12 Aprile 2017 / 12. april 2017

Ne prezrite v Domu 15.aprila
Uscito il Dom del 15 aprile

Prva 717V velikonočni izdaji z dne 15. aprila, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje sporočilo Velike noči, ki skozi Kristusovo vstajenje daje moč in upanje našim vasem, kot poudarja v uvodniku  odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza. In je pravi znak vstajenja za Benečijo rojstvo v Čanieboli male Hellen in na Varhu  malega Cristiana.
V ospredje verska stran izpostavlja poslanico papeža Frančiška ob Svetovnem dnevu mladih, katerim pripada naloga, da ustvarijo boljši svet.
Petnajstdnevnik poroča tudi o občnem zboru Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ki ima program za turizem, ter življenjski jubilej Giorgia Banchigia, neutrudnega kulturnega delavca, predsednika Inštituta za slovensko kulturo in večletnega urednika Doma.
Benečani v Argentini želijo ohraniti slovensko identiteto. To je kar izpostavlja Renzo Mattelig, ravnatelj zveze »Slovenci po svetu«, ki se je udeležil zborovanja izseljencev iz dežele Furlanije Julijske krajine, ki je bil nedavno v Buenos Airesu.
Slovenščino ohranimo s šolstvom, z rabo in z modernejšimi projekti. Je poročilo ki ga v dajšem intervjuju izpostavljata Orsola in Giovanni Banelli, mlada Benečana, ki študirata po svetu in doma govorita tri jezike, italijanščino, furlanščino in slovenščino. Z intervjujem Dom odpira niz strani posvečenih jeziku in mladim.
Velikonočni običaji, ki so jim nekoč sledili v Plestiščah, v Tipanski občini, so v ospredju na strani posvečeni Terskim dolinam.
Bodo uradno spet odprli 15. aprila na Solbici steze doline Rezije in obogatili program dneva v sodelovanju z brušači.
Veliko zanimanje je vzbudila v Ukvah lutkovna prireditev v slovenščini in v slovenskem ziljskem narečju. O Kanalski dolini poročamo tudi, da za ustanovitev trijezične šole računajo na strokovno pomoč.
Posoški razvojni center je v Posočju organiziral pohoda po zgodovinski poti in po sledeh pastirjev in koscev. To v okviru programa Večgeneracijskega centra Goriške – Svetla stran življenja.
Ekipa Torean/Real Pulfero se pripravlja na veliko praznovanje, saj je zmagovalka nogometnega prvenstva Amaterjev Figc.
Nadaljuje se vrsta pobud ki, v priredbi Zveze slovenskih športnih društev, spodbuja učence dvojezične špetrske šole k sodelovanju s šolami na Slovenskem in slovenskimi v deželi.
V Špetru bo v saboto 15. aprila ob 19.15 v župnijski cerkvi velikonočna maša, pri kateri bodo blagoslovili tradicionalne velikonočne jedi. To je izpostavljeno na strani, ki napoveduje dogodke, med katerimi ne gre prezreti precesije Sv. Marka, ki od 25. aprila do 6. maja bodo v več krajih Nediških dolin, kot poroča daljši članek v notranjih straneh Doma.

 

In apertura dell’edizione pasquale del quindicinale Dom c’è il messaggio della Pasqua che attraverso la resurrezione di Cristo trasmette forza e speranza ai nostri paesi, come sottolinea nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom. Ed è un segno di resurrezione per la Slavia la nascita di Hellen a Canebola e di Cristian a Spignon.
In apertura la pagina di vita religiosa evidenzia il messaggio di Papa Francesco nella giornata mondiale dei giovani. Il Santo padre ha detto che spetta ai giovani il compito di rendere il mondo migliore.
All’interno del quindicinale l’assemblea generale dell’Istituto per la cultura slovena, impegnato nella promozione del turismo e i 70 anni di Giorgio Banchig, operatore culturale presidente dell’Istituto per la cultura slovena e per anni caporedattore del Dom.
I beneciani in Argentina desiderano tutelare l’identità slovena. È quanto evidenzia il direttore dell’associazione «Sloveni nel mondo», Renzo Mattelig, che ha partecipato all’assemblea degli emigranti del Friuli Venezia Giulia a Buenos Aires.
Preserviamo la lingua slovena attraverso la scuola, l’uso e i progetti innovativi. È il messaggio che emerge da un’ampia intervista a Orsola e Giovanni Banelli. Due giovani delle Valli del Natisone impegnati nello studio, in Italia e all’estero, che parlano a casa italiano, friulano e sloveno. Con questa intervista il Dom inaugura la pagina dedicata a lingua e giovani.
Le tradizioni della Pasqua a Platischis in apertura nella pagina dedicata alle Valli del Torre.
Riaprono sabato 15 aprile a Stolvizza, in Val Resia, i sentieri della valle, con una simpatica collaborazione con gli arrotini.
Grande interesse ha riscosso a Ugovizza lo spettacolo di burattini in sloveno e in dialetto sloveno zegliano. Un modo per valorizzare lo sloveno tramite i suoi dialetti. Sempre in Valcanale sono stati fatti nuovi passi verso l’istituzione della scuola trilingue.
Camminate lungo il percorso storico e sulle tracce di pastori e falciatori sono state organizzate a Kobarid dal Centro di sviluppo della Valle dell’Isonzo nell’ambito del programma del centro multigenerazionale di Nova Gorica.
Il Torean/Real Pulfero, campione nel torneo Amatori della Federcalcio, si sta preparando alla grande festa.
Continua la serie di iniziative organizzate dall’Unione dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi, che vede coinvolti gli alunni della scuola bilingue in attività con scuole della Slovenia e slovene in regione.
A San Pietro la messa in lingua slovena con la benedizione dei tradizionali cibi pasquali si terrà nella chiesa foraniale sabato 15 aprile alle 19.15. Lo evidenzia l’ultima pagina, degli appuntamenti. All’interno del giornale, infine, un articolo riporta le rogazioni di San Marco, che avranno luogo in diverse località delle Valli del Natisone il 25 aprile, a fine mese e i primi di maggio.