28 Settembre 2022 / 28. september 2022

Ne prezrite Doma z dne 30. 9.
In primo piano sul Dom del 30/9

V Domu z dne 30. septembra so v ospredju volitve v Senat in Poslansko zbornico, ki so potekale 25. septembra. V vseh osemnajstih občinah videnske pokrajine, kjer je zaščitena slovenska manjšina, je prepričljivo slavila desnosredinska koalicija. Povsod je pobrala več kot polovico glasov. V Reziji in Tipani je presegla 65 odstotkov. V vseh občinah so Bratje Italije daleč prva stranka. Njihova predsednica Giorgia Meloni bo postala premierka. V Senat je bila ponovno izvoljena pripadnica slovenske manjšine Tatjana Rojc, sicer na listi Demokratske stranke.

In primo piano nel Dom del 30 settembre ci sono le elezioni politiche del 25 settembre, che hanno fatto registrare una forte affermazione del centrodestra anche in tutti i 18 comuni della provincia di Udine nei quali è riconosciuta la minoranza slovena. La coalizione guidata dalla futura premier Giorgia Meloni ha superato il 50 per cento dei consensi in tutti e 18 i comuni. A Resia e Taipana ha superato il 65 per cento. Dappertutto Fratelli d’Italia è il primo partito. In Senato è stata rieletta l’esponente della minoranza slovena Tatjana Rojc, candidata nella lista del Partito democratico.

UVODNIK / EDITORIALE
Potrebujemo politično linijo / Ci serve una linea politica
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež: bodimo glasniki miru in edinosti / Il papa: dobbbiamo essere portavoce di pace e unit
à

ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Tonkanje», l’arte campanaria della Benecia / »Tonkanje« je beneška umetnost
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Oglej, okrožje evropskih razsežnosti / Aquileia, circoscrizione dalle dimensioni europee
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Msgr. Succaglia je bil mila duša / Mons. Succaglia era un
anima bella
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Na volitvah premoč desne stredine, v kateri so Bratje Italije daleč prvi / Al voto trionfo del centrodestra, nel quale FdI
è di gran lunga primo partito
Cammino delle 44 chiesette (7): da Tribil Superiore al Trivio di Iainich / Pot 44 cerkvic (7): iz Gorenjkega Tarbija di Špika
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Tu je sladka beneška jesen z okusi domače zemlje / Ecco il dolce autunno beneciano con i sapori della terra
Pulfero, un progetto per il dialetto sloveno / V Podbuniescu projekt v prid slovenskemu narečju
Racconti sulle terre di confine nel castello di Albana / Zgodbe o obmejnem območju na ibanskem gradu
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
La riscoperta di Cornappo dopo gli anni dellemigrazione / Vas Karnahta se po letih izseljevanja spet oživlja
KANALSKA DOLINA/VALCANALE
Il nuovo assessore alla Cultura di Malborghetto-Valbruna nel segno della continuità / Novi odbornik za kulturo občine Naborjet Ovčja vas po sledeh predhodnika
REZIJA / RESIA
Attrarre nuove famiglie / Treba je privabiti nove družine
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Soška fronta še vedno nudi uganke in izzive
/ Il fronte dell’Isonzo offre ancora misteri e sfide

SPORT/ŠPORT
Così sarà la Lega calcio Friuli collinare / Novi obraz nogometnih amaterskih prvenstev