6 Novembre 2017 / 6. november 2017

Izšel je Slovit n°9/2017
Uscito lo Slovit 9/2017

 

OKTOBER 2017

Izšla je oktobrska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Nobeno zagotovilo za izvolitev Slovenca v italijanski Parlament«; sprejeli volilni zakon za Poslansko zbornico in Senat.
»Neizkoriščena sredstva namenjena obnovitvi stavb slovenske manjšine«; zelena luč Deželnega sveta za 5,3 milijonov evrov.

 

OTTOBRE 2017

In primo piano nel numero di ottobre di Slovit. «Nessuna garanzia per l’elezione di uno sloveno nel Parlamento italiano»; approvata la legge elettorale per Camera e Senato.
«Fondi inutilizzati, destinati alla ristrutturazione di edifici della minoranza slovena»; semaforo verde del Consiglio regionale per 5,3 milioni di euro.

 

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO