14 Giugno 2018 / 14. junij 2018

Ne prezrite v Domu 15. junija
Uscito il Dom del 15 giugno

Prva 1118Dom v izdaji ob polovici junija postavlja v ospredje preporod, ki ga ob začetku poletne sezone Benečiji obeta turizem z zanimivimi pridobitvami. Gre za pot za kolesa na električni pogon, čezmejni avtobus in mrežo pešpoti za pohodnike.
V uvodniku odgovorni urednik mons. Marino Qualizza, v zvezi s posegom senatorke Liliane Segre, poudarja pomembnost svobode in osebnega dostojanstva, ki bi jih morala politika spoštovati in zagotavljati.
Na verski strani p. Peter Lah predstavlja podrobnosti letošnje poletne romarske sezone v Marijinem svetišču na Svetih Višarijah.
Od 23. junija do 1. septembra bo vsako saboto vozil turistični avtobus gor in dol po Benečiji in Posočju na ogled zanimivih krajev in na odkrivanje domačih jedi. Gre za pobudo, ki jo bo izvedel Inštitut za slovensko kulturo v okviru projekta, turistične promocije Benečije »Mi smo tu«, ki jo finančno podperja Dežela Furlanija Julijska krajina.
Da se v Vidnu uvede pouk slovenščine v šolah je predlog, ki ga je opozicijski občinski svetnik Giovanni Marsico, postavil videnskemu županu Pietru Fontaniniju, na seji mestnega občinskega sveta 11. junija.
Srečanje Šempetrov je v saboto 9. junija v Špietru razkrilo sosedu bogastvo teritorija, domače kulture in jezika in predvsem je dokazalo, da s skupnimi močmi je marsikaj dosegljivo.
V krajih Tamoris in Reant cestne povezave so bistvenega pomena za prebivalce in turiste, a potreben je denar, da bi uredili ceste na goratem območju.
Že dvanajst let domača Pro loko v Purčinju si prizadeva, da bi oživela vas z ovrednotenjem teritorija in običajev.
Na strani o Terskih dolinah je v ospredju predlog kmečkega združenje Coldiretti za preporod Terske in Karnajske doline: potrebujejo mlade podjetnike za proizvodnjo majhnih sadežev.
V Kanalski dolini je združenje don Mario Cernet izpeljalo projekt za ovrednotenje ziljskih slovenskih narečij.
V dolini Rezije so šole sodelovale na ekološkem dnevu.
V Bovcu so 30. maja predstavili zbornik o žrtvah prve svetovne vojne.
Bruno Iussa, ikona mladinskega nogometa in trener, se po desetletjih poslavlja od nogometnega sveta.
Ekipa dvojezične špetrske šole je 1. junija osvojila tretje mesto na »Atletiki brez meja« v Bovcu. Vsako leto tekaško društvo Bovec vabi na športno prireditev šolo iz zamejstva.
Na zadnji strani in v notranjih straneh je bogat koledar dogodkov, ki jih prireja občina Srednje in so vezani na praznik Sv. Ivana.

L’edizione del 15 giugno del quindicinale Dom pone in evidenza la rinascita sul piano turistico della Slavia friulana. Le Valli del Natisone e del Torre, infatti, si avviano alla stagione estiva con importanti acquisizioni: un itinerario per e-bike dotato di colonnine elettriche, l’autobus transfrontaliero e un’articolata sentieristica per gli escursionisti.
Nell’editoriale mons. Marino Qualizza, citando l’intervento della senatrice Liliana Segre, offre una riflessione sull’importanza della libertà e della dignità della persona, che la politica dovrebbe rispettare e garantire.
Nella pagina di vita religiosa in apertura padre Peter Lah, responsabile delle attività pastorali, si sofferma sulla stagione estiva dei pellegrinaggi al santuario di Monte Lussari.
Dal 23 giugno al 1° settembre ogni sabato sarà attivo il servizio di trasporto «Benečija gor in dol», predisposto nell’ambito del progetto di promozione turistica «Mi smo tu» e che prevede un itinerario turistico con il bus da Cividale, attraverso le Valli del Torre e Natisone, fino a Caporetto.
A Udine la lingua slovena entri nelle scuole. Lo ha chiesto il consigliere comunale di opposizione Giovanni Marsico al sindaco Pietro Fontanini.
Ha riscosso successo di partecipazione, suscitato entusiasmo e dimostrato che, se si unisce le forze, la promozione e valorizzazione del territorio è possibile, il 18° incontro tra i paesi che portano il nome o di cui è patrono San Pietro. Si è svolto lo scorso 9 giugno a San Pietro e nell’occasione è stato allestito un ricco programma sportivo e culturale, come dimostra anche l’ampia carrellata fotografica sull’evento.
A Tamoris e Reant i collegamenti stradali sono fondamentali per residenti e turismo, ma servono fondi per sistemare le strade di montagna.
Già da dodici anni la Pro loco Amici di Porzus cerca di tenere vivo il paese, valorizzando territorio e tradizioni.
Nella pagine delle valli del Torre in evidenza la proposta della Coldiretti per rilanciare l’alta Val Torre e Val Cornappo: servono giovani imprenditori per coltivare piccoli frutti.
In Valcanale l’associazione don Mario Cernet ha predisposto un progetto per la valorizzazione tra i giovani del dialetto sloveno zegliano.
In Val Resia ha avuto luogo una giornata all’insegna dell’ecologia che ha coinvolto gli alunni dei plessi scolastici.
A Bovec lo scorso 30 maggio è stata presentata un’opera sulle vittime della prima guerra mondiale.
Bruno Iussa, icona del calcio giovanile e allenatore degli esordienti, lascia il calcio dopo decenni.
La squadra della scuola primaria bilingue di San Pietro lo scorso primo giugno a Bovec si è classificata terza ad «Atletica senza confini», la manifestazione sportiva che ogni anno coinvolge scuole dell’alta valle dell’Isonzo e dell’area di confine.
In ultima pagina e all’interno del giornale il ricco calendario di eventi, organizzato in comune di Stregna e legato alla festa di San Giovanni.