11 Gennaio 2017 / 11. januar 2017

Ne prezrite v Domu 15.januarja
Uscito il Dom del 15 gennaio

prva117V izdaji z dne 15. januarja, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje lepo novico za Benečijo, da se je po sedmih letih, dvojezična šola vrnila na svoj sedež v viale Azzida v ponedeljek 9. januarja. Dogodek so učenci pozdravili s pesmijo, špetrski župan Mariano Zufferli je otrokom priporočil naj nove prostore skrbno čuvajo, ravnateljica Sonja Klanjšček pa, naj jih napolnijo z vsebinami s katerimi je šola nastala in zrasla. 23. januarja se bodo v stavbo vrnili tudi malčki iz vrtca, takrat bodo v novo šolo preselili tudi kuhinjo in tajništvo. Uradna otvoritev bo meseca marca.
»Po koledo smo prišli« je naslov uvodnika, v katerem odgovorni urednik Doma, mons msgr. Marino Qualizza podčrta pomembnost oživitve in spoštovanja tradicij, slovenskega jezika in kulture.
Na verski strani je glavni članek posvečen govoru, v katerem je papež Frančišek ob godu Sv. Štefana, prvega mučenca, podčrtal  da »Naš svet sovraži kristjane, kakor je sovražil Jezusa«.
Turistično sirarsko pot tudi skozi Benečijo je cilj evropskega projekta »Tasty cheese tour«, preko katerega se posoški ponudniki želijo povezati z beneško stvarnostjo.
»Ob zvoku remonike« je naslov dvojezične knjige o priključitvi Benečije in Rezije h Kraljevini Italije leta 1866, ki sta jo pod peresom Giorgia Banchigia izdali zadruga Most in združenje Blankin.
Nadaljevati v tkanju prijateljske vezi s sosedi, da bi izboljšali življenje je priporočilo Zdravka Likarja v pozdravnem govoru na Dnevu Emigranta. Na tej priložnosti so mu s strani slovenske manjšine v Videnski pokrajini v znaku hvaležnosti  za njegov temeljni prispevek k spodbujanju sodelovanja med Beneško Slovenijo in Posočjem pokrajinski predsednici Sso-ja, Anna Wedam, in Skgz-ja, Luigia Negro, izročili priznanje.
Na Dnevu emigranta je v imenu slovenskih organizacij Videnske pokrajine Luisa Cher podčrtala, da je pravica do kulture temeljna; deželni odbornik za Kulturo, Gianni Torrenti, je v pozdravnem pismu, ki ga je ob tej priložnosti poslal, spomnil na letošnjo deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine.
Občine Nediških dolin so se vdale in so vse vstopile v Uti Nediže. Špetrski župan Mariano Zufferli je v dokumentu strnil glavne dogodke v zvezi s postopkom.
Meseca decembra so v Sauodnji, ob podelitvi štipendij zaslužnim študentom, predstavili dvojezično brošuro za turistično promocijo občinskega teritorija.
Na strani posvečeni Terskim dolinam je v ospredju ponovno odprtje obnovljene cerkve v Tipani in začetek obnovljenih del na cerkvi v Plestiščah.
V Kanalski dolini slovensko združenje Don Mario Cernet išče finančno pomoč, da bi nadaljevali pouk slovenščine v krajevnih šolah. V Ljubljani so predstavli cd rezijanske glasbe »Skozi prostor in čas/Trough space and time«.
V ospredju na strani Posočja je prenovljeno smučišče na Kaninu, ki so ga 23. decembra uradno odprli. Bilo je zaprto od januarja leta 2013. Želja je, da bi postalo pomembna turistična in povezovalna točka med Posočjem in Rezijo.
»Ponovni ledeni začetek in izenačenje za nogometno ekipo Valnatisone« je glavni naslov na športni strani, ki navaja tudi pomembno pridobitev za planinsko društvo Cai Valnatisone, ki je postalo sekcija.

