10 Maggio 2017 / 10. maj 2017

Izšel je Slovit n°4/2017
Uscito lo Slovit 4/2017

Slovit 4 del 30-04-2017-1APRILE 2017

In primo piano nel numero di aprile di Slovit. «Avevamo la benzina, ma non le automobili. Ora che le abbiamo, siamo rimasti senza benzina»; A colloquio con il presidente regionale dell’Unione agricoltori sloveni Kmečka zveza, Franc Fabec. «La Commissione europea accolga la petizione sulla tutela delle minoranze linguistiche»; Il Tribunale europeo ha approvato la richiesta dell’unione Fuen volta a migliorare la tutela, rafforzare il plurilinguismo e la multiculturalità.

 

APRIL 2017

Izšla je aprilska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Imeli smo bencin, a ne avtov. Zdaj imamo avte, a bencina ni več«; Pogovor z deželnim predsednikom Kmečke zveze, Franc Fabec. »Evropska komisija prisiljena pristati na peticijo o zaščiti manjšin v EU«; Evropsko sodišče ugodilo zahtevi manjšinske zveze Fuen za zbiranje podpisov, da bi izboljšali zaščito ter okrepili večjezičnost in multikulturnost.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO