11 Maggio 2017 / 11. maj 2017

Ne prezrite v Domu 15.maja
Uscito il Dom del 15 maggio

Prva 917V izdaji 15. maja, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje prebuditev pozabljenih Slovencev v Tersih dolinah. Najbolj viden znak je tečaj slovenskega jezika v Porčinju, v priredbi Pro loco Porčinj in združenja don Evgen Blankin. To dodatno kaže, da v slovenskih vaseh v pretežno furlanskih občinah žerjavica slovenstva še tli pod pepelom.
V uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza omenja vsedržavno kolesarsko dirko, ki je pred enim letom prekolesarila Nediške in Terske doline ter obetala nova pričakovanja za v naprej. Iz tega izhodišča poziva domačine naj se zavihnijo rokave, da bi ohranili in ovrednotili bogastvo teritorija.
Na verski strani je v ospredju Papeževa trditev, da samo če je družba bratska, je zagotovo tudi solidarna.
V Sauodnji, Tipani in na Trbižu so predstavili liste za občinske volitve, ki bodo 11. junija.
V nedeljo, 28. maja, na god Kristusovega vnebohoda bo romanje špetrske foranije na Staro goro. Letošnje bo že 18. romanje. Začelo se je v Jubilejnem letu 2000, po pozivu papeža Janeza Pavela II. Letošnje romanje je vključeno v zgodovinskem trenutku reforme in preureditve Videnske nadškofije.
Na strani posvečeni Terskim dolinam je v ospredju zlatomašnik gospod Giacinto Miconi, ki mašuje v Tipani in Viškorši in se zavzema za ponovno vrnitev slovenskega jezika v cerkev. Na isti strani lepa novica za vas Roune, kjer se je po petdesetih letih spet rodil fantek.
Protagonistka strani posvečene odnosu mladih do slovenskega jezika je Rossella Lupieri, 15-letnica, ki obiskuje drugo leto znanstvenega liceja v Guminu in prebiva v Ukvah, kjer so po mnenju nekaterih v Kanalski dolini še najbolj ohranili svoj slovenski značaj. »V Ukvah slovenščino ohranjamo predvsem preko vaških običajev«, trdi v obširnem pogovoru Rossella.
Pred 75 leti so v Ljubljani ustrelili zavednega duhovnika teologa, etnologa in politika žabniškega rodu Lamberta Ehrilcha. Njemu je posvečen osrednji članek na strani o Kanalsko dolini.
Članek o Reziji opozarja na petnajsto izvedbo Parkfesta v Pušji vasi, gre za pogled na parke vzhodnih Alp.
V Posočju se je nedavno odvijal festival »Pomlad pesmi«, ki je otrokom iz vrtcev Soške doline od Bovca do Renč ponudil priložnost veselega druženja.
Na športni stranin je v ospredju, da se počasi zapira v Nediških dolinah nogometno prvenstvo za mladinske ekipe. V petnajstdnevnik posvečamo širši članek 21. Triajurju, triathlonu Matajura, katerega se je 1. maja udeležilo 226 športnikov. Poziv, ki so ga na nagrajevanju tekme organizatorji usmerili političnim oblastem, naj skrbijo za razvoj gorskih vasi, tudi s ponovnim odprtjem astronomskega observatorija na Matajurju, je sprejel predsednik deželnega Sveta, Franco Iacop, ob njem pa še župani Nediških dolin.
Na zadnji strani med dogodki omenimo osrednjo prireditev ob 40-letnici špetrske Glasbene matice, ki bo v saboto 13. maja v Špetru z glasbenim spektaklom »Skivnost dvieh bregi«. Po besedilu Luise Battistig in pod režijo Elisabette Gustini se bodo na odru zvrstili glasba, petje in recitacija.