 

In apertura del numero del 15 gennaio, il quindicinale Dom pone in primo piano l’apertura, a sette anni dallo sgombero per motivi di sicurezza, della sede completamente ristrutturata, in viale Azzida, della scuola bilingue di San Pietro al Natisone. L’evento è stato salutato dagli alunni con un canto di benvenuto, dalla direttrice Sonja Klanjšček, dal sindaco Mariano Zufferli con un ringraziamento a quanti hanno collaborato negli anni. Alla giornata pre inaugurale, l’inaugurazione ufficiale è prevista per marzo, erano presenti la presidente del Consiglio d’Istituto, Elena Domenis, e il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. Il 23 gennaio entreranno nella nuova sede i bambini della scuola dell’infanzia, verranno trasferite anche cucina e segreteria.
La koleda, la questua di Capodanno nel dialetto sloveno delle Valli del Natisone, è la protagonista dell’editoriale firmato da  mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, che sottolinea quanto sia importante tenere vive tradizioni, lingua e cultura slovene.
Nella pagina di vita religiosa in apertura il discorso tenuto da Papa Francesco nella giornata di Santo Stefano sull’odio dilagante verso i cristiani.
Promuovere il turismo dell’industria casearia collegando la Valle dell’Isonzo con la Slavia friulana è l’obiettivo del progetto europeo »Tasty cheese tour«.
All’interno il giornale un articolo di apertura sulla nuova pubblicazione bilingue »Al suono della remonica« edita dalla cooperativa Most e scritta da Giorgio Banchig sull’annessione di Slavia Friulana e Resia al Regno d’Italia.
Continuare nell’impegno di promuovere buoni rapporti di vicinato è l’invito espresso al Dan emigranta, la festa degli sloveni in provincia di Udine, da Zdravko Likar, prefetto di Tolmino che lo scorso dicembre ha raggiunto l’età del pensionamento. In segno di ringraziamento e di riconoscenza per il suo fondamentale e costruttivo contributo nel promuovere la collaborazione tra Slavia friulana e Valle dell’Isonzo, a nome della comunità slovena in provincia di Udine, le presidenti provinciali delle organizzazioni slovene di raccolta, Sso e Unione cultuturale economica slovena-Skgz, Luigia Negro e Anna Wedam, gli hanno consegnato una targa.
Al Dan emigranta in rappresentanza della minoranza slovena della provincia di Udine, Luisa Cher ha evidenziato come il diritto alla cultura sia fondamentale; l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, ha ricordato che quest’anno è prevista la convocazione della Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena.
I Comuni delle Valli del Natisone si sono arresi e sono entrati tutti nell’Uti del Natisone. Il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, ripercorre le principali tappe dei Comuni che hanno fatto ricorso.
È stato presentato lo scorso dicembre in occasione della consegna delle borse di studio in memoria di Paolo Rieppi a studenti meritevoli del comune, l’opuscolo bilingue di promozione turistica di Savogna.
Nelle Valli del Torre è stata riaperta la chiesa di Taipana e sono stati avviati i lavori alla chiesa di Platischis.
In Valcanale l’associazione slovena Don Mario Cernet chiede nuovi finanziamenti per proseguire con l’insegnamento della lingua slovena all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio. È stato presentato a Ljubljana il cd di musica resiana »Skozi prostor in čas/Attraverso lo spazio e il tempo«.
È stato aperto ufficialmente lo scorso 23 dicembre il nuovo impianto sciistico sul Kanin, l’augurio è che sia un polo turistico di richiamo e di collegamento per Valle dell’Isonzo e Resia.
Nella pagina dello sport »Ripresa nella morsa del gelo per il campionato di calcio e pareggio per la Valnatisone«. Di rilievo la notizia che il Cai Valnatisone, dopo 45 anni di militanza nel Cai di Cividale, è diventato sezione.
Mercoledì 25 gennaio alla biblioteca Joppi a Udine verrà presentata la pubblicazione edita dalla cooperativa Most »Il cappellano Martin Čedermac«. Questo tra gli appuntamenti in ultima pagina.