16 Ottobre 2019 / 16. oktober 2019

Ne prezrite v Domu 15. oktobra
Non perdete il Dom del 15 ottobre

V 18. letošnji izdaji Doma z dne 15. oktobra je v opspredju predlog za reformo lokalne samouprave v Furlaniji Julijski krajini. Deželna vlada je zakonski predlog sprejala na seji 11. oktobra in ga poslala v obravnavo deželnemu svetu. Reforma naj bi bila sprejeta na koncu tega leta ali v začetku prihodnjega. Zakonski osnutek ukinja Medobčinske zveze (UTI), ki jih je v prejšnjem mandatu vsilila vlada Debore Serracchiani in so naletele na odločen odpor številnih županov, in spet postavlja neke vrste pokrajin, ki bodo pa zaenkrat imele le pristojnost za šolske stavbe in jih bodo vodili komisarji. Spet bodo pa zaživele gorske skupnosti (Comunità di montagna), ki so jih ukinili s prejšnjo reformo. Ena bo povezovala občine nediških in terskih dolin, se pravi celotno Benečijo, druga pa guminsko območje, Kanalsko in Železno dolino z Rezijo vred. Med beneškimi župani in drugimi lokalnimi politiki so reakcije zaenkrat pozitivne. Deželni svetnik Giuseppe Sibau ni pa prepričan, da je prava rešitev zaupati politike za gorata področija nekemu Svetu za gorsko samoupravo, ki bi nastal v okviru Deželnega sveta za lokalno samoupravo. Dvojezični katekizem otrok je spet v polnem teku. V letošnjem katehetskem letu bodo prvič praznovali Prvo Sveto obhajilo desetih otrok tudi v slovenskem jeziku. To bo najbrž meseca maja 2020. Po treh letih delovanja, pravi katehetinja Anita Bergnach, “smo ustanovili res lepo skupino otrok, saj nas je bilo v petek, 11. oktobra, pri urici katekizma kar dvajset”. Katehetinji stoji ob strani vrsta mamic, ki ji pomagajo pri vodenju ur, izletih, mašah in drugih aktivnostih ter pobudnica Vesna Jagodic, ki otroke pripravlja na sveto mašo s pesmimi in molitvami, ki jih malčki sami pojejo in prebirajo na oltarju. Vrstijo se prazniki kostanja. “Tarkaj ljudi ku v nediejo, 13. otuberja, se je Čarnem varhu malo kadà videlo. Tisti dan je Planinska družina Benečije parpravla svoj burnjak. Paršli so ljudje iz vsieh kraju. Iz domačih dolin, Onejskega, Goriškega, Taržaškega in drugih kraju. Lepuo in veselo je bluo,” poroča Dom. Benečani so hvaležni g. Antonu Cuffolo za vse, kar je opravil in zapustil. Mašo zadušnico je v soboto, 12. otuberja, v Lazeh vodil msgr. Marino Qualizza ob somaševanju g. Boža Zuanelle. Pieu je zbor Naše vasi iz Tipane, pod vodstvom Davida Tomasetiga. Spomine na strica je podala sestra Antonia Cuffolo, redovnica kongregacije sester svetega Evzebija. V Beneški galeriji je na ogled razstava fotografiji o Cuffolevem življenu in patoralnem delu. Deveta stran je posvečana vasi Obuorča v Idarski dolini. »V Obuorčah guormo po slovensko, kar znamo, kuo k’ so nas navadli naši te stari,« je povedal Sergio Zottig. V soboto, 5. oktobra, prvi padec temperatur ni pokvaril praznika ob darovanja maše v kapelici posvečeni Svetemu Hubertu, ki se nahaja na ukovški planini in ki jo imenujejo Hubertuskapelle. Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi vključile v Zeleno shemo slovenskega turizma. Koordinator za vse tri občine je Javni zavod za turizem Dolina Soče. Gre za nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Če bodo uspešni, bodo v prihodnjem letu pridobili znak Slovenia green destination – katere barve, pa je odvisno od tega, koliko se bo Dolina Soče izkazala za zeleno.

Il diciottesimo numero del 2019 del quindicinale Dom pone in primo piano l/’approvazione preliminare da parte della Giunta Fedriga del disegno di legge su «Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti regionali di decentramento amministrativo», che sarà ora all’esame del Consiglio regionale. «Per le loro tipicità – ha affermato l’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti – è necessario restituire ai territori montani la dovuta attenzione, in modo da renderli nuovamente interlocutori privilegiati della Regione sulle questioni che li riguardano. Verranno quindi istituite in via obbligatoria le Comunità di montagna, che avranno il compito di tutelare il territorio e promuovere lo sviluppo sociale economico e culturale. Oltre al previsto esercizio delle funzioni sovracomunali, essenziali per lo sviluppo dei territori montani, le Comunità di montagna potranno, inoltre, esercitare le funzioni a loro volontariamente conferite dai Comuni». Sul disegno di legge regionale di riforma delle autonomie locali, approvato l’11 ottobre dalla Giunta Fedriga e prossimamente all’esame del Consoglio regionale, abbiamo chiesto un giudizio a Giuseppe Sibau, consigliere regionale di San Leonardo, eletto nella lista di Autonomia responsabile e appartenente al gruppo Progetto FVG. «L’idea di fare le Comunità di montagna, obbligatorie per tutti i servizi che riguardano la montagna, va bene – ha risposto –. Ma poi che l’interfaccia tra la Regione e queste comunità sia l’Uncem a me non piace molto. Secondo me, l’Uncem non è strutturata per fare il trait d’union tra le due parti». Prendendo spinto dalle recenti ruberie di mele nei frutteti delle Valli del Natisone, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, afferma che la Benecia continua a essere terra di conquista. “E invece la storia non può continuare così, perché dobbiamo diventare i cherubini che difendono il loro paradiso, come nello straordinario racconto biblico. Se faremo nostro questo proposito, potrebbe succedere nuovamente qualcosa di bello per le nostre valli e soprattutto sarebbero valorizzate tutte le iniziative che da decenni accompagnano la nostra vita. Solo che è necessario un salto di qualità ed una maggiore presenza nella società civile, per marcare la nostra azione e mostrare quella determinazione indispensabile per i nostri tempi”. Jgor Jelen, docente di geografia economica e politica all’Università di Trieste, dedica un’approfondita riflessione a 50 anni dall’appello degli sloveni della provincia di Udine al presidente della Regione, Berzanti, “Vale la pena per un momento di tornare sull’argomento. Si tratta di un’elencazione di «richieste urgenti » per sostenere le «genti slovene» del Friuli, il cui «cammino storico è diverso da quello dei confratelli delle Provincie di Gorizia e Trieste». Un documento, possiamo dire retrospettivamente, ingenuo, ma anche attuale nella sua ingenuità, che si rivolge alle istituzioni, in un periodo di consolidamento della costituzione democratica, e di avviamento di un processo di decentramento, permeato da certezze keynesiane (cioè di fiducia nell’efficienza nell’intervento del «pubblico»). Una combinazione che sembrava premettere a uno sviluppo «lineare», con un ruolo che le istituzioni avrebbero potuto svolgere in qualsiasi ambito della società, della cultura e della territorio: una soluzione per tutti i problemi”, spiega.