30 Gennaio 2019 / 30. januar 2019

Ne prezrite v Domu 31. januarja
Ecco il Dom del 31 gennaio

V izdaji z dne 31. januarja Dom postavlja v ospredje politična dogodka, ki vlivata novo upanje Slovencem v videnski pokrajini. Gre za novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine in Posočja, ki je bilo v Tolminu 19. januarja, in posvet o razvoju Benečije, ki je potekal 26. januarja v Špietru. Na obeh so bili v ospredju napori županov pa tudi delavcev v gospodarstvu in kulturi, da bi našli nove in dolgoročne perspektive za Benečijo, Rezijo, Kanalsko dolino in Posočje. »Ne moremo več čakati. Če ne bodo živele več tiste vasi ob stari meji, tudi kraji v dolini ne bodo več živi. Velik problem so tudi šole, ki so v številnih občinah tik pred zaprtjem, saj jih obiskuje le nekaj otrok,« je bil v Tolminu jasen tipajski župan Alan Cecutti, ki je izpostavil tudi pomanjkanje možnosti za učenje slovenskega jezika v dolinah ob Teru in Idriji. Kot je poudaril, je treba s projekti gledati ne le nekaj let naprej, ampak 30 in več. Opozoril je namreč na izredno negativen demografski trend majhnih obmejnih občin, kjer se vasi v zadnjih letih pospešeno praznijo, otrok in mladih ni, tako da v njih – realno gledano – čez 130 let ne bo več nikogar. Tako v Tominu tako v Špietru je bilo pa poudarjeno, da je izhod iz križe še možen. Upi so položeni še posebej v čezmejni cluster/grozd, v dosledno uveljavitev zakona za slovensko manjšino v Italiji in v novo reformo krajevnih uprav v FJK, ki bi po županih morala zagotoviti avtonomijo Benečiji. V uvodniku odbovorni urednik msgr. Marino Qualizza izkorišča trideseti dan smrti g. Lovra Petriciga, da di spomnil na druge beneškoslovenske duhovnike: monsinjorjie Birtiga, Cracino, Gujona in Succaglio ob 110-letnici rojstva, g. Laurenciga ob 111-letnici rojstva in g. Cuffola ob 130-letnici rojstva ter 60- letnici smrti. »Teli so naši stebri, ki so daržali vesoko zastavo našega ljudstva, v hudih cajtah, posebno kadar je bla lieta 1933 prepoviedana slovenska besieda v cierkvi. Na pozabimo se, kar so muorali prenesti v drugi svetovni vojski an še, tuole pa je čudno, po končani vojski, kadar se je zdielo, de bi svoboda dala veselo življenje vsiem,« piše msgr. Qualizza. Dom nadaljno objavlja tudi prioporočilo papeža ob Svetovnem dnevu mladih v Panami: »Fantje in dekleta, začnite skrbeti za svoje kulture! Začnite skrbeti za svoje korenine! Toda ne ostanite pri tem, saj boste iz teh korenin rastli, cveteli in rodili sad. Neki pesnik je rekel, da vse to, kar je na drevesu cvetoče, tja prihaja iz tega, kar je pod zemljo. Korenine torej. Korenine prenesite v prihodnost. Usmerite v prihodnost. To je vaš današnji izziv.« Seveda je v Domu tudi članek o obisku v Republiki Sloveniji predsednika Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Minister dr. Cerar in predsednik FJK Fedriga sta izrazila zadovoljstvo z doseženim sodelovanjem med Republiko Slovenijo in deželo FJK. Potrdila sta interes za nadaljevanje rednega dialoga. Glavni institucionalni okvir sodelovanja je Skupni odbor Slovenija – FJK. Sogovornika sta se dogovorila za organizacijo naslednjega zasedanja v prihodnjih mesecih v Sloveniji. Na pogovoru so bila obravnavana aktualna vprašanja slovenske narodne skupnosti v Italiji, vključno z dolgoročno ureditvijo njihovega zastopstva v italijanskem parlamentu in deželnem svetu FJK. Minister dr. Cerar je dejal, da Slovenija ceni pozornost, ki jo deželna vlada in predsednik Fedriga namenjata slovenski narodni skupnosti. Zavzel se je za okrepitev aktivnosti za vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti, kar predstavlja pomemben simbolni korak v slovensko – italijanskih odnosih. Letošnja osrednja Prešernova proslava Slovencev v Italiji nosi naslov Kot ptice prešerno – glasbeno popotovanje od morja do gora in bo v nekdanji cerkvi sv. Frančiška v Čedadu v nedeljo, 10. februarja, ob 17.uri.

