-->

Izlet v Bolgarijo, ki ga parpravlja/Gita in Bulgaria organizzata dal GS Azzida

19 Dicembre 2019 - 08:00

>> GS AZZIDA
>> od 12. do 19. luja 2020
izlet v Bolgarijo, de bi odkril’ Sofio in ortodoksne samostane. Je šele 10 prostih mest. Za vič informacij in de bi se vpisal’, pokličite Antonella Venturinija na 392 520 0076.

>> GS AZZIDA
>> dal 12 al 19 luglio 2020
gita in Bulgaria alla scoperta di Sofia e dei monasteri ortodossi.  Sono liberi solo ancora 10 posti. Per ulteriori informazioni e per iscrivervi chiamate Antonello Venturini al 392 520 0076.