1 Dicembre 2022 / 1. december 2022

Ne prezrite Doma z dne 30. 11.
Primo piano sul Dom del 30/11

V Domu z dne 30. novembra je v ospredju članek o nepremičninah. Vse več ljudi se, kot kaže, zanima za nakup hramov v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, tudi v gorskih vaseh. Nekateri si želijo počitniško hišo, drugi pa dom, v katerem bi stalno prebivali. Po pandemiji Covida-19 se vse več ljudi zaveda, da življenje v naravi vpliva blagodejno na zdravje in počutje. Svež zrak, tišina in naravni zvoki umirijo um in nahranijo dušo. Stran od elektronike, prometa in kaosa človek lahko tudi živi dlje.

Il Dom nell’edizione del 30. novembre punta i riflettori sul patrimonio immobiliare di Benecia, Resia e Valcanale. Complici anche le nuove possibilità offerte dallo smart working, nelle vallate della zona la richiesta di immobili è sempre maggiore. Se in Valcanale prima era legata soprattutto a esigenze di turismo periodico, ora c’è anche chi è disposto a percorrere ogni giorno diversi chilometri per recarsi al posto di lavoro, pur di poter risiedere nel verde e in una natura incontaminata, magari con la propria famiglia. Anche se i prezzi degli immobili restano alti.

UVODNIK / EDITORIALE
Zna potolažiti in potroštati / Sa consolare e infondere speranza
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Advent nam vrača obzorje tistega upanja, ki ne razočara / L’Avvento ci riporta all’orizzonte di quella speranza che non delude
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Kramarji e guzirovci, gli ambulanti nell’Europa centro-orientale / Kramarji in guzirovci, beneški in rezijanski krošarji v srednje-vzhodni Evropi
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Smeh je pol zdravja / Ridere fa salute
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Purton za mojo prvo mašo / Il “purton” per la mia prima messa
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Da Tarvisio a Prepotto cresce la richiesta di immobili / Nepremičnine v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini so vse bolj privlačne
Via 400 mila euro. Si attivano i sindaci / Župani proti rezu sredstev za razvoj na Videnskem.
L’Università di Udine intitola una sede a don Blanchini / Videnska univerza je po duhovniku Blanchiniju poimenovala en svoj sedež
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Plačilo za koristno delo, ki mora nadaljevati / Ricompensa per un buon lavoro che deve proseguire
Percorsi avventura sul Natisone / Pustolovske poti na Nediži
Prijave na tečaje kažejo veliko zanimanje za slovenščino/Le iscrizioni ai corsi testimoniano un grande interesse per lo sloveno
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Avvento di speranza e musica a Montemaggiore e Canebola / Adventna koncerta kot kanček upanja za Brezje in Čenijebolo
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Bogu, Mariji in svetnikom v čast, Kanalčanom v veselje / In onore di Dio, Maria e dei santi, per la gioia dei valcanalesi
REZIJA / RESIA
Fibra ottica a Uccea / Optično vlakno tudi v Učji
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Matajurc še naprej župan Kobarida, Mlekuž pa Bovca / Matajurc confermato sindaco di Kobarid, Mlekuž di Bovec
ŠPORT / SPORT
Arrampicare che passione, decolla l’impianto di Merso / Vse več plezalcev na steni v Gorenji Miersi
PRILOGA / INSERTO
Božična številka porčinjskega biltena

Numero natalizio del bollettino di Porzus