Nell’edizione del 31 gennaio, il quindicinale Dom pone in primo piano due incontri di carattere politico, dai quali sono emersi nuovi motivi di speranza per la comunità slovena della provincia di Udine. Lo scorso 19 gennaio a Tolmin si è svolto il 49° incontro di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje. Quanto i rapporti si siano consolidati e quanto sia cresciuta la consapevolezza di lavorare come un solo territorio, impegnato a risollevarsi non solo economicamente, ma soprattutto socialmente, demograficamente e culturalmente, si è percepito chiaramente nell’incontro di lavoro. Emblematica, in tal senso, l’affermazione di Antonio Comugnaro, sindaco di San Leonardo: «Non si parli più di area di confine o transfrontaliera, siamo Comuni vicini e come tali intendiamo operare». Il confine, infatti, è ormai invisibile, territorio e cultura sono gli stessi, così pure molti problemi. Anche il fatto di essere trattati come periferia Regione Friuli Venezia Giulia e Slovenia, per cui dei progetti europei Italia-Slovenia qui arrivano le briciole. Per questo è stato intrapreso il percorso del “cluster”, che vuole avere un rapporto diretto con Bruxelles. Nel concreto, è stato deciso di presentare un progetto Interreg volto a finanziare l’avvio dell’operatività del «cluster». L’incontro «La nuova scommessa della montagna ai margini », promosso sabato, 26 gennaio, nella sala polifunzionale di San Pietro al Natisone, dal consigliere regionale Giuseppe Sibau del Gruppo Progetto FVG per una RS/AR, alla presenza di ben cinque assessori regionali, è servito, poi, a far emergere i problemi che affliggono la Slavia e abbozzare delle soluzioni. «Nelle Valli del Natisone c’è la necessità che gli amministratori e gli imprenditori collaborino in una santa alleanza, presentandosi nei confronti della Regione come un unico blocco compatto e coeso», ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Pietro Mauro Zanin, nel suo intervento in apertura dei lavori. Il Dom pubblica integralmente l’intervento di Armando Noacco, capogruppo di maggioranza a Taipana. «I nostri punti di forza sono il turismo, l’ambiente e soprattutto l’articolo 21 della legge di tutela per la minoranza slovena. Storia e cultura sono la nostra ricchezza», ha affermato. Il 2019 si apre con il migliore degli auspici per le piccole comunità di montagna di Clap/Podrata e di Pian delle Farcadizze/Na Rounah, sopra Faedis/Faedis. Nelle due borgate, infatti, sono stati appesi rispettivamente un fiocco rosa e un fiocco celeste; il primo è per la nascita di Soleil, venuta al mondo il 20 gennaio scorso, durante l’eclissi, con la grande Luna rossa, e il secondo è per Simone, il cui arrivo è stato festeggiato lunedì 28 gennaio. Cooperazione transfrontaliera e tutela delle minoranze: questi i due temi su cui si è incentrata la visita del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in Slovenia lo scorso 16 gennaio, ricevuto a Lubiana dal presidente della Repubblica slovena Borut Pahor e, a seguire, al castello di Strmol dal vicepremier nonché ministro degli Esteri Miro Cerar. «Un’occasione preziosa – ha sottolineato Fedriga – per rinsaldare un legame di amicizia sincero e profondo tra due popoli il cui destino, al centro dell’Europa, è accomunato dal superamento delle medesime sfide».