12 Luglio 2023 / 12. julij 2023

Ne prezrite Doma z dne 15. julija
Primo piano sul Dom del 15. luglio

V izdaji z dne 15. julija petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje zdravstveno oskrbo. V okviru terenskih srečanj z občani, da bi izdelali strategijo za obrobna območja v Benečiji, je prišel na dan sugestiven predlog po ustanovitvi «Doma skupnosti» v Špietru ali Svetem Lienartu. V njem bi delali vsi družinski zdravniki Nediških dolin in nudili tudi dodatne usluge pacientom. Iz strategije za takozvana Notranja območja so takoj na voljo štiri milijoni evrov. Na srečanjih so bile izpostavljene tudi potrebe na področju javnih prevozov in šolstva oziroma izobraževanja.

Nell’edizione del 15 luglio, il quindicinale Dom pone in primo piano l’assistenza sanitaria, tema al centro degli incontri con la cittadinanza per l’individuazione delle priorità per la strategia delle aree interne. Secondo il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, andrà affrontato il tema della cosiddetta «Casa della comunità», un presidio sanitario che a fondovalle dovrebbe accogliere tutti i medici di medicina generale operanti nei comuni delle Valli del Natisone, supportati anche da mezzi diagnostici e dalla presenza saltuaria di altri specialisti. «Poco importa se per la “Casa della comunità” si sceglierà San Pietro o San Leonardo – evidenzia Zufferli –, l’importante è che la popolazione possa appoggiarsi ad un presidio sanitario che può dare risposte ampie in termini di orari di apertura e competenze».

UVODNIK / EDITORIALE
Zopet najti cerkvena vrata / Ritrovare la porta della chiesa
L’OPINIONE / MNENJE
L’insopportabile peso dell’ingiustizia / Neznosno breme krivice
VERSKO ŽIVLJENJE
Papež: lakota po svetu narašča, nujno je ukrepati skupaj / Il Papa: cresce la fame nel mondo, bisogna agire insieme
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Vedomci» e «Belavanti» giocavano con le ossa di uomini e animali / »Vedomci« in »Belavanti« so se igrali s človeškimi in živalskimi kostmi
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Umetna inteligenca in kmečka pamet / L’intelligenza artificiale e la saggezza contadina
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
»Bratje, grešili ste proti nam Slovencem« / «Fratelli, avete peccato contro noi sloveni»
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
«Casa della comunità» per la salute dei valligiani / »Dom skupnosti« bo lahko skrbel za zdravje Benečanov
Boscaiolo. Non è solo una professione, ma anche una cultura
Gozdar. Ni zgolj ekonomska panoga, je tudi kultura
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Beneški senoseki se bojo pobratili s kolegi iz Banjšice / I falciatori della Benecia presto in gemellaggio coi collegi di Banjšice
Festa di Vernasso, sanatoria in vista / Za praznovanja v Barnasu je na obzorju legalizacija objektov
Približali problematiko pretiranih posegov v okolje / Guardando al problema degli impatti eccessivi sull’ambiente
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Le leggende delle grotte anche in val Cornappo / Pripovedi o jamah tudi v Karnajski dolini
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Verso le malghe Ciurciule e Cucco sul ponte tibetano / Do planin Čurčelne in Kuk preko tibetanskega mostu
REZIJA / RESIA
Quando a San Giorgio c’era la latteria / Ko je v Bili obratovala mlekarna
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
To poletje je dolina Soče še bližja Čedadu in Benečiji / Quest’estate la valle dell’Isonzo è ancora più vicina a Cividale e alle Valli
ŠPORT / SPORT
Tre medaglie d’oro per la Benecia ai campionati regionali di corsa in montagna / Tri zlate medalje za Benečijo na deželnem prvenstvu v gorskem teku