12 Aprile 2023 / 12. april 2023

Ne prezrite Doma z dne 15. aprila
Primo piano sul Dom del 15 aprile

V Domu z dne 15. aprila so v ospredju nedavne deželne volitve, na katerih je, četudi ob najnižji udeležbi v zgodovini deželnih volitev (glasovalo je 45 odstotkov upravičencev), premočno slavil dosedanji predsednik Massimiliano Fedriga na čelu desnosredinske koalicije. Prejel je dobrih 64 odstotkov glasov, medtem ko se je kandidat levosredinske koalicije Massimo Moretuzzo ustavil pri 28 odstotkih. Fedriga, ki je tako nastopil drugi in po veljavnih zakonih zadnji predsedniški mandat, je prepričal tudi Benečane, Rezijane in Kanalčane, ki so mu namenili plebiscitarni konsenz. Benečija pa je ostala brez predstavnika v novem deželnem svetu.

Il quindicinale Dom del 15 aprile mette in primo piano le recenti elezioni regionali. Che hanno visto la riconferma del presidente Massimiliano Fedreiga. L’affermazione è stata ancor più marcata in Benecia, Resia e Valcanale.

UVODNIK / EDITORIALE
Una grande responsabilità sulle spalle / Na ramenih nosi veliko odgovornost
L’OPINIONE / MNENJE
Quell’odio che nega i valori umani di base / Tako sovraštvo uničuje temeljne človeške vrednote
VERSKO ŽIVLJENJE
Romarska sezona v Porčinju bo začela v soboto, 16. aprila / La stagione dei pellegrinaggi a Porzus inizierà sabato 16 aprile
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
La processione per implorare da Dio benedizione sui campi / Procesija, da bi od Boga izprosili blagoslov na polja
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Kjer sta dobrota in ljubezen / Là ci sono bontà e amore
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Prva maša patra Primosiga / La prima messa di padre Primosig
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
V Benečiji, Reziji in Kanalski dolini plebiscit za Fedrigo / In Benecia, Resia e Valcanale un plebiscito per Fedriga
La lista della spesa dei sindaci per i prossimi 5 anni / Kaj si župani pričakujejo v naslednjih 5 letih
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
»Galileja je danes tu v Ažli. Odtod voščilo za mir« / «La Galilea è oggi ad Azzida. Da qui l’augurio di pace»
I sentieri del gusto lento e genuino / Poti počasnih in pristnih okuosov
Le «portatrici» della Benecia sono restate a mani vuote / Beneške »nosilke« so ostale praznih rok
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Gli Amici di Porzus tra solidarietà e accoglienza / Turistično društvo v Porčinju še naprej raste
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Šartl, prosciutto, rafano e uova colorate per mangiare la Pasqua / Šartl, šunka, hren in pisana jajca tradicionalna velikonočna jed
REZIJA / RESIA
Fare radio anche in resiano / Pripravljati radijske oddaje v rezijanskem narečju
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Knjižnica Cirila Kosmača je dobila sodoben bibliobus / Un moderno bibliobus per la biblioteca Ciril Kosmač
ŠPORT / SPORT
Calcio. L’Alta Val Torre è in grande salute / Nogomet. Terska ekipa žanje uspehe