26 Aprile 2023 / 26. april 2023

Ne prezrite Doma z dne 30. aprila
Primo piano sul Dom del 30 aprile

V petnajstdnevniku Dom z dne 30. aprila je v ospredju vrhunska izobraževalna pobuda za preporod Benečije. Izobraževanje kadrov je nuja, saj le vrhunsko znanje prinese vrhunske rezultate. Dobrodošla je torej pobuda »Nascemed«, ki jo je predlagala fundacija »Unismart« Univerze v Padovi in so jo sprejeli župani Nediških dolin. Do konca letošnjega leta, naj bi stekel tečaj 100 ur, da bi vzgojili profesionalce za trajnostni razvoj Benečije.

Il quindicinale Dom apre l’edizione del 30 aprile con la necessità di alta qualificazione per la rinascita della Benecia. È questa la grande scommessa lanciata da «Nascemed», associazione di promozione sociale con sede a Cividale del Friuli che recentemente ha stipulato con tutti i comuni delle Valli del Natisone una convenzione per promuovere su questo territorio un corso di specializzazione, di studio al più alto livello, su alcune tematiche cruciali e fondamentali per il nostro tempo e soprattutto per il futuro.

UVODNIK / EDITORIALE
Dan osvoboditve in Svet Mark / Festa della liberazione e di San Marco
L’OPINIONE / MNENJE
L’Italia alle prese col «Gioco dell’oca» / Italia se ukvarja z »Gosjo igro«
VERSKO ŽIVLJENJE
»Pacem in terris« naj še naprej navdihuje voditelje narodov / La «Pacem in terris» ispiri ancora i governanti delle nazioni
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Il primo maggio, trionfo della luce sulle tenebre e natura rigenerata / Prvi maj je zaznamoval zmagoslavje svetlobe nad temo in preporod narave
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Spravi meč v nožnico / Riponi la spada nel fodero
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Razprtije med duhovniki / Divisioni tra i sacerdoti
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Valli del Natisone nel futuro, ma senza perdere i propri valori / Nediške doline zrejo v prihodnost, ne da bi izgubile svojih vrednot
La seconda giunta Fedriga nel segno della continuità / Druga Fedrigova vlada v znamenju kontinuitete
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Projekt »Benečija 2028« že pridno izvajajo / Già al lavoro per realizzare il progetto «Benečija 2028»
Si abbattono le piante pericolanti / Sekajo drevesa, ki ob cesti ogrožajo promet
Reka Idrija kot človek, s katerim je bilo nujno živeti / Il fiume Judrio come una persona, con la quale è necessario convivere
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Vita e fede senza confini con la Madonna di Porzus / Tudi z romanji v Porčinj se presegajo meje
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Valbruna in attesa dei campioni del ciclismo / Ovčja vas v pričakovanju zvezd kolesarstva
REZIJA / RESIA
La biblioteca fa 30 anni / Knjižnica ima 30 let
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Pred 25 leti so se tresla tla / 25 anni fa la terra tremò
ŠPORT / SPORT
Calcio. Il Drenchia/Grimacco prosegue a vele spiegate / Nogomet. Dreško-garmiška ekipa uspešno napreduje