Na Ojčinco bojo na Solarjah učili farbati pierhe

 
 
Društvo Kobilja glava organiza na dan Ojčince, u nediejo 17. obrila, ob 15. uri u rifugiolne na Solarjeh, u Dreškin kamunu, laboratorij, kjer bojo učil' runati domače pierhe, se pravi farbati kuhane jajca za Veliko nuoč. Lietos so organizatorji povabil' tudi skupino iz Poljubinja, ki bo pokazala, kuo oni runajo pierhe, z voskam.
Kobilja glava organizava tele laboratorij že trečje lieto. Odpart je usiem, velikim an otrokam. Članica društva, Gabriella Cicigoi, nam je poviedala, de se je tela ideja rodila iz voje, de bi orhanil' staro navado. »Se zmisnen — je jala — de, kàr smo bli mikani, je bla adna žena u Očnin Bardu, Tonina Čikova se je klicala, ki nam je farbala velikonočna jajca.« Zatuo Kobilja glava se trudi, de bi tela navada ostala živa tudi donas an de jo arzšieri, saj je društvo že u vič krajih po Sloveniji an Furlanij- Julijski krajini učilo farbati velikonočne jajca, ne samuo ku par starin, z liesan al' čebulo, pa tudi na moderno vižo, s kupjenimi farbami.
Tela navada je u duhu društva Kobilje glave, saj se je rodilo kajšno lieto od tega, de bi varvalo an pejalo naprì stare navade u Dreškin kamunu. Med njimi sta parva Rožinca an laboratorij pierhu. Društvo, kerega je predsednica Lucija Trusgnach, ki živi u Milanu, organizava tudi konference go mez zgodovino an kulturo Nediških dolin.
Narlieuši pierhi, ki so jih u telih lietih pofarbal' na laboratorijah društva Kobilje glave, bojo na ogled na razstavi go mez velikonočne pierhe u Frančiškovi dvorani na Sveti Gori. Odparli jo bojo u nediejo 17. obrila ob 15. uri. Razstava bo na ogled do 2. maja, od 18. do 23. obrila po dogovoru. Od 23. obrila do 2. maja bo pa odparta od 10. do 17. ure. Ob nediejah od 9. do 18. ure.
Naj povemo še, de lietos je šlo mimo že 100 liet, odkar je mons. Ivan Trinko pošju kakih 50 pierhu na Etnografski muzej u Ljubljano.
De bi imieli vič informacij go mez iniciative Kobilje glave, pisajta na kobiljaglavačyahoo.it an za laboratorij pierhu pokličita u rifugjo na Solarjah, na številko 3341203924.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp