Minister Žmavc v Benečiji in Reziji_Il ministro Žmavc in Slavia e a Resia

Zmavc RezijaMinister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je 17. maja v okviru celodnevnega obiska pri slovenski avtohtoni narodni skupnosti v Videnski pokrajini opravil več delovnih sestankov s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo na tem območju. Ministra Gorazda Žmavca je na obisku spremljala tudi generalna konzulka Republike Slovenije v Trstu Ingrid Sergaš (na Solbici je bil prisoten tudi podpredsednik Deželnega sveta FJK Igor Gabrovec, op. ur.). V prvem delu programa se je v Slovenskem kulturnem domu v Špetru sestal s predsedniki deželnih in pokrajinskih odborov obeh krovnih organizacij Slovencev v Furlaniji Julijski krajini, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze ter s predstavniki Inštituta za slovensko kulturo in Zavoda za slovensko izobraževanje. V popoldanskem delu programa se je minister Gorazd Žmavc srečal s predstavniki slovenskih organizacij v Čedadu, in sicer z Združenjem Evgen Blankin, Zadrugo Most, uredništvom Doma, Glasbeno matico, Kulturnim društvom Ivan Trinko, uredništvom Novega Matajurja, Zvezo slovenskih kulturnih društev, društvom Slovencev po svetu in Kmečko zvezo. Osrednje teme pogovorov so bile šolstvo, jezik in mediji. Minister se je ob obisku seznanil z delovanjem vseh organizacij, kakor tudi s problemi, s katerimi se soočajo Slovenci v Videnski pokrajini. Pohvalil je njihova prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika, kulture in identitete ter si v prihodnosti želi opraviti več delovnih srečanj, katerih fokus bi bil na glavnih temah, ki so bile izpostavljene na srečanjih. V okviru obiska si je minister Gorazd Žmavc ogledal tudi Slovenski multimedijski center SMO – Slovensko multimedialno okno, ki je nastal kot del evropskega projekta Jezik – Lingua, in prenovljene prostore nastajajočega etnografskega muzeja na Solbici v Reziji, ki bo odprt v letošnjem letu. (www.uszs.gov.si)

Il ministro per gli Sloveni oltreconfine e nel mondo, Gorazd Žmavc, accompagnato dai funzionari del suo dicastero e dalla console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Ingrid Sergaš, lo scorso 17 maggio ha visitato la Slavia e la Val Resia. A San Pietro al Natisone, Cividale e Stolvizza (dove era presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec) ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni slovene. Dopo aver appreso della situazione, delle attività, delle critcità e delle attese, si è impegnato per un maggiore sostegno della Slovenia alla salvaguardia delle comunità slovene in provincia di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp