-->

Sankanje na Klagenfurter Hütte, ki ga parpravlja/Slittata al Klagenfurter Hütte organizzata dal Cai-Valnatisone

26 Gennaio 2020 - 07:00

>> CAI VALNATISONE
>> v nediejo, 26. ženarja,
sankanje kupe s sekcijo Monte Lussari-Tarvisio na Klagenfurter Hütte. Zbierališče bo ob sedmi zjutra na plači pred šuolami v Špietru, al’ pa ob osmi in pu par nekdanjem konfinu na Kokovi. Za vič informacij in de bi se vpisal’, pokličite Huberto na 0043 350 42 82 369.

>> CAI VALNATISONE
>> domenica, 26 gennaio,
slittata assieme alla sezione Monte Lussari-Tarvisio al Klagenfurter Hütte. Il ritrovo è previsto alle 7 nel piazzale antistante le scuole a San Pietro, alle 8.30 invece all’ex confine di Coccau. Per ulteriori informazioni per iscrivervi chiamate Huberta allo 0043 350 42 82 369.