16 Novembre 2017 / 16. november 2017

Ne prezrite v Domu 15. novembra
Uscito il Dom del 15 novembre

Prva2017V izdaji z dne 15. novemberja, petnajstdnevnik Dom izpostavlja zbirko pravljic Ade Tomasetig »Domače pravce«, za katero je ilustracije poskrbel Moreno Tomasetig, Janez Ježovnik prepisal besedilo v slovenski knjižni jezik. V knjigi, ki jo je izdala zadruga Most je 18 pravljic, napisanih v slovenskem domačem narečju in v knjižni slovenščini. Zbirki je priložen Dvd, ki vsebuje dve animirani pravljici. Knjigo bodo izročili učencem vseh šol Benečije in Kanalske doline.
V uvodniku, odgovorni urednik mons. Marino Qualizza, poudarja, da je katekizem v svojem jeziku pravica. Kar je bolj obširno izpostavljeno v dveh notranjih straneh v zvezi z vprašanjem po dvojezičnem verouku s strani skupine staršev otrok, ki obiskujejo dvojezično primarno šolo v Špetru. Njihova zahteva je bila zavrnjena s strani špetrskega župnika in kateketinj. S tem v zvezi Dom objavlja odprto pismo, v katerem duhovnik don Driussi razlaga zakaj je treba zagotoviti verouk v slovenščini in ponuja teološke in pastoralne smernice župnikom, diakonom in vsem vernikom.
Na verski strani je papeževo opozorilo, v novem sklopu katehez posvečen Evharistiji, naj med mašo ugasnemo mobilne telefone in prižgemo srce. Saj maša ni spektakel, a srečanje z Gospodovim trpljenjem in vstajenjem.
11. novembra se je polno ljudi udeležilo v gorenji Miersi maše ob prihodu novega župnika g. Michele Molaro, ki bo skrbel za župnije Podutana, Sriednje, Gorenj Tarbij, Liesa in Dreka.
Petnajstdnevnik ponuja obširen fotografski pregled sedem starih in zapuščenih mlinov v Sauonjski občini, ki jih je s svojim prostovoljnim delom ovrednotil Dino Azzolini in ki so bli predmet pozornosti nedavnega pohoda v prireditvi planinskega društva Cai Valnatisone.
V ospredju na strani posvečeni Terskim dolinam je dejavnost združenja Asinando, ki oživlja kraj Ta na meji.
Na Solbici v dolini Rezije pravljice, pripovedi, miti in legende v sredini pozornosti v novem muzeju.
Stran o Kanalski dolini poroča o blagoslovitvi obnovljenega oltarja v Lužnicah ter predstavitvi kjige ukovškega župnika Maria Gariupa »Liber memorabilium  – Zgodovinska knjiga in arhiv župnije Obiskanja Device Marije Naborjet«.
24. oktobra ob 100-letnici konca Soške fronte in bitke v Kobaridu je ob 11. zagorela luč miru na 45 lokacijah vzdolž Poti miru od Alp do Jadrana.
»Nogometni ekipi Valnatisone domače igrišče ustvarja težave«, je glavni naslov na športni strani.
Ob 100 letnici prve svetovne vojne bodo v soboto 25. novembra v vasi Prapotno predstavili knjigo o umetnih in naravnih jamah Idrske doline, ki so jih uporabili med prvo svetovno vojno. Predstavitev je navedena med dogodki, ki so zabeleženi na zadnji strani Doma.

 

L’edizione del 15 novembre del quindicinale Dom pone in evidenza la raccolta «Domače pravce» (Favole tradizionali), edita dalla cooperativa Most, e curata della narratrice di Sorzento, Ada Tomasetig, e dal’illustratore Moreno Tomasetig. Due delle storie incluse nel libro, narrate in lingua slovena standard e nel locale dialetto sloveno, sono riportate in veste animata sul dvd allegato alla pubblicazione. La raccolta è stata presentata e donata agli alunni dell’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro. Sarà consegnata agli alunni di tute le scuole delle valli del Natisone e del Torre, nonché di Resia.
Nell’editoriale, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, sottolinea che il catechismo nella propria lingua è un diritto. Argomento affrontato più ampiamente all’interno in relazione alla richiesta di catechismo bilingue da parte di un gruppo di genitori di bambini che frequentano la scuola bilingue e che non ha trovato l’auspicato riscontro da parte del parroco di San Pietro e delle catechiste. A questo proposito il Dom pubblica la lettera aperta nella quale don Giovanni Driussi fornisce le coordinate teologiche e pastorali nelle quali sacerdoti, diaconi, religiosi e fedeli laici sono chiamati a muoversi.
Nella pagina di vita religiosa l’esortazione di Papa Francesco, nella nuova serie di incontri di catechesi dedicati all’Eucarestia, a spegnere i cellulari durante la messa, che non è uno spettacolo ma un incontro con Cristo morto e risorto.
Lo scorso 11 novembre ha avuto luogo, nella chiesa del Sacro Cuore a Merso di sopra, l’ingresso di don Michele Molaro, che si occuperà delle parrocchie di San Leonardo Abate, di San Paolo Apostolo in Stregna, di San Giovanni Battista in Tribil di Sopra, di S. Maria in Liessa e di S. Maria Assunta in Drenchia.
Il quindicinale si sofferma con un ampio resoconto fotografico sugli antichi sette mulini del comune di Savogna, recentemente recuperati grazie al lavoro di Dino Azzolini e teatro di una camminata organizzata dal Cai Valnatisone.
Sulla pagina dedicata alle valli del Torre in apertura l’attività dell’associazione Asinando grazie alla quale Tanamea torna ad animarsi.
A Stolvizza, in Val Resia, favole, fiabe, miti e leggende sono protagonisti nel nuovo museo del territorio.
La pagina sulla Valcanale riferisce in apertura sulla benedizione dell’altare lo scorso 12 novembre a Bagni di Lusnizza e sulla presentazione del libro di don Mario Gariup «Liber memorabilium – Libro storico e archivio della parrocchia della Visitazione di Maria Ss. Di Malborghetto».
Lo scorso 24 ottobre, nel centenario dell’ultima battaglia del fronte isontino a Kobarid, il lume della pace è stato acceso in 45 luoghi lungo la Via della pace dalle Alpi all’Adriatico.
«Per la Valnatisone il campo di casa è sempre un problema» titola la pagina dello sport.
Il centenario della grande guerra verrà ricordato il prossimo 25 novembre a Prepotto con la presentazione del libro sulle cavità artificiali usate a scopi bellici nella Valle dello Judrio. Questo tra i tanti appuntamenti segnalati in ultima pagina.