Topolovo, Izgubljene poti in besede_Sentieri persi, parole perse a Topolò

Mladinsko društvo Robida bo dva dni namenilo raziskovanju poti, ki objemajo vas Topolove. Ob tej priložnosti bosta Janja Šušnjar, študentka arhitekture, in Laura Savina, ilustratorka, predstavili vodnik “Izgubljene poti in besede”, ki je bil zamišljen kot kreativni in sugestivni spremljevalec sprehodov po poteh okrog vasi. Vodnik in sam projekt se rodita iz želje in prizadevnosti ohranjati krajino, ki obdaja vas, in to ne zgolj njenih glavnih poti, temveč tudi tiste pozabljene, in ne zgolj med poletjem, temveč skozi celo leto. Ponovno odkrivanje poti, ki so bile enkrat vsak dan prehojene, ki so imele svojo funkcijo in so zahtevale skrb in vzdrževanje, pomeni vrniti jim novo življenje. S tem projektom društvo predlaga novo perspektivo in daje nov smisel sami hoji, ki tako postane eksplorativna in kreativna ter pohodniku v roke poda dragocen vodnik, kjer dobijo svoj prostor – poleg običajnih zemljevidov in informacij o poteh – majhne risbe, zgodbe in predlogi, ki jih vsak lahko bere in jim sledi na svoj način. Program. V soboto, 23. marca, od 10. ure, v Juljovi hiši “Izgubljene poti” uvodna beseda: društvo Robida; “Izgubljene poti in besede” predstavitev projekta, govorijo: Laura Savina in Janja Šušnjar; prvi sprehod; od 13. ure, kosilo, v Juljovi hiši (kosilo ponuja Trattoria alla Posta); drugi sprehod. V nedeljo, 24. marca, v topolovški pošti poslušamo “ToBeContinued”; od 11. ure, v Juljovi hiši “Izgubljene besede” lekcije slovenščine Janje Šušnjar; tretji sprehod; od 14. ure kosilo v kiosku; četrti sprehod. Udeležba je brezplačna. V primeru slabega vremena bo program potekal v Juljovi hiši.

L’associazione giovanile Robida propone due giornate di esplorazioni lungo i sentieri che circondano il paese di Topolò. In questa occasione verrà presentata da Janja Šušnjar, architetta slovena, e Laura Savina, illustratrice romana, la guida “Sentieri persi, perse parole” che hanno pensato per accompagnare in modo creativo e suggestivo il camminatore che arriva a Topolò. La guida e il progetto stesso nascono dalla volontà di prendersi cura del paesaggio che circonda il paese, al di fuori delle strade principali e delle giornate estive. Riscoprire i sentieri che un tempo venivano percorsi quotidianamente, che avevano una propria funzione e richiedevano cura e manutenzione, oggi acquista un nuovo valore, una nuova funzione. Con questa iniziativa si vuole proporre una nuova prospettiva del camminare, esplorativa e creativa, dando in mano al camminatore una preziosa guida dove, tra le mappe e le indicazioni si trovano piccoli disegni e piccole storie che ognuno può leggere a suo modo e mettere in pratica una volta intrapreso il cammino, per crearsi così la propria guida personale. Ecco il programma. Sabato 23 marzo: dalle ore 10, casa Juljova “Sentieri persi”, introduzione a cura dell’Associazione Robida; “Sentieri persi, perse parole”, presentazione del progetto con Janja Šušnjar e Laura Savina; prima passeggiata; dalle ore 13, casa Juljova, pranzo offerto dalla Trattoria alla Posta; seconda passeggiata. Domenica 24 marzo in ascolto di “ToBeContinued” presso la posta di Topolò; dalle ore 11, casa Juljova, Perse parole, lezione di sloveno con Janja Šušnjar; terza passeggiata; dalle ore 14, al chiosco; rinfresco; quarta passeggiata. La partecipazione è libera e gratuita. In caso di mal tempo l’iniziativa si svolgerà presso la casa Juljova.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp