30 Agosto 2017 / 30. avgust 2017

Ne prezrite v Domu 31. avgusta
Cosa c’è nel Dom del 31 agosto

Prva 1517V izdaji z dne 31. avgusta, petnajstdnevnik Dom se osredotoča na potrebo po oživljanju domačih gorskih vasi s pomočjo evropskih inštitucij, kot je bilo podčrtano na nedavnem srečanju med novo tipansko občinsko upravo in slovenskim evroposkim poslancem Lojzetom Peterletom.
V uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza piše o Rožinci, verski navadi ki združuje skupnosti in prispeva k ohranjevanju verskih običajev, in vabi k udeležbi svete maše po slovensko, ki bo od 2. septembra spet vsako soboto ob 19.15 v župnijski cerkvi v Špetru.
Na verski strani je v ospredju pastoralna reforma nadškofije Viden, ki bo kmalu stekla.
Kmalu bo začelo novo šolsko leto. Dom objavlja število vpisanih v vrtce, primarne in srednje šole v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V komentarju obžaluje dejstvo, da Dežela ni namenila za lanski pouk slovenščine v Kanalski dolini, kar postavlja pod vprašaj slovenski pouk v novem šolskem letu.
V sredo, 6. septembra, bo slovenska manjšina v videnski pokrajini počastila spomin Brune Dorbolò, politične in kulturne delavke, ki se je skozi celo življenje potegovala za pravice Slovencev.
Stran namenjena Terskim dolinam postavlja v ospredje posledice neurja, ki je 10. avgusta prizadelo Tipansko občino.
Stran o odnosu mladih z jezikom vsebuje pogovor z Giovannijem Lattistijem, osemnjstletnikom iz Žabnic, po katerem je ohranjanje kulture in navad zelo pomembno v okviru skupnosti.
V ospredju na strani posvečeni Kanalski dolini je srečanje v Lubljani med delegacijo iz Kanalske doline in Benečije z ljubljanskim nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom. Med srečanjem je bilo potrjeno, da bo pater Peter Lah še naprej skrbel za pastoralne dejavnosti na Svetih Višarijah.
Na Solbici je 20. Praznik brušačev ponudil obširen pogled na stara dela, gastronomijo, kulturo in oblačila v Reziji.
V Soški dolini rekordni turizem zahteva več kadrov. Val turistov prihaja predvsem iz Nemčije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Nizozemske in Rusije.
Začela je spet nogometna sezona in več športnih dogodkov bo prve dni septembra oživljalo Posočje, Čedad in Špeter, kot Dom sporoča na športni strani.
Na zadnji strani je pester koledar dogodkov v prvi polovici septembra, z gorskim praznikom na Matajurju v ospredju.

 

L’edizione del 31 agosto del quindicinale Dom si concentra anzitutto sulla necessità di ripopolare i paesi della Slavia con l’aiuto delle istituzioni europee, come sottolineato nel corso del recente incontro a Taipana tra i rappresentanti dell’amministrazione locale l’eurodeputato sloveno Lojze Peterle.
Nell’editoriale il direttore responsabile, Marino Qualizza, parla della messa nel giorno dell’Assunzione, la Rožinca nel locale dialetto sloveno delle Valli del Natisone, che funge da collante per le comunità e contribuisce a mantenere vive le tradizioni religiose. Invita, poi, a partecipare alla celebrazione della messa in sloveno a San Pietro al Natisone, che riprende sabato 2 settembre alle 19.15.
La pagina di vita religiosa evidenzia in apertura la riforma pastorale dell’Arcidiocesi di Udine, che è ormai alle porte.
Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e il Dom fornisce i dati relativi all’iscrizione nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Slavia friulana, Resia e Valcanale e sottolinea la mancata erogazione di fondi, da parte della Regione, per l’insegnamento della lingua slovena in Valcanale.
La comunità slovena in provincia di Udine ricorderà nel corso di una serata il prossimo 6 settembre la figura, l’impegno politico e culturale di Bruna Dorbolò, recentemente scomparsa.
La pagina dedicata alle Valli del Torre si concentra in prima battuta sui danni causati a Taipana e frazioni dall’ondata di maltempo del 10 agosto.
La pagina riservata al rapporto dei giovani con la lingua è dedicata al valcanalese diciottenne Giovanni Lattisti di Camporosso-Žabnice, che sottolinea l’importanza di preservare cultura e tradizioni nell’ambito della comunità.
Padre Peter Lah continuerà a seguire le attività pastorali al santuario di Lussari, come è stato sottolineato nel corso di un recente incontro a Ljubljana di una delegazione di sloveni della Valcanale e Slavia friulana con l’arcivescovo di Lubiana mons. Stanislav Zore.
A Stolvizza la 20° Festa dell’arrotino ha offerto un’ampia finestra su mestieri, gastronomia, cultura e moda nell’agosto di Resia.
Turismo da record quest’estate nell’alta Valle dell’Isonzo, che registra un’ondata di turisti soprattutto da Germania, Austria, Italia, Gran Bretagna, Olanda e Russia. Un fenomeno che necessità nuovi quadri professionali soprattutto nel settore della ristorazione.
Atteso il doppio confronto tra Valnatisone e Costalunga, titola la pagina dello sport che enuncia una serie di appuntamenti sportivi, che avranno luogo i primi di settembre nelle Valli del Natisone e a Cividale.
Da ultimo la pagina conclusiva del quindicinale, densa di appuntamenti.