10 Maggio 2023 / 10. maj 2023

Ne prezrite Doma z dne 15. maja
Primo piano sul Dom del 15 maggio

»Revni, vendar bogati« se glasi glavni naslov v Domu z dne 15. maja. Tudi na letošnji lestvici po osebnih dohodkih so občine Dreka, Garmak, Sauodnja, Sriednje, Tipana, Bardo in Podbuniesac prav na dnu. Vprašanje pa je, če so osebni dohodki in bruto domači proizvod pravi parametri, da bi ugotovili dejansko stanje nekega območja. Saj vse več ekonomistov poudarja, da se mora pri lestvicah o kakovostnem življenju upoštevati krajino, zdravo okolje, varnost, kulturne zaklade … Po teh parametrih bi Benečija prav gotovo pridobila veliko mest.

Nell’edizione del 15 maggio il quindicinale Dom approfondisce il tema dei redditi in Benecia. La politica economica regionale «deve tornare a partire dai territori. Solo così si può dare una svolta concreta e significativa a situazioni di squilibrio territoriale come quella dei 5 comuni delle Valli del Natisone, ormai da molti anni in fondo alla classifica del reddito pro capite in Friuli-Venezia Giulia». L’economista Fulvio Mattioni, profondo conoscitore del tessuto produttivo friulano, non ha dubbi sulla strada da perseguire per invertire la rotta dello spopolamento: forte ancoramento dei progetti alle risorse umane, naturali e produttive dei luoghi e massima partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione delle priorità ma anche nella gestione dei progetti.

UVODNIK / EDITORIALE
Vsak je svoje sreče kovač / Ognuno è artefice del proprio destino
L’OPINIONE / MNENJE
Nel mondo più come parassiti che ospiti / V svetu jih imajo bolj za parazite kakor za goste
VERSKO ŽIVLJENJE
Papež: »Mir se vzpostavlja z odpiranjem poti« / Il Papa: «La pace si costruisce aprendo le strade»
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
»Velik križ« e le processioni delle Rogazioni e dell’Ascensione / «Velik križ» in procesije po polju ter vnebohodne procesije
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Utrakvistične šole v Kanalski dolini / Le scuole utraquistiche in Valcanale
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Viljem Černo modri voditelj / Guglielmo Cerno guida saggia
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Alla Benecia serve subito un’agenzia di sviluppo / Benečija hitro potrebuje razvojno agencijo
Luca Postregna: per l’area interna in arrivo 17 milioni di euro / Luca Postregna: za “notranje območje” bomo prejeli 17 milijonov evrov
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Polno načrtov in programov za ISK v letošnjem letu / Tanti progetti e programmi dell’Istituto per la cultura slovena
A Pulfero chiude l’asilo e si cercano i privati per rilevarlo / V Podbuniescu bodo zaprli vrtec, zato iščejo zasebnike, ki bi ga lahko prevzeli
»Triajur« je pravi praznik za vasi pod Matajurjem / La «Triajur» è una grande festa per i paesi del Matajur
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Novi župan Balloch želi prevetriti Fuojdo / Il nuovo sindaco Balloch vuole portare aria nuova a Faedis
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
A Bagni di Lusnizza rivivranno le terme solforose / V Lužnicah bodo zaživele žveplene toplice
REZIJA / RESIA
All’asilo nido «Böguw log» / V jaslih »Böguw log«
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Vrhunski kolesarji se letos zopet vračajo v Kobarid / I campioni del ciclismo quest’anno torneranno a Kobarid
ŠPORT / SPORT
Arrampicata sportiva. Dalla Benecia i campioni regionali Under 14 / Športno plezanje. Deželna prvaka U14 sta Benečana