15 Marzo 2023 / 15. marec 2023

Ne prezrite Doma z dne 15. marca
Primo piano sul Dom del 15 marzo

V petnajstdnevniku Dom z dne 15. marca so v ospredju težave Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter še naprej brez jasne vizije, saj dobri dve leti po ustanovitvi zgleda še kot prazna škatla. Med župani petnajstih občin, ki sestavljajo skupnost, ni še jasno, katero vlogo mora igrati ta ustanova. Male občine želijo, da postane neke vrste servisa, ki bi skrbeu za usluge, ki jih same ne morejo zagotoviti svojim občanom. Druge pa hočejo, da se ukvarja s strateškimi temami, kot so evropski projekti in čezmejno sodelovanje.

Nell’edizione del 15 marzo, il quindicinale Dom pone in primo piano i problemi della Comunità di montagna del Natisone e Torre, che in poco meno di due anni e mezzo ha mostrato innegabili limiti e lentezze. Ora è già tempo per stilare un primo bilancio, visto che il primo mandato amministrativo triennale dell’ente scadrà a fine anno. Dopo l’addio alle vecchie Comunità montane, il fallimento dei Comprensori montani e delle Uti, ci si aspettava dal nuovo organismo un balzo in avanti virtuoso nei due obiettivi fondamentali affidati alle Comunità di montagna: aiutare i comuni a consorziare i servizi pubblici, ottenendo maggiore efficacia e minori costi, e lavorare per lo sviluppo economico, sociale e culturale della Slavia. Un salto in avanti sempre rimandato, ma ora divenuto urgente visto che i buchi nell’organico sono stati sistemati con nuovi ingressi e che è in arrivo anche il nuovo direttore generale.

UVODNIK / EDITORIALE
Lingua slovena nelle scuola / Slovenski jezik v šolah
MNENJE / L’OPINIONE
Finalmente artefici del nostro destino? / Bomo končno sami svoje sreče kovači?
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Vsi smo otroci enega Očeta, ustvarjeni po njegovi podobi / Siamo tutti figli di un unico Padre, creati a sua immagine
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Mai ho visto commozione così grande e devozione così profonda» / »Nikoli nisem videl tako velike ganjenosti in tako globoke pobožnosti«
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Na spletu prodajni artikel si ti / Su internet in vendita ci sei tu
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
V Laipaccu z župnikom Cancianijem / A Laipacco con il parroco Canciani
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Comunità Natisone e Torre, i sindaci ora fanno quadrato / Župani so strnjeni ob Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter
Kaj obljubljajo kandidati iz naših dolin za Deželni svet / Gli impegni dei valligiani candidati al Consiglio regionale
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Msgr. Mario Qualizza: »Bogu ne morem reči ne« / Mons. Mario Qualizza: «Non posso dire di no a Dio»
A San Leonardo si terrà un congresso sulla silvicoltura / V Svetem Lienartu bo kongres o gozdarstvu
8. marca so razmišljali o ženskah in se tudi nasmejali / L’8 marzo hanno riflettuto sulle donne e si sono anche divertiti
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
I candidati sindaco Balloch e Fioritto a confronto sulla zona montana di Faedis / Županska kandidata Balloch in Fioritto o gorskem območju občine Fuojda
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
A Ugovizza il 18 marzo l’incontro quadriennale tra generazioni della famiglia Kanduth / V Ukvah bo 18. marca štiriletno srečanje rodbine Kanduth
REZIJA / RESIA
Posvet o podjetniški strategiji v goratih predelih ⁄ Convegno sulla strategia d’impresa in montagna
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Huberjevi skozi štiri rodove krojili dogajanje na Bovškem / Quattro generazioni di Huber hanno segnato la storia di Bovec
ŠPORT / SPORT
Calcio. Un turno esaltante per le squadre valligiane / Nogomet. V zadnjem krogu so se beneške ekipe izkazale