10 Ottobre 2018 / 10. oktober 2018

Ne prezrite v Domu 15. oktobra
Ecco il Dom del 15 ottobre

V 18. letošnji izdaji petnajstdnevnika Dom je v ospredju polemika, ki se je vnela potem ko je furlanski proizvajalec namignil, da bi bilo potrebno gubanco prekrstiti v »Grappa pie« za učinkovitejši prodor na trg Združenih država Amerike. »Vsak naj kliče takuo, ki če, kar on peče, pa ga na smie klicati gubanca. Zak’ gubanca je gubanca!« nam je poviedala Silvana Chiabai, ki v Ažli že mnogo liet z znamko Giuditta Teresa peče gubanco po tradicionalnem receptu, ki ga je uporabljala njena mama. Zato so že pred 13 leti odločili, da bodo svoj proizvod klicali gubanca in ne gubana, »de te, k’ jo kupe, vie, de je nareta, kjer je bla začeta runat, ne drugje.« Isto komercialno politico bi morali zbrati vsi proizvajalci v Nediških dolinah, da bi zaščitili pravo gubanco. Odgovorni urednik posveča rednemu zasedanju škofovske sinode, ki zaseda v Vatikanu na temo mladih. “Če naša Cierku niema moči tih mladih an postane nimar buj stara, niema prihodnosti. Muoramo pa viedeti, an tuole vaja posebno za te mlade, de je kristjanska viera vir an muoč mladuosti. Viera nas darži nimar mlade an je nje prava skrivnost. Na nieko vižo, nodedan vierni človek na rata star; ostane nimar mlad v sarcu. Pomislimo, kakuo se vse tuole izkaže v mladem človieku. Trieba je, de ti mladi spoznajo muoč viere, nje muoč za naše življenje, an se z veliko vnemo poprimejo za njo, zak’ jim da, kar si žele: mladuost v duši in telesu.V tuolim je pravo an trajno veselje.”, piše msgr. Marino Qualizza. Jezikoslovec Janoš Ježovnik poroča o kongresu Slavističnega duštva Slovenije, ki je potekal v Vidnu. “Predavatelji so se med drugim dotaknili zgodovinskih in družbenih okoliščin v ozadju današnjega stanja slovenskega jezika na Videnskem ter sodobni jezikovni stvarnosti in živosti slovenskega jezika. Obravnavali so tudi glavne jezikovne lastnosti posameznih narečij. Kljub številnim razlikam vsa našteta narečja družijo skupne značilnosti: značilnost vseh sta na primer glasova ie in uo v besedah kot lies in nuos. Tako ju izgovarjajo tudi govorci nekaterih drugih slovenskih narečij, recimo v Posočju in na Krasu, pa tudi na avstrijskem Koroškem,” je izpostavljeno v članku. V tipajskem otroškem vrtcu in osnovni šoli je spet stekel pouk slovenščine. Potekal bo ob petkih. Kakor lansko leto je za tedensko uro slovenščine – eno v vrtcu in eno v osnovni šoli – zahtevala Občina Tipana. Ko je prejela dovoljenje s strani večstopenjskega inštituta v Čenti, je poiskala pomoč pri združenju Blankin, ki je zagotovil učiteljico. Tako bo vseh 21 otrok, ki obiskujejo tipajsko šolo, deležno pouka slovenščine. Pri Občini Tipana pa poudarjajo, da gre za začasno rešitev in se bodo še naprej prizadevali za sistemsko rešitev vprašanja, torej popolno uresničitev zaščitnega zakona za Slovence. Le-ta določa, da je možen kurikoralni pouk slovenščine in v slovenščini tudi v vseh vrtcih in osnovnih šolah z italjianskem učnem jeziku na območju videnske pokrajine, kjer je priznana slovenska manjšina.

Nel numero recante la data del 15 ottobre, il quindicinale Dom approfondisce la polemica sulla denominazione della gubana. Spenti i riflettori mediatici sulla polemica generata dalla sparata di un imprenditore friulano sulla necessità di commercializzare la gubana con il nome di Grappa pie, per darle maggiore appetibilità sul mercato statunitense, resta la necessità di una rinnovata azione per la tutela del dolce tipico delle Valli del Natisone e un’efficace promozione. La storia della gubana, della gubanca per chiamarla col suo vero nome, è, dunque, una storia di conflitti, ripicche e sgambetti tra produttori. Invece di una grande forza di penetrazione nel mercato, ha generato tante debolezze, mettendo il dolce delle Valli del Natisone alla mercé di chicchessia. L’uovo di Colombo, quindi, per distinguere la «gubanca» – il marchio depositato è, gubanza, la grafia latinizzata del nome sloveno, perché altrimenti in Italia l’avrebbero quasi tutti pronunciato gubanka – dalla gubana prodotta a Cividale e altre parti del Friuli e oltre con ingredienti e lavorazione diversa. Una denominazione d’origine protetta di fatto. Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, con i bambini nati nel 2010 (che naturalmente prosegue) anche un bel gruppo di nati nel 2011 ha iniziato il catechismo, in preparazione alla prima comunione in forma bilingue, sloveno italiano. Quest’anno la formazione rientra nelle attività della parrocchia di Savogna, grazie alla disponibilità del parroco, don Natalino Zuanella, che ha spalancato le porte delle sua comunità e accolto con gioia le famiglie che desiderano trasmettere ai propri figli la fede, con il ricco bagaglio di preghiere e canti, anche nella lingua del territorio, nella quale, fino a qualche decennio fa, avveniva l’iniziazione cristiana per tutti i bambini nelle Valli del Natisone. Il catechismo bilingue si tiene ogni venerdì, dalle 16 alle 17. Grazie alla tre giorni dal titolo «Dalla cortina di ferro a sentieri di pace», organizzata dall’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone e dalla European Green Belt del Friuli Venezia Giulia, molti giovani e meno giovani hanno potuto soddisfare una curiosità che si portavano dietro fin da ragazzini, visitando il famoso bunker di Purgessimo. In occasione dell’inaugurazione, nella serata del 5 ottobre, è intervenuto Giorgio Banchig, il quale, dopo aver e descritto il luogo come un posto unico e mitico, ha ricordato quale sia stata la storia del bunker. «Il genius loci, penso, sia proprio quello del confine», ha osservato Banchig. Il Karkoš, o, come si dice in italiano, il monte di Purgessimo, ha rappresentato, nel corso della storia, un confine tra due mondi, prima di tutto dal punto di vista orografico, dalla montagna alla pianura; poi di passaggio tra lingue e civiltà, con il mondo latino e quello slavo, un incontro tra Oriente e Occidente.