-->

Nočni pohod/Camminata in notturna AmataLuna

24 Febbraio 2024 - 16:30

>>SAUODNJA
>>v saboto, 24. febrarja, ob 16:30
se zberejo par baru Crisnaro za nočni pohod AmataLuna. Vozili bojo natuo do vasi Matajur, kjer se bo ob 18. začel pohod. Povratek bo okuole 21:30 na kočo Pelizzo, kjer bo vičerja za tiste, ki so jo rezervirali. Za vič informacij poklicajte Marina na 338 587 7265 al pisajte na pol.mte.matajur@gmail.com.

>>SAVOGNA
>>sabato, 24 febbraio, alle 16.30
è previsto il ritrovo al bar Crisnaro per la camminata in notturna AmataLuna. Con l’auto si arriverà a Montemaggiore da dove alle 18 comincerà la camminata. Il rientro è previsto per le 21.30 al rifugio Pelizzo dove chi avrà prenotato potrà cenare. Per ulteriori informazioni contattate Marino al 338 587 7265 o scrivete a pol.mte.matajur@gmail.com.