31 Luglio 2019 / 31. julij 2019

Ne prezrite Doma 31. julija
Non perdetevi il Dom del 31 luglio

V izdaji z dne 31. julija, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje birokratske zaplete, ki ovirajo izgradnjo kolesarske steze med Logom pri Podbuniescu in Robičem pri Kobaridu. Občina Podbuniesac razpolaga s 3,7 milijoni evrov, da bi zgradila odsek čezmejne kolesarske steze med Logom in državno mejo na Robiču, kjer bi se spojil z odsekom v občini Kobarid. Deželne službe so pa izrazile pomisleke o trasi.

V uvodniku msgr. Marino Qualizza govori o praznikih v poletnem času. Marijo vnebovzeto častimo 15. avgusta povsod, vendar »na posebno vižo v Dolenjim Barnase, par svetim Paule par Černečjeh an nazadnjo an vse slovesno par Mariji Devici v Dreki. Za tele praznik se zberè tarkaj ljudì, de se jih na more zaštieti. Sprašujemo se, kuo more bit, de jih je tarkaj, kàr po navadi viernike par maši zaštejemo na dvieh rokah. A je tele senjam takuo močan, de se Drejčani vračajo damu ne samuo iz Furlanije, pa iz ciele Evrope.« Potem, ko je našteval najbolj priljubljene verske praznike, ki zaznamujejo Nediške doline, poudarja: »Upamo, de teli prazniki dajo novo muoč an kuražo našim ljudem an de parkličejo nazaj kajšno mlado družino, de bomo še naprì praznovali.«

Vedno iz Nediških dolin poroča Dom o prireditvi na Jagnjiskih senožetih, na kateri so oživeli staro in naporno poletno delo. Tistega sveta in tistega dela ni več, vse to pa kažejo radovednim ljudem. Letos so 20. in 21. julija to naredili na Jagnjiskih sanožetah ob cesti iz Dolenjega Tarbija na Staro goro. Pobudo že osmo lieto organizirajo Polisportiva iz Gorenjega Tarbija, Združenje ASFO Arbeč in Legambiente iz Vidna. Vedno 21. julija so pa člani Planinske družine Benečije organizirali čistilno akcijo v okolici koče Dom na Matajure.

Zelo lepa in spodbudna novica prihaja iz Idarske doline. V šestnajstih vaseh je Občina Prapotno dala postaviti dvojezične (italijansko-slovenske) table; ob manjšem kraju pa dvojezični kažipot. V prihodnjem bo dala postaviti še trijezične (italijansko-slovensko-furlanske) table na Stari gori.

V Viškoršo v Karnajski dolini se je pa po obnovitvenih delih vrnil kip Svetega Danijela.

V Ukvah v Kanalski dolini je v soboto, 20. julija, zaključna prireditev projekta »Žabarim – m’pa tè səm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto« bila zelo uspešna. V okviru projekta, ki ga izvaja Združenje Don Mario Cernet, je v pripravi še DVD-plošča.

Na Solbico vas Muzej rezijanskih ljudi vabi v sredo, 7. avgusta. Ob 17.00 bodo v muzeju predstavili legendo o lepem grofovem sinu. Pobudo organizirajo ob 900. obletnici posvetitve možniške opatije.

V Dolini Soče razpolaga Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid z novim vozilom. Nedavno je župan Marko Matajurc gasilcem na slovenosti predal ključe vozila, ki ga je blagoslovil g. Srečko Vončina.

Na športni stran Dom postavlja v ospredje velik praznik, ki so jo v Gorenjem Barnasu organizirali za nogometašico italijanske državne reprezentance Valentino Cernoia, ter drugo mesto kotalkarja Mattije Qualizzo na svetovnem prvenstvu »World Roller Games 2019.« Svetovno športno tekmovanje se je odvijalo od 4. do 14. julija v Barceloni. Stari oče mladega Mattije je korenine imel v Sriednjem.

Petnajstdnevniku Dom je tokrat priložen tudi bilten »Sveta Marija iz Porčinja», ki je posvečen prazniku Marije vnebovzete in ki napoveduje slovesnosti ob 164. obletnici prikazovanj Matere Božje v Porčinju. Odvijale se bodo v soboto, 31. avgusta, in nedeljo, 1. septembra.

Nell’edizione del 31 luglio il quindicinale Dom richiama l’attenzione sulle complicazioni burocratiche che impediscono i lavori di realizzazione della pista ciclabile tra Loch/Log di Pulfero/Podbuniesac e Robič di Kobarid. Il Comune di Pulfero ha a disposizione 3,7 milioni di euro per costruire il tratto tra Loch e l’ex valico di Robič, dove la ciclabile si unirebbe a quella di Kobarid. Dagli uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia, però, giungono obiezioni circa il tracciato stabilito.

Nell’editoriale mons. Marino Qualizza parla delle festività estive. Ovunque il 15 agosto festeggiamo l’Assunzione di Maria; soprattutto, però «a Vernasso/Dolenj Barnas, a San Paolo presso Cernetig/Černeče e, infine e con grande solennità, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Drenchia/Dreka. A tale festa accorre così tanta gente che non si riesce a contarla. Ci domandiamo come possa essere che siano così tanti, perché di solito i fedeli a Messa li contiamo sulle dita di due mani. Ma tale festa è così forte che i paesani tornano a casa non solo dal Friuli, ma da tutta Europa». Dopo avere passato in rassegna le ricorrenze più amate nella Slavia, mons. Qualizza si augura: «Speriamo che queste feste infondano nuova forza e coraggio alla nostra gente e che siano di richiamo per qualche giovane famiglia, affinché possiamo continuare a fare festa».

Dalle Valli del Natisone il Dom riporta della manifestazione «Il ritorno dei falciatori», che si è svolta a Iainich/Jagnjed. La Polisportiva di Tribil Superiore/Gorenj Tarbij, l’Asfo di Erbezzo/Arbeč e Legambiente di Udine hanno richiamato alla memoria, per la gioia di curiosi e turisti, i duri lavori estivi. Si sono dedicati allo sfalcio dei prati per un tratto lungo la strada tra Tribil Superiore/Gorenj Tarbij e Castelmonte/Stara gora. Questi lavori, nel duro modo in cui venivano svolti, oggi non esistono più. Sempre il 21 luglio i soci della Planinska družina Benečije hanno organizzato una giornata di manutenzione ambientale intorno al rifugio Dom na Matajure.

Una novità molto bella e importante arriva dalla Val Judrio. In sedici frazioni il Comune di Prepotto ha fatto installare cartelli toponomastici in italiano e sloveno; in corrispondenza di una località più piccola, invece, un indicatore di direzione bilingue. Prossimamente farà installare cartelli toponomastici trilingui (in italiano, sloveno e friulano) anche a Castelmonte/Stara gora/Madone di Mont.

A Monteaperta/Viškorša, in Val Cornappo, ha fatto ritorno la statua di San Daniele, dopo i lavori di restauro.

In Valcanale, a Ugovizza/Ukve, si è svolta con successo sabato, 20 luglio, la rappresentazione conclusiva del progetto «Žabarim – m’pa tè səm žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto». Nell’ambito del progetto, attuato dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, è in preparazione anche un Dvd.

A Stolvizza di Resia/Solbica, invece, mercoledì, 7 agosto, il Museo della Gente della Val Resia presenterà la leggenda dal titolo «Il bel figlio del conte». Con inizio alle 17.00, l’iniziativa si svolge nei 900 anni della consacrazione dell’abbazia di Moggio Udinese.

Dalla Valle dell’Isonzo giunge la notizia che il Corpo pompieri volontari di Kobarid dispone di un nuovo mezzo. Il sindaco del comune, Marko Matajurc, ne ha consegnato le chiavi ai pompieri durante una cerimonia solenne. Il mezzo è stato benedetto da don Srečko Vončina.

Nella pagina sportiva ampio spazio è dedicato alla festa organizzata a Vernassino/Gorenj Barnas in onore della calciatrice della nazionale italiana Valentina Cernoia, nonché al secondo posto del pattinatore Mattia Qualizza al campionato mondiale «World Roller games 2019». La competizione si è svolta a Barcellona dal 4 al 14 luglio. Il nonno di Mattia era di Stregna/Sriednje.

In allegato al quindicinale Dom trovate il bollettino «Santa Maria di Porzus/Sveta Marija iz Porčinja». Dedicato alla festività dell’Assunzione di Maria, annuncia anche le celebrazioni nel 164o anniversario delle apparizioni mariane a Porzus/Porčinju. Si svolgeranno sabato, 31 agosto, e domenica, 1 settembre.