9 Febbraio 2022 / 9. februar 2022

Ne prezrite Doma z dne 14 februarja
Primo piano sul Dom del 14 febbraio

»Slovenska kultura je močnejša od virusa« se glasi glavni naslov petnajstdnevnika Dom z dne 14. februarja. »Dan slovenske kulture je prava priložnost, da pregledamo, kako se varujeta, vrednotita in razvijata slovenski jezik in kultura v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini v času pandemije Covida-19. Dvakrat je odpadel Dan emigrata, prav tako Novoletno srečanje Slovencev Videnske pokrajine in Posočja ter Dan žen. Beneško gledališče smo lahko videli le na spletu in televiziji, zbori so peli skoraj samo pri mašah in procesijah. Vseeno je bilo delo slovenskih društev in organizacij bogato in včasih tudi inovativno,« ugotavlja Dom.

«Cultura slovena più forte del virus» è il titolo di apertura del Dom del 14 febbraio. Il quindicinale coglie l’occasione della Giornata della cultura slovena per raccontare come hanno operato le organizzazioni slovene di Benecia, Resia e Valcanale nei temi di pandemia da Covid-19.

UVODNIK / EDITORIALE
Sogniamo un progettista / Sanjamo o načrtovalcu
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež: Davki morajo biti zakoniti, nepristranski in transparentni / Il papa: le tasse devono essere legali, imparziali e trasparenti
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Ples, quando lo spirito si esprime attraverso le movenze del corpo / V plesu se duhovnost izraža po gibanju telesa
PREMISLIMO / RIFLETTIAMO
Protagonist sinode je Sveti duh / Il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Ni spodobno, da je župnik premagan / È disdicevole che il parroco perda
L’OPINIONE / MOJE MNENJE
Non c’è sviluppo senza l’uomo / Brez človeka ni razvoja
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Obstaja upanje, da bo po sevu Omicron pandemije Covida-19 konec / C’è la speranza che con la variante Omicron termini la pandemia
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
«Naša skupnost potrebuje prostore na gorski skupnosti» / «La nostra comunità ha bisogno degli spazi della Comunità montana»
A San Leonardo opere pubbliche per 1,47 milioni / Javna dela v občini Sv. Lienart v znesku 1,47 milijona
V šolskem letu 2022-2023 v dvojezični šoli 245 otrok / Nell’anno scolastico 2022-2023 all’istituto bilingue 245 allievi
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Silvano Cracina dalla montagma sulla via della cedevolezza / Silvano Cracina iz Brezij v Evropo po zaslugi juda
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Le lingue del territorio sono parte integrante della scuola / Krajevni jeziki povsem spadajo v šolski sistem
REZIJA / RESIA
Il canto di Resia sui social / Rezijanske pesmi na družbenih omrežijh
DOLINA SOČE
Igralska skupina Drežnica kar naprej navdušuje svojo publiko / Il gruppo filodrammatico di Drežnica continua a entusiasmare
ŠPORT / SPORT
Calcio amatoriale. Un super Torean Pulfero è ora secondo / Amaterski nogomet. Podbuniepška ekipa se je pozpela na drugo mesto