di ispirazione cattolica.
In apertura nella pagina sulle valli del Torre un articolo dedicato alla rassegna Planet Bardo che richiama a Lusevera talenti da tutto il mondo.
A Stolvizza in Val Resia lo scorso 29 luglio, in occasione della festa di Sant’Anna al termine della santa messa si è svolto il cambio della cameranza.
In occasione di una sua recente visita a Ugovizza, in Valcanale, il vescovo mons. Bruno Mazzoccato si è soffermato sulla riforma dell’arcidiocesi di Udine e ha sottolineato che la tutela della lingua slovena in chiesa dipenderà soprattutto dai parrocchiani.
A Kobarid il 1° agosto giovani provenienti da diversi Paesi europei stipuleranno l’alleanza per la pace nell’ambito della manifestazione “I cannoni della pace”, organizzata nel centesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale.
Continua la panoramica sulla storia delle squadre di calcio nelle Valli del Natisone e del Torre, dalla loro fondazione ad oggi. La terza puntata è dedicata alla Savognese, della quale ricorda la partita con l’Audace che nel 1978 richiamò a Cividale 4.500 spettatori.
Continua la serie di favole, in dialetto sloveno raccontate da Ada Tomasetig e illustrate da Moreno Tomasetig.
In ultima pagina l’appuntamento con la festa a Prossenicco i primi d’agosto; il 15 agosto in occasione della festa di Santa Maria Assunta a Drenchia e a Matajur si terrà la tradizionale benedizione dei fiori. Tra gli appuntamenti, inoltre, diverse occasioni per scoprire pietanze e territorio delle Valli del Natisone e del Torre.
Il prossimo numero del Dom verrà pubblicato a fine agosto.