12 Aprile 2018 / 12. april 2018

Ne prezrite v Domu 15. aprila
Uscito il Dom del 15. aprile

Prva 718Dom v izdaji ob polovici aprila postavlja v ospredju izjemen uspeh državljanske pobude »Minority SafePack«. Zbrali so čez milijon podpisov. Zdaj se bo morala Evropska unija aktivnejše zavzeti za vprašanje zaščite narodnih in jezikovnih manjšin.
V uvodniku odgovorni urdnik, mons. Marino Qualizza, se osredotoča na val polemik, ki ga je sprožila objava pogovora, ki naj bi ga Papež Frančišek imel z italijanskim dnevnikom La Repubblica v zvezi z obstojem pekla. Vatikan je demantiral obstoj pogovora.
Benečija je najrevnejša na deželni lestvici, ki se nanaša na povprečje dohodkov z leta 2016. Komentar izpod peresa univerzitetnega profesorja Igorja Jelena opozarja, da kakovost življenja ni odvisna samo od dohodkov.
Na verski strani je v ospredju cikel katehez o evharistiji, ki ga je sklenil Papež Frančišek.
V sredo 25. aprila bodo v Benečiji precesije Sv. Marka, med katerimi se pojejo litanije in blagoslovijo polja.
Osemnajst občin obmejnega območja iz italijanske in slovenske strani se je združilo evropski “cluster”, z namenom da bi okrepili čezmejno sodelovanje.
V Čedadu se je uspešno zaključil knjižni sejem »Skrite knjige«, na stojnicah je bilo obilo izdaj v slovenskem in furlanskem jeziku. Sejem je od 6. do 8. aprila potekal v palači De Nordis.
V Terskih dolinah je vse več praznih hiš in njihova vrednost pada. Tako, da ni lahko jih prodati ali dati v najem.
V Kanalski dolini so, zaradi pomanjkanja duhovnikov, ob Veliki noči nastale vidne težave z duhovno oskrbo tamkajšnjih skupnosti.
Na Ravanci in na Solbici, v dolini Rezije, bodo obeležili 250-obletnico rojstva duhovnika Odorica Buttola.
Cerkvi Sv. Duha v Javorci so podelili znak Evropske dediščine, ker izraža evropske vrednote edinstvenosti in univerzalnosti.
Na športni strani je v ospredju nogometna ekipa Valnatisone, ki osvaja točke, a je še daleč od uvrstitve v končnico za napredovanje. Na isti strani so objavljene pomembne novosti v zvezi z letošnjo izvedbo Triajurja, saj pri predvpisu, rok je do 29. aprila, bodo udeleženci morali prijaviti zdravniško spričevalo.
Nadaljuje se, z drugo pripovedko, objava domačih pravljic v stripu Morena Tomasetiga; besedilo je v domačem slovenskem narečju napisala Ada Tomasetig.

 

 

L’edizione di metà aprile del quindicinale Dom pone in evidenza il successo dell’iniziativa civile «Minority Safepack», che nei Paesi dell’Unione Europea ha raccolto oltre un milione di firme. Ora la tutela delle minoranze linguistiche dovrà essere di livello europeo.
L’editoriale, firmato dal direttore responsabile mons. Marino Qualizza, si sofferma sulla polemica nata in seguito all’intervista smentita del quotidiano La Repubblica con il Papa a proposito dell’esistenza dell’inferno.
La Slavia friulana-Benecia è inchiodata agli ultimi posti della classifica dell’imponibile medio dichiarato, ma la qualità della vita non dipende solo dal reddito, come sottolinea il commento in prima pagina a firma del prof. Igor Jelen dell’università di Trieste.
Nella pagina di vita religiosa in primo piano il ciclo di catechesi, tenuto da Papa Francesco sulla santa messa.
Il 25 aprile nelle valli del Natisone si terranno le processioni di San Marco, con la benedizione dei campi.
Sta prendendo forma il cluster, l’unione tra i Comuni del versante italiano e sloveno volto a promuovere la collaborazione transfrontaliera.
A Cividale ha riscosso una buona partecipazione il Salone dell’editoria in sloveno e friulano, che si è svolto dal 6 all’8 aprile a palazzo De Nordis.
Promuovere il mercato immobiliare in montagna, dove è difficile vendere o affittare le case. Ne parla l’articolo di apertura nella pagina sulle valli del Torre.
In Valcanale a causa della carenza di sacerdoti ci sono difficoltà nel garantire il servizio pastorale alle comunità locali.
A Prato e Stolvizza, in val Resia, verrà ricordato, con una serie di eventi, il 250° anniversario della nascita di don Odorico Buttolo.
La chiesa di Santo Spirito di Javorca, nei pressi di Tolmin, è stata inserita nel patrimonio Europeo, perché racchiude i valori europei di universalità e specificità.
La pagina sportiva sottolinea che la Valnatisone è ancora lontana dalla zona play-off e ricorda che scade il 29 aprile, il termine per la preiscrizione al Triajur, il triathlon del Matajur, come da tradizione in programma il 1° maggio.
Continua la serie di brevi favole scritte da Ada Tomasetig in dialetto sloveno e raccontate, sotto forma di fumetto, da Moreno Tomasetig.