14 Febbraio 2018 / 14. februar 2018

Ne prezrite v Domu 14. februaraja
I temi del Dom del 14 febbraio

Prva 318V tretiji letošnji izdaji Doma so v ospredju prizadevanja, da bi zajezili padanje prebivalsta v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V svoji analizi prof. politične in gospodarske geografije na tržaški univerzi Igor Jelen opozarja, da so »Demografske projekcije neusmiljene in po tem trendu grozi, da bodo Slovenci iz teh krajev izginili v teku ene ali dveh generacij. Morda bo preživela neka folklorna skupina oziroma neka kulturna elita, ki bo umetno uprizarjala obstoj manjšine. A to seveda ni in ne more biti naš cilj.« Zato so se župani z italijanske in slovenske strani meje dali za mizo, da bi preučili možnosti konkretnega sodelavanja in skupnega nastopa pri Evropski uniji. Skenili so, da se bodo občine povezale v »cluster«, ki naj bi objemal območje od Trbiža do Prapotnega, od Bovca do Kanala. Dom objavlja pogovor z Alanom Cecuttijem, ki koordinira župane na italijanski strani. Padanje prebivalstva se odraža tudi na vpisih v šolsko leto 2018-2019, saj močno pada število otrok v vrtcih. V Nediških dolinah jih je v zadnjih dveh letih kar za tretijno manj, v Ukvah je v enim samim letu število vpisov padlo za dobrih 45 odstotkov. Vpričo teh podatkov je razveseljivo, da so prijave v špietarsko dvojezično šolo stabilne. Ni nič razveselijvo pa, da so v letošnjem šolskem letu osnovni šoli v Prapotnem dodelili finančna sredstva le za petnajst ur pouka slovenščine. Se pravi po tri ure za vsaki razred! Odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza je uvodnik napisal o Postu, štiridesetdnevnem cerkvenem času, ki pripravlja na Veliko noč in nudi vsakemu verniku priložnost za notranjo prenovo. Na drugi strani, posvečeni verskemu življenju, je obljavjen povzetek papaževe polanice za letošnji postni čas. Druge teme, ki jih Dom obravnava, sta Prešernovi proslavi v Trstu v petek, 16. februarja, in Špietru, 17. februarja, sprevod tradicionalnih pustnih skupin v Špietru, obnova gostinskega objekta v Ta na meji, tečaj brušačev na Solbici in težave z versko okrbo v tržiškem dekanatu. Na strani posvečeni Posočju je glavni članek o avtobusni liniji Bovec-Kranjska gora- Trbiž- Predel, ki bo obratovala od 25. junija. Med športnimi vestmi izstopajo uspehi nogometne amaterske ekipe Torean/Real Pulfero. V rubriki Jesiške zgodbice je Jur Zad Tih začel novo serijo člankov, tokrat o zgodovini svoje družine, medtem ko gre proti koncu strip Morena Tomasetiga o drugi svetovni vojni. Tokrat je objavljenjo predzadnjo nadaljevanje. Na zadnji strani je pa izbor najzanimivejših prireditev in srečanjih v prihodnjih dveh tednih.

Nel terzo numero di quest’anno, il quindicinale Dom pone in primo piano le iniziative volte ad arginare il calo della popolazione nelle valli del Natisone e del Torre, a Resia e in Valcanale. Nella sua analisi, Igor Jelen, professore di geografia politica ed economica all’Università di Trieste, evidenzia che «le proiezioni demografiche sono impietose e, di questo passo, c’è il rischio concreto che la comunità slovena scompaia da questi luoghi nel giro di una o due generazioni. Forse sopravvivrà un qualche gruppo folcloristico o una qualche élite culturale che metterà artificialmente in scena l’esistenza della minoranza. Ma questo, chiaramente, non è e non può essere ciò che vogliamo». Per questo i sindaci del versante italiano e di quello sloveno, hanno impresso una forte accelerazione al processo di collaborazione. In un’intervista, il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, svela che c’è l’intenzione di creare un gruppo transfrontaliero, definito cluster, al quale i Comuni partecipano in modo volontario. È già stata predisposta una bozza di delibera, che sarà portata in ogni giunta per formalizzare l’adesione al gruppo. Il calo demografico si ripercuote, logicamente, anche sulle iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019, in particolar modo su quelle alle scuole dell’infanzia. Nelle Valli del Natisone il calo è di ben un terzo negli ultimi due anni, ad Ugovizza addirittura del 45 per cento in un anno. Di fronte a questi dati, fa piacere il numero stabile di iscrizioni all’istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. Non è, per contro, da rallegrarsi per il fatto che alle primarie di Prepotto in questo anno scolastico siano state finanziate appena 15 ore di insegnamento dello sloveno, cioè tre per classe! L’editoriale del direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, è dedicato alla Quaresima, al tempo forte di 40 giorni che prepara alla Pasqua, offrendo a ogni credente l’occasione di una conversione interiore. A pagina due, che è sempre dedicata all’attualità religiosa, è pubblicata la sintesi del messaggio di Papa Francesco per questa Quaresima. Altri temi messi in evidenza in questo numero sono le celebrazioni della Giornata della cultura slovena venerdì 16 febbraio a Trieste e sabato 17  febbraio a San Pietro al Natisone, la sfilata dei gruppi carnevaleschi tradizionali tenutasi a San Pietro al Natisone, la ristrutturazione dell’albergo “Ai Ciclamini” a passo Tanamea, il corso per arrotini a Stolvizza e le difficoltà ad assicurare il servizio pastorale nella forania di Tarvisio. In apertura della pagina dedicata all’alta valle dell’Isonzo c’è l’articolo sulla linea circolare transfrontaliera di autobus Bovec-Kranjska gora-Tarvisio- Predil, che sarà attivata il prossimo 25 giugno. Per la cronaca sportiva sono evidenziati i successi della squadra amatoriale di calcio Torean Real Pulfero. Nella sua rubrica, Giorgio Ruttar, da questo numero inizia il racconto della famiglia Zad Tih di Iesizza, mentre volge al termine (questa volta è pubblicata la penultima puntata) il fumetto di Moreno Tomasetig sulla seconda guerra mondiale nelle valli del Natisone. L’ultima pagina è dedicata, come consuetudine, alla rassegna dei principali appuntamenti che nelle prossime due settimane animeranno le valli abitate dalla comunità slovena.