-->

Muzeo tih rozajanskih judi spet odparto/Il Museo della gente della Val Resia è di nuovo aperto

16 Giugno 2020 - 10:00

>> SOLBICA
>> Muzeo tih rozajanskih judi
odparto od pandiejka do petka, med 10. in 13. ter med 14. in 16.; ob sabotah in nediejah med 14. in 16. Rezervacije na muzej@rezija.com.

>> STOLVIZZA
>> Museo della gente della Val Resia
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16; sabato e domenica dalle 14 alle 16. Le prenotazioni a muzej@rezija.com.