In apertura dell’edizione del 15 maggio, il quindicinale Dom mette in evidenza la primavera per lo sloveno sbocciata, nelle Valli del Torre, della quale la manifestayione piž concreta è il corso di lingua slovena, organizzato a Porzus-Porčinj dalla Pro loco Amici di Porzus e dall’associazione Don Eugenio Blanchini. Molti pensavano che lo sloveno si fosse spento nella zona trilingue che va da Tarcento a Prepotto, ma in realtà è ancora presente con il suo ricco patrimonio dialettale.
Nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, ricordando il Giro d’Italia, che un anno fa aveva attraversato le valli del Torre e del Natisone, portando con sé nuove aspettative per il futuro, esorta gli abitanti delle Valli a rimboccarsi le maniche per conservare e valorizzare le risorse del territorio.
Nella pagina di vita religiosa è in primo piano l’affermazione di Papa Francesco, secondo il quale la solidarietà è il prodotto della fratellanza nella società.
A Savogna, Taipana e a Tarvisio sono state presentate le liste per le elezioni amministrative, che si terranno il prossimo 11 giugno. Sveliamo la loro composizione.
Si terrà domenica 28 maggio nella solennità dell’Ascensione l’appuntamento tradizionale con il pellegrinaggio della forania di San Pietro al Natisone al santuario di Castelmonte. L’evento religioso, iniziato nel 2000, anno del Giubileo, su ispirazione di Giovanni Paolo II quale eredità dell’Anno Santo, s’inserisce nel momento storico di cambiamento e riorganizzazione della diocesi di Udine.
Don Giacinto Miconi, sacerdote che opera a Taipana e Monteaperta, festeggia il 50° di sacerdozio con una proposta alle sue comunità: riportare la lingua slovena in chiesa. E ancora nella pagina dedicata alle Valli del Torre un’evento per la comunità di Pian delle Farcadizze/Rouna: è nato il piccolo Goran Cenčič Zaro, il primo nato maschio dopo più di mezzo secolo.
La pagina dedicata al rapporto dei giovani con la lingua slovena mette in primo piano l’intervista a Rossella Lupieri, che frequenta il secondo anno di liceo scientifico e vive ad Ugovizza dove, afferma, lo sloveno viene tutelato e valorizzato soprattutto attraverso le usanze ancora vive nel paese della Valcanale quadrilingue. Paese che presenta una forte connotazione slovena.
75 anni fa veniva assassinato a Lubiana il sacerdote, teologo, etnologo e politico Lambert Ehrlich. Nativo di Camporosso, ha pagato con la vita il suo forte attaccamento alle radici slovene. Ne parla l’articolo di apertura della pagina dedicata alla Valcanale.
L’articolo dedicato alla Val Resia mette in evidenza la quindicesima edizione a Venzone del Parkfest, una vetrina sui parchi dell’arco alpino orientale.
La primavera del canto è il festival che recentemente a Bovec ha visto protagonisti i bambini delle scuole delle infanzia dell’Alta Valle dell’Isonzo.
Nella pagina dello sport, in apertura, ci sono le ultime battute di campionato per Esordienti e Pulcini. Al’interno del quindicinale ampio spazio è dedicato al Triajur, il triathlon del Matajur, quest’anno, alla 21a edizione, che ha visto la partecipazione di 226 atleti. Il  grido di speranza affinché si promuova nelle Valli del Natisone lo sviluppo delle aree montane e venga riaperto l’Osservatorio astronomico sul Matajur è stato lanciato dagli organizzatori e raccolto dal presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, presente alle premiazioni accanto ai sindaci delle Valli.
Nella pagina degli appuntamenti il 40° di attività a San Pietro della scuola slovena di musica Glasbena matica, che sabato 13 maggio nella sala polifunzionale di San Pietro al Natisone festeggierà la ricorrenza con lo spettacolo «Skriunost dvieh bregi», la favola scritta da Luisa Battistig e diretta da Elisabetta Gustini in un intreccio di musica, canto e recitazione.