Ne prezrite Doma z dne 30. junija_Primo piano sul Dom del 30 giugno

V petnajstdnevniku Dom z dne 30. junija je glavna tema proizvodnja medu in sadja v Benečiji. Letošnji pridelek medu bo občutno manjši kot v preteklih letih, sporočajo čebelarji. Mrzla in deževna pomlad je namreč povzročila težave čebeljim družinam. Ker so čebele zaradi vremenskih razmer dolgo ostale v panjih in niso v zadostni meri oprašile sadnih dreves, bo tudi manj nekaterih vrst sadja. Na primer sliv ne bo in jabolka ne bodo prava. Napovedujejo pa dosti kostanja.

Nell’edizione del 30 giugno del quindicinale Dom balzano in primo piano le difficoltà di apicoltori e frutticoltori della Benecia. La primavera fredda ha pregiudicato la deposizione di uova e la nascita di nuove api. E, ora che è arrivato il caldo, le famiglie si trovano indebolite per il freddo passato, oltretutto senza abbastanza api per raccogliere il miele. Ma c’è anche un altro aspetto. Con pioggia e freddo le api non sono uscite e la minore impollinazione avrà come conseguenza meno frutti come ciliegie e mele. Ci saranno, invece, più castagne, considerato che la fioritura è coincisa con l’arrivo del caldo.

UVODNIK / EDITORIALE
Vidijo se boljši časi / Si annunciano tempi migliori
L’OPINIONE / MNENJE
Questo non è un pezzo di terra qualsiasi / Ta ni navaden košček sveta
VERSKO ŽIVLJENJE
Kard. Parolin: Ne izgubimo poguma, če ni vse šlo, kot smo pričakovali / Card. Parolin: non scoraggiamoci se non è tutto andato secondo le nostre attese
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Il «lintver» di Sorzento si è rifugiato nella parrocchiale di San Pietro / Sarženski »lintver« je našel zatočišče v špietarski župnijski cerkvi
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
V spoštljivem odnosu med Slovenci / Nel rispetto reciproco tra gli sloveni
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Lepa leta z nadškofom Battistijem / Begli anni con l’arcivescovo Battisti
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
La primavera fredda ha messo in ginocchio apicoltori e frutticoltori / Mrzla pomlad je postavila na kolena čebelarje in sadjarje
Vabljeni na vseslovensko prireditev »Dobrodošli doma« / Tutti invitati alla festa degli sloveni nel mondo
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Tudi deželni svet SSO podprl strategijo Benečija 2028 / Dal consiglio regionale della Sso sostegno alla strategia Benecia 2028
Strade e illuminazione a Gnidovizza / V Gnjiduci bodo obnovili ceste in razsvetljavo
A Masarolis ci vogliono più posti letto / V Mažeruolah potrebujejo več ležišč
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Museo etnografico, 50 anni per l’identità dell’Alta Val Torre / Etnografski muzej v Bardu ohranja identiteto Terske doline
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Riportare l’acqua solforosa ai Bagni di Lusnizza / Prizadevajo si zopet napeljati žvepleno vodo v Lužnice
REZIJA / RESIA
Sapori d’estate all’ombra del Canin / Poletni okusi pod Kaninom
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
»Tminsko poletje« je tu / Ecco le manifestazioni estive a Tolmin
ŠPORT / SPORT
Calcio. La Valnatisone tornerà con i Giovanissimi / Nogomet. Valnatisone v novi sezoni tudi z ekipo »Giovanissimi«
Sky marathon. Per Tadei Pivk vittoria e record sul Monte Rosa / Sky marathon. Tadei Pivk zmagal in postavil nov record na športni prireditvi Monte Rosa

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp