12 Febbraio 2020 / 12. februar 2020

Ne prezrite v Domu 14. februarja
In primo piano sul Dom del 14/2

V izdaji z dne 14. febrarja petnajstdnevnik Dom povezuje Dan slovenske kukture s tradicionalnim pustom. Četudi velika večina Slovencev v videnski pokrajini zelo malo vemo o Francetu Prešernu, “upravičeno in enakopravno skupaj z vsemi rojaki praznujemo Dan slovenske kulture. Saj so vse naše domače govorice, ljudske pesmi, glasba, pravljice, uspavanke in še veliko drugega neodtujljiv del slovenskega kulturnega zaklada. V tem zakladu si zasluži prav posebno mesto tradicionalno pustovanje, saj se je kar dobro ohranilo v Benečiji in Reziji. To pustovanje izhaja iz starih poganskih časov, ko so naši predniki praznovali prehod iz zime na pomlad. Z ropotanjem in vriskanjam so prebujalizemljo iz zimskega spanja. Tudi obleke in obnašanje »te gardih« in »te liepih« upodablja zimski in pomladni cajt. Na neki način tudi večno bitko med dobrim in zlom, ki spremlja celo človeško življenje. Tako je beneški pust res poseben, kakor tisti v Posočju. V Drežnici nad Kobaridom si prizadevajo, da bi domači pust vpisali v seznam Unesco, ki vsebuje, ohranja in vrednoti kulturno izročilo celega sveta. Tudi na naši strani bi se bilo treba odločiti za takšen korak,” beremo na prvi strani. Odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza posveča uvodnik nedavni posvetitvi koroškega Slovenza Franza Marketza v novega krškega škofa. “Imenovanje msgr. Maretza je veliko veselje tudi za našo Benečijo, zak’ je vsako lieto, kàr je biu zdrev an močan, g. Petricig skarbeu za srečanje beneških an koroških duhovniku, ki nas je takrat bluo precej. Sada v Benečiji skor nas nie vič an pred nami na videmo, de bi kjek mladega raslo. Varh vsega se gajajo čudne reči. Na primer v Kanalski dolini, kjer je biu na razpolago an parljubjen slovenski duhovnik, so ga predstojniki naše nadškofije zavrnili, takuo de je dolina ostala brez duhovnika, takuo slovenskega ku niemškega. Zaries hudi cajti so pred nami. Upamo, de koroške novuosti parnesejo kjek buojšega, za vse,” poudarja. Na sedmi strani Dom poroča o predvpisih v prihodnje šolsko leto in ugotavlja, da se iz leta v leto na območju, kje živi slovenska manjšina, krči število učencev. Tokrat se je najslabše odrezala tipajska šola, saj ni nobene nove prijave v vrtec in primarno šolo. V šolskem letu 2020-2021 bo večstopenjsko dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špietru obiskalo vse skupaj 276 otrok in najstnikov, kar je 8 učencev manj v primerjavi z letošnjem letom. Minilo je eno leto od smrti gospoda Marija Gariupa, dolgoletnega župnika v Ukvah in Naborjetu- Ovčji vasi. Čedermac po rodu iz Topolovega v Benečiji, ki se je kasneje udomačil v Kanalski dolini, je skupnosti v Ukvah, Naborjetu, Ovčji vasi, Šenkatriji in Lužnicah po dolgi bolezni za vedno zapustil v petek, 1. februarja 2019, v 78. letu starosti. V začetku februarja so spomin nanj v raznih krajih Kanalske doline počastili z mašo zadušnico. Občina Bovec že nekaj časa načrtuje izgradnjo nove športne dvorane v Bovcu. V zadnjih mesecih leta 2019 je izvedla arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Na javni natečaj, ki ga je Občina Bovec izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor iz Ljubljane, se je prijavilo kar 23 natečajnih elaboratov, komisija pa je imela težko nalogo izbrati pravega.

Nell’edizione di metà febbraio il quindicinale Dom pone in primo piano due eventi: la celebrazione della giornata della cultura slovena e il carnevale tradizionale. Se tra gli sloveni della provincia di Udine il poeta France Prešeren, nel giorno della cui morte cade la celebrazione, è poco conosciuto, ci sono tutte le tradizioni popolari di Benecia, Resia e Valcanale che accomunano questo territorio all’intero mondo sloveno. E il carnevale è una tra le più sentite. L’eccezionale ricchezza del corpus di figure, usi e riti del carnevale della nostra Slavia meriterebbe di essere inserita nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’Unesco. Nell’editoriale, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, si felicita per l’elezione a vescovo di Gurk-Klagenfurt di mons. Josef Marketz, carinziano di lingua slovena, e auspica che ciò rappresenti un buon auspicio anche per le comunità cristiane di lingua slovena nell’arcidiocesi di Udine. E Riccardo Ruttar, nella rubrica “l’Opinione” parla della situazione degli sloveni nelle diocesi udinese: “Il compianto arcivescovo mons. Alfredo Battisti, chiese formalmente scusa alla nostra gente per il comportamento ostracizzante la nostra lingua materna. «Amate la vostra lingua, cantate con essa i canti dell’anima! », affermò dal palco in quel «Dan emigranta» del 1977. Sono passati 43 anni da allora ed oggi mi ritrovo spaesato, confuso e disilluso. Una faccia della Chiesa locale che mi è difficile riconoscere. Perché? Perché mi paiono disconosciuti e mistificati la richiesta di perdono, l’invito, la sollecitazione di Battisti. E fa male la sensazione che ciò provenga dalla stessa cattedra apostolica. È vero, i sacerdoti e tra loro i «Čedarmaci» si sono drasticamente ridotti di numero e di forze e non c’è in loco chi prenda la staffetta dalla loro mano”. Mercoledì, 5 febbraio, sono state presentate alla Commissione europea di Bruxelles le proposte di legge basate sui nove punti dell’iniziativa civica europea Minority SafePack. Ricordiamo che Minority SafePack punta a promuovere i diritti delle minoranze nazionali e linguistiche, garantendo loro una tutela a livello di Unione europea. Una delegazione a nome di Minority SafePack ha incontrato Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea e commissaria alla Trasparenza e ai valori democratici, responsabile per il sistema dell’iniziativa civica europea; Marija Gabriel, commissaria europea con delega a Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Gioventù, nonché altri rappresentanti del Segretariato generale e della Direzione generale. Pubbicando i dati delle preiscrizioni all’anno scolastico 2020-2021 il Dom rileva come continui il calo di alunni nelle scuole del territorio abitato dalla minoranza slovena. In particolare evidenzia che a Taipana non ci sono nuovi iscitti né alla scuola dell’infanza che a quella primaria. L’istituto comprensivo bilingue Paolo Petricig di San Pietro al Natisone sarà frequentato complessivamente da 276 alunni, otto meno rispetto al corrente anno. Lo dicono i dati sulle iscrizioni al nuovo anno scolastico, chiuse lo scorso 31 gennaio, fornitici dalla segreteria dell’istituto. La scuola dell’infanzia ha registato 51 iscrizioni (9 meno dell’anno in corso): 17 al primo, 15 al secondo e 19 al terzo anno. Alla primaria si sono iscritti 151 alunni (sei meno di quest’anno): 22 alla prima, 29 alla seconda, 33 alla terza, 35 alla quarta e 32 alla quinta classe. Alle medie inferiori ci sono 74 iscrizioni (sette più del 2019-2020): 24 ala prima, 23 alla seconda e 27 alla terza. Il numero definitivo si saprà, comunque, solo a settembre, all’inizio delle lezioni.