27 Aprile 2017 / 27. april 2017

Ne prezrite v Domu 30. aprila
Uscito il Dom del 30 aprile

Prva 817V izdaji 30. aprila, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje številne običaje, ki so tekom leta še živi v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini in jasno pričajo o slovenskem izvoru domače kulture.
»Žerjavica pod pepelom« oziroma znaki upanja, ovrednotenja in ohranitve slovenskih jezikovnih in kulturnih korenin se pojavljajo v različnih krajih od Terskih dolin do Idarske doline, piše v uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza.
»Naj Vstali vodi korake tistih, ki iščejo pravico in mir!« je poziv svetu, ki ga je ob Veliki noči izrazil papež Frančišek. To je, kar objavimo v glavnem članku na verski strani.
Proglasitev Pušje vasi-Venzone za najboljšo naselje Italije nudi priložnost za razmišljanje in zaskrbljenost za današnje razmere Nediških dolin in njihovo usodo. To je kar izpostavlja Riccardo Ruttar v svoji rubriki »Mnenje«, ki tokrat nosi naslov »Naselja s Stockholmovo sindromo«.
V Sauodnji, Tipani in na Trbižu sestavljajo liste za občinske volitve, ki bodo 11. junija. Odkrivamo odzadja.
Poleg tega, petnajstdnevnik poudarja pojav klopov, ki predstavljajo veliko nevarnost za ljudi in živali. Letos so se zaradi visokih temperatur predčasno pojavili, so številnejši v primerjavi s prejšnjimi leti.
Benečija ima zgodovino, ki jo lahko svet zavida, je bilo podčrtano na nedavni predstavitvi v Špietru dvojezične knjige »Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki«, avtorice Ines Beguš. Nediške doline so tudi tema slik Luigija Brandolina na likovni razstavi, ki je na ogled v Beneški galeriji v Špietru.
»S podporo ustanov lahko rešimo slovenščino in kmetijstvo«, trdi tridesetletnik Francesco Turco iz Porčinja, protagonist strani posvečene odnosu mladih do slovenskega jezika.
V ospredju na strani posvečeni Terskim dolinam je projekt ovrednotenja teritorija, ki je namenjen urejanju stez in sloni na prostovoljstvu ter angažiranosti domačih združenj.
V Kanalski dolini in v Bovcu se raziskovalci trudijo, da bi pred pozabo rešili domačo toponomastiko. To je kar izpostavlja stran o Kanalski dolini in Reziji. Glede slednje je bila pred nedavnim v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori odprta razstava »Dediščina potujočih brušačev iz Rezije«.
V čezmejnem turističnem projektu za obnovo predora in dela Rabeljskega rudnika so vpletene občine Bovec in Trbiž. To je  v ospredju na posoški strani.
Nogometna ekipa Drenchia/Grimacco je slavila svojega kapetana, ki ji je posvetil 21 let angažiranosti. Na isti strani je vabilo na letošnji Triajur, triathlon Matajura, ki se bo odvijal v ponedeljek 1. maja.

 

In apertura dell’edizione del 30 aprile, il quindicinale Dom evidenzia che le molte tradizioni vive nel corso dell’anno nella Slavia friulana, Resia e in Valcanale testimoniano la matrice slovena della cultura locale.
«La brace sotto la cenere»ovvero segnali di speranza, di valorizzazione e recupero delle radici linguistiche culturali slovene si avvertono in diversi luoghi delle valli del Torre e in quella del Judrio, come sottolinea nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom.
«Che Cristo Risorto guidi i passi di quanti cercano giustizia e pace!» è l’esortazione che nel giorno di Pasqua Papa Francesco ha rivolto al mondo. Lo pubblichiamo in apertura della pagina di vita religiosa.
L’elezione di Venzone a borgo più bello d’Italia porta inequivocabilmente il pensiero alle Valli del Natisone, allo stato in cui versano e al loro futuro. È la riflessione espressa nella rubrica l’Opinione, firmata da Riccardo Ruttar, che questa volta è intitolata «Borghi con la sindrome di Stoccolma».
A Savogna, Taipana e a Tarvisio sono in fase di composizione le liste per le elezioni amministrative, che si terranno il prossimo 11 giugno. Sveliamo i giochi politici in atto.
Il quindicinale sottolinea, poi, il problema delle zecche, che possono essere molto pericolose e delle quali quest’anno, a causa delle alte temperature sinora registrate, si registra un’incidenza maggiore rispetto agli anni precedenti.
La Slavia friulana ha un’invidiabile storia del’autonomia locale, così ricca e complessa. È quanto è stato sottolineato alla recente presentazione a San Pietro al Natisone della pubblicazione bilingue, in sloveno e in italiano, di Ines Beguš, dal titolo »Autonomia ed economia delle Valli del Natisone sotto la Repubblica di Venezia«. Le valli del Natisone sono anche protagoniste della mostra di quadri di Luigi Brandolin, esposti alla Beneška galerija a San Pietro.
«Con il sostegno delle istituzioni possiamo salvare la lingua slovena e l’agricoltura» afferma il trentenne Francesco Turco di Porzus, protagonista della pagina dedicata al rapporto dei giovani con la lingua slovena.
Nella pagina dedicata alle Valli del Torre il progetto di valorizzazione del territorio, volto al recupero dei sentieri, poggia sul volontariato ed è stato esteso alle associazioni locali.
L’impegno dei ricercatori nella Valcanale e a Bovec volto a preservare la toponomastica locale è l’argomento di apertura della pagina dedicata alla Valcanale e a Resia. Per quanto riguarda quest’ultima, lo scorso 12 aprile è stata inaugurata a Kranjska gora la mostra etnografica sull’eredità degli arrotini.
Il progetto turistico transfrontaliero per la valorizzazione della miniera del Predil è in apertura della pagina dedicata alla Valle dell’Ato Isonzo e vede impegnati in sinergia i Comuni di Tarvisio e Bovec.
Festa per Graziano Iuretig, per 21 anni capitano della squadra del »Collinare« Drenchia/Grimacco, in primo piano nella pagina dello sport, che ricorda l’appuntamento lunedì 1° maggio con il Triajur, il triathlon del Matajur.