Ne prezrite Doma z dne 15. junija_Primo piano sul Dom del 15 giugno

»Les je beneški zaklad« se glasi glavni naslov petnajstdnevnik Dom z dne 15. junija. Lepo število mladih, ki so bili nezadovoljni z delovnimi izkušnjami v Furlaniji, se je vrnilo v Benečijo in odprlo svoje gozdarsko podjetje. V občini Svet Lienart beležijo največjo koncentracijo gozdarskih podietij cele dežele Furlanije Julijske krajine. In prav v tisti občini bo 24. in 25. junija potekala dvodnevna pobuda o gozdarstvu. Prvi dan bo strokovni posvet o čezmejnem upravljanju gozdov, sečnji in predelavi lesa, drugi dan bo pa razvedrilnega značaja, saj so v programu izlet do slapa Kot, lov na zaklad, igre za otroke, tekmovanje gozdarjev, seznanjanje z varnostnimi ukrepi pri uporabi gozdarskega orodja in strojev, razstava vrst dreves in lesa v gorskem svetu.

«Il legno è il tesoro della Benecia» dice il titolo di apertura del quindicinale Dom nell’edizione del 15 giugno. A sorpresa, le Valli del Natisone si rivelano la zona della regione Friuli-Venezia Giulia a più alta concentrazione di imprese boschive. Di questo fenomeno si parlerà anche nell’importante convegno transfrontaliero in programma a Merso di Sopra (San Leonardo) sabato, 24 giugno, alle ore 10. Domenica 25 giugno, seguirà, presso l’area festeggiamenti di San Leonardo, una giornata di attività, proposte enogastronomiche ed escursionistiche, laboratori, eventi e animazioni legate al bosco, compresa una gara del boscaiolo.

UVODNIK / EDITORIALE
Škodljive polemike / Polemiche dannose
L’OPINIONE / MNENJE
Guarire dalla Sindrome di Stoccolma / Otresti se Stockholmskega sindroma
VERSKO ŽIVLJENJE
Tudi letos uspešno zaključili dvojezično veroučno leto / Concluso con successo l’anno catechistico bilingue
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Lintver», il rettile mostruoso nelle valli e nei miti della Benecia  / »Lintver«, pošastni plazilec v beneških dolinah in bajeslovnih pripovedih
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Za duševno zdravje / Per la salute psichica
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Težave z nadškofom Zaffonatom / Problemi con l’arcivescovo Zaffonato
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Il ritorno dei giovani boscaioli. In Benecia è boom d’imprese / Mladi gozdarji se vračajo v Benečijo. Odprli so številna podjetja
Migliaia di persone vivono col rischio alluvione / Tisočim ljudem grozi nevarnost poplave
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Rečanji in Livčani s pohodom vsako leto izbrišejo mejo / Topolò e Livek ogni anno in cammino per cancellare il confine
In pochi al punto di primo intervento / Premalo uporabnikov čedajske medicinske urgence
Prvič v Vidnu opravili preverjanje znanja iz slovenščine / Per la prima volta a Udine un attestato della conoscenza dello sloveno
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Grotte di Villanova, un pasticcio fuori dal tempo / Zaradi neverjetnega zapleta na občini, zaparli Zavarške jame
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Don Marano: «Far crescere insieme le nostre comunità» / Župnik Marano: »Naše skupnosti morajo skupaj rasti«
REZIJA / RESIA
Sul resiano la parola a chi se ne intende / O rezijanščini imajo besedo samo strokovnjaki
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Javorca »bazilika miru« v pesniški zbirki Leona Oblaka / Javorca «basilica della pace» nella raccolta poetica di Leon Oblak
ŠPORT / SPORT
Prava veselica ob 50. Srečanju slovenskih planinskih društev / Una grande festa per il 50° incontro del club alpini sloveni
Calcio. 30° di Drenchia-Grimacco-San Leonardo / Nogomet. Ekipa Dreka-Garmak-Svet Lienart obeležila svojo 30-letnico

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp