29 Novembre 2019 / 29. november 2019

Ne prezrite v Domu 30. novembra
In primo piano sul Dom del 30.11.19

V tiskani izdaji z dne 30. novembra, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje pastoralne težave v vaseh pod Višarjami. Prvič je v svoji zgodovini Kanalska dolina ostala brez stalnega slovenskega duhovnika. V soboto, 23. novembra, je nampreč nastopil službo trbiškega župnika in upravitelja v Ukvah, Žabnicah, Naborjetu-Ovčji vasi, Beli peči in Rajblu g. Alan Iacoponi. V celem pastoralnem sodelovanju mu bosta pomagala vikar g. Gabriel Cimpoesu in diakon Corrado Colutta Župnik je po rodu Bolivijec, kaplan Romun. Med krajevnimi dušnimi pastirji niso pa našli mesta za Slovenca, če izvzamemo patra Petra Laha, ki v poletnik mesecih skrbi za svetišče na Višarjah. Vest, da mora po izteku pogodbe med vidensko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco, slovenski pater Jan Cvetek oditi, je kot strela z jasnega udarila med vernike v Kanalski dolini, ki so v njem našli zelo sposobnega dušnega pastirja, saj je v kratkem času oživil versko življenje. Hudo prizadeti so sestavili pismo, s katerim cerkvene predstojnike prosijo, da p. Cvetka spet sprejmejo v vidensko nadškofijo in k njim ga napotijo. Pismo so Kanalčani množično podpisali. Našteli so okrog tisoč podpisov na ombočju, ki zmore le kašnih pet tisoč prebivalcev. Odhod patra Cvetka je javno obžaloval tudi naborješko-ovški župan Boris Preschern. O tem piše tudi odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza v uvodniku, v katerim izraža dve adventni želji: “Najparvo želimo, da v Kanalski dolini dobé dobrega slovenskega duhovnika, ki sada ga nie. Biu je, pa ga oblastniki niso ustavli, takuo se je muoru varniti nazaj v svoje kraje an žalostno zapustu Ukve an Žabnice brez slovenske besiede. (…)Nasa želja gre napri an se obarne na Jezusa, de dá zastopiti našim poglavarjem, de viera brez korenin na more rasti, ampa opieša an usahne, takuo, ki se je zgodilo že skor povsod. (…)Druga naša želja je, de bo Benečija živiela še naprej, odparta svoji kulturi, skarbna za viersko izročilo an sposobna dobiti tajšno pot, de ji bo pomagala pametno an ponosno preživieti.” Deželni svet FJk je sprejel nov zakon, ki ureja medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter s tem dokončno preseže dosedanje Medobčinske zveze. “Nastala bo skupnost Benečije, v kateri so kamuni od Barda do Sriednjega. Med tistimi v katerih je priznana slovenska manjšina sta ostala zuna Čedad in Prapotno. Kamuni Rezija, Naborjet Ovčja vas in Tarbiž sta v skupnosti za Želiezno in Kanalsko dolino. Spet bojo nastavili tudi nieke sorte provinc, na teritoriju nekdanjih provinc Tarst, Vidan, Gorico in Pordenon. Nie šla skuoze pa ideja, ki jo je podparlo veliko število šindiku, de bi nastala peta provinca, ki naj bi obiemala gorski teritorji. Kakor smo pisali v prejšnjem Domu, za tuole so bli tudi šindaki terskih in nediških dolin. Dokumenta niesta podpisala le dreški šindik in praponska županja. V beselilu reforme je napisano tudi, de bojo v svojim delovanju kamunske skupnosti dužne spoštovati lece, ki varjejo lokalne jezike,” poudarja Dom. Vpetek, 22., in v soboto, 23. novemberja, je potekala v Gorenjem Tarbiju dvodnevna »Mednarodna konferenca za mladinske zamejske organizacije 2019« v okviru projekta »Povezujemo, « ki jo je organiziral Mladinski svet Slovenije v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Konferenca je bila namenjena mladim, ki aktivno delujejo ali imajo namen aktivno se vključiti v delo mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji. Osrednja tema letošnje konference je bila »Motivacija in pridobivanje novih članov v mladinskih zamejskih organizacijah.« V okviru druge seje mednarodne znanstvene komisije za večjezično šolo v Kanalski dolini, ki se je odvijala v ponedeljek, 25., in torek, 26. novembra na Trbižu, je večkrat prišla do izraza potreba po večjem doprinosu s strani slovenskega univerzitetnega sveta. Sedanja članica z Univerze v Ljubljani, Nataša Gliha Komac, ki za slovensko javnost velja za strokovnjakinjo, ki kot jezikoslovka večjezično stvarnost in položaj slovenščine v Kanalski dolini dobro pozna, zaradi drugih obveznosti do zdaj sej mednarodne znanstvene komisije se ni nikoli udeležila. Da Dežela Furlanija-Julijska krajina zelo podpira postopek za ustanovitev večjezične šole v Kanalski dolini, je predsednik same Dežele, Massimiliano Fedriga, na primer izrazil slovenskemu ministru za zunanje zadeve, Miru Cerarju, ob zasedanju skupnega odbora Furlanija Julijska krajina-Slovenija, ki se je odvijal 19. novembra v Kopru.

Nel numero che reca la data del 30. novembre, il quindicinale Dom mette in primo piano i problemi pastorali sorti all’ombra del Lusari. La Valcanale si trova per la prima volta nella sua storia senza un sacerdote residente di lingua slovena. Lo scorso 22 novembre ha fatto ingresso il nuovo parrocco di Tarvisio, don Alan William Guijman Iacoponi, sacerdote nativo della Bolivia, che è anche amministratore parrocchiale di Ugovizza, Malborghetto- Valbruna, Camporosso, Fusine e Cave del Predil. Lo affianca il vicario parrocchiale don Gabriel Cimpoesu, rumeno. In concomitanza con l’arrivo del nuovo parroco ha concluso il proprio servizio nella collaborazione pastorale valcanalese p. Jan Cvetek, francescano sloveno, arrivato un anno fa durante la malattia di don Mario Gariup. La notizia della partenza del religioso è stata data con una lettera dallo stesso arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, causando sconcerto e grande tristezza tra i fedeli, che a p. Cvetek in questi mesi si erano affezionati. Così a loro volta hanno scritto un documento per evidenziare il gran lavoro pastorale compiuto dal padre francescano. Il testo è stato sottoscritto da parecchie centinaia di persone – un migliaio secondo fonti ben informate – dell’intera collaborazione pastorale, ma soprattutto delle comunità maggiormente seguite dal religioso, cioè Ugovizza, Valbruna, Malborghetto e Bagni di Lusnizza. Nell’editoriale, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, esprime due desideri per il tempo di Avvento. Primo, che torni un sacerdote di lingua slovena nelle comunità della Valcanale. Secondo, che la Benecia continui a vivere nella sua identità, nella quale è radicata la fede cristiana. «Abbiamo affrontato concretamente molti temi strategici per i nostri territori, dimostrando che il confine non ci divide ma ci unisce. Un esempio è rappresentato dalla collaborazione sui pattugliamenti congiunti della zona di frontiera per il contrasto all’immigrazione clandestina che abbiamo deciso di ampliare anche attraverso nuove tecnologie, con la consapevolezza che si tratta di un problema la cui complessità richiede un intervento sistemico a livello europeo e che non può essere risolto dall’esclusiva buona volontà di Friuli Venezia Giulia e Slovenia». Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga a margine della serie di incontri della quarta sessione del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia che si è tenuta il 19 novembre a Koper/ Capodistria (Slovenia) e copresieduto dallo stesso Fedriga e dal vicepremier e ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Miroslav Cerar. Tra i partecipanti, anche gli assessori regionali Tiziana Gibelli (Cultura), Graziano Pizzimenti (Infrastrutture), Fabio Scoccimarro (Difesa dell’Ambiente), Pierpaolo Roberti (Sicurezza e Lingue minoritarie) e Stefano Zannier (Risorse agroalimentari). Ringraziando i rappresentanti delle delegazioni per il lavoro svolto, il governatore ha definito quello del Comitato congiunto «un modello virtuoso per tutta l’Unione europea». Il Dom dà spazio anche agli interventi che verranno realizzati nei singoli comuni delle Valli del Natisone sulla base del Programma di interventi per razionalizzare e migliorare i servizi a favore della popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e del Torre finanziato ai sensi della legge regionale 20/2015. Com’è noto le Valli del Natisone e del Torre sono rimaste escluse dagli interventi statali riferiti alla finalità della strategia nazionale per lo sviluppo delle cosiddette Aree interne e quindi dal 2015 la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di sostenere il nostro territorio con fondi regionali per realizzare interventi simili a quelli previsti per le Aree interne e che devono essere finalizzati a fornire servizi riguardanti la salute, l’istruzione e la mobilità della popolazione residente. Per realizzare il programma le singole amministrazioni comunali e la regione devono sottoscrivere uno specifico Accordo di programma. Per l’anno 2019 – programma integrativo la regione ha messo a disposizione 350 mila euro, dei quali 205.830 per i 9 comuni delle Valli del Natisone e 144.170 per i 5 comuni delle Valli del Torre. Regionalizzare il sistema scolastico o elaborare e sottoscrivere un accordo quadro tra tutti gli enti coinvolti, che possa fare da cappello al progetto d’insegnamento plurilingue. Oppure entrambi. Queste sono le proposte emerse alla seconda riunione della Commissione scientifica internazionale per una scuola plurilingue in Valcanale, che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Tarvisio/Trbiž lunedì 25 e martedì 26 novembre. Alla riunione hanno presenziato i membri della commissione Alexandra Krause dell’Univeristà di Vienna, Davide Zoletto dell’Università di Udine e Walter Tomada del Centro di documentazione sull’insegnamento della lingua friulana. Assente per altri impegni, invece, il membro dell’Università di Lubiana (nonché presidente del Centro culturale Planika), Nataša Gliha Komac. Ai lavori della prima giornata era presente anche l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen.