-->

28. redni občni zbor Planinske družine Benečije/28ˆ assemblea generale Planinska družina Benečije

27 Settembre 2020 - 15:00

>> SAUODNJA
>> v nediejo, 27. šetemberja, ob 15.
bo na dvorišču šuolskega hrama 28. redni občni zbor Planinske družine Benečije. V programu bo predsedniško poročilo in finančno stanje.

>> SAVOGNA
>> domenica, 27 settembre, alle 15
si terrà nel cortile dell’ex scuola elementare la 28ˆ assemblea generale Planinska družina Benečije. In programma la comunicazione del presidente e lo stato finanziario.