-->

Z agri-busom v odkritju Nediških dolin/Alla scoperta delle valli del Natisone con agri-bus

24 Settembre 2023 - 10:00

>>ČEDAD
>>v nediejo, 24. šetemberja, ob 10.
se zberejo par stari čedajski želiezniški postaji, de bi z agri-busom odkrili teritorij Nediških dolin. V programu je obisk mlekarince Di Molinis v Čenti, opudan pa kmetije Zore v Tipani, ob 15. kmetije Manig v Lipi. Ob 17. bo varnitev v Čedad. Za vič informacij in de bi se vpisal’, poklicajte na 339 840 3196 al’ na 349 324 1168, al’ pisajte na segreteria@nediskedoline.it.

>>CIVIDALE
>>domenica, 24 settembre, alle 10
è previsto il ritrovo all’ex stazione dei treni per scoprire il territorio delle valli del Natisone a bordo dell’agri-bus. In programma la visita della latteria turnaria Di Molinis a Tarcento, alle 12 dell’azienda agricola Zare a Taipana, alle 15 dell’azienda agricola Manig a Tiglio. Alle 17 il rientro a Cividale. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, contattare il 339 840 3196 o il 349 324 1168, o scrivere a segreteria@nediskedoline.